คุณไม่สามารถส่ง หรือรับข้อความ SMTP จากโดเมนบางอินเทอร์เน็ต ใน Exchange 2000 Server ใน Exchange Server 2003 และ Small Business Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 300171 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

บทความนี้ถูกรวมบัญชีของบทความพร้อมใช้งานก่อนหน้านี้: 322358, 840468 และ 924235

เมื่อคุณพยายามที่จะส่ง หรือรับข้อความบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server หรือ MIcrosoft Windows Small Business Server 2003 คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • exchange server ไม่ยอมรับข้อความแบบธรรมดา Mail Transfer Protocol (SMTP) จากโดเมนอินเทอร์เน็ตที่แน่นอน
 • exchange server ไม่สามารถส่งข้อความ SMTP ไปยังบางโดเมนอินเทอร์เน็ต
ถ้าคุณทำการสอบถามระบบชื่อโดเมน (DNS) ย้อนหลัง คุณอาจสังเกตเห็นว่า เซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่จะส่งข้อความ SMTP ไม่สามารถแก้ไข ถ้าคุณได้ดำเนินการสืบค้นกลับของการตรวจสอบเครือข่าย คุณอาจสังเกตเห็นว่า มีการสอบถาม NBT ก่อน disconnects Exchange server

ผู้ส่งอาจได้รับต่อไปนี้ไม่ได้จัดส่งรายงาน (NDR) ที่ประกอบด้วยการ 5.5.0 รหัสข้อผิดพลาดได้ รหัสนี้บ่งชี้ความล้มเหลวทั่วไปของ SMTP
> Your message did not reach some or all of the intended recipients.
> 
>    Subject:	
>    Sent:	5/24/01 6:41 PM
> 
> The following recipient(s) could not be reached:
> 
> user@destination.com on 5/24/01 6:41 PM
> Your mail system could not find a way to successfully communicate with the destination system. Please notify your administrator. <Server.source.com> #5.5.0
					
หมายเหตุ:คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้: 5.5.4 #ทรานแซคชันล้มเหลวได้

นอกจากนี้ ตัวแสดงเหตุการณ์ของ Windows บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่จะส่งข้อความอาจประกอบด้วยเหตุการณ์ 4000 หรือเหตุการณ์ 4001 ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeTransport
รหัสเหตุการณ์: 4000
คำอธิบาย: ข้อความการจัดส่งไปยังโดเมนระยะไกล 'destination.com' ล้มเหลวเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้: ข้อผิดพลาดของโพรโทคอล SMTP

สาเหตุ

โดยทั่วไป ปัญหานี้เกิดขึ้น หากเซิร์ฟเวอร์ SMTP ปลายทางที่ทำการค้นหาแบบย้อนกลับ และ หากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • อยู่ IP ไม่ตรงกับชื่อโดเมนที่ใช้ในที่อยู่ผู้ส่งข้อความอีเมล
 • ระเบียนที่มีตัวชี้ (PTR) ไม่มีอยู่ หรือไม่ถูกต้องสำหรับที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ SMTP แหล่งที่มา
ตัวอย่างเช่น พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ ชื่อโดเมนที่ใช้ในที่อยู่ผู้ส่งข้อความมี source.com คุณสามารถส่งข้อความไปยังโดเมนที่แตกต่างกัน เซิร์ฟเวอร์ SMTP ของปลายทางแล้วทำการค้นหาแบบย้อนกลับบนข้อความขาเข้า ถ้าระเบียน PTR สำหรับโดเมน source.com ไม่มีอยู่ หรือไม่ถูกต้อง เซิร์ฟเวอร์ SMTP ปลายทางส่งข้อความไม่

หมายเหตุ:หากการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจะใช้ที่อยู่ IP แบบไดนามิก คุณอาจต้องการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไปยังเส้นทางจดหมายจากนั้นsource.comโดเมนผ่าน SMTP การเชื่อมต่อกับโฮสต์สมาร์ท

หมายเหตุ:คุณสามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange เพื่อปฏิเสธการเชื่อมต่อขาเข้า โดยระบุชื่อโดเมนบนเซิร์ฟเวอร์เสมือนของ SMTP เมื่อซึ่งจะดำเนินการ ย้อนกลับการค้นหาจะทำในความพยายามในการเชื่อมต่อทั้งหมด การตั้งค่านี้จะพร้อมใช้งานภายใต้ควบคุมการเชื่อมต่อในการAccessเมื่อคุณคลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP และคลิก แท็บคุณสมบัติ.

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. Make sure that your public DNS records that are hosted on your DNS server are correct. On your DNS server, examine the following:
  • You must have an MX record for your domain that points to a valid Host (A) record. For example, the MX record forsource.compoints to mail.source.com.mail.source.comis a valid e-mail server.
  • Make sure that the Host (A) record points to a valid IP Address. For example, make sure thatmail.source.compoints to 209.54.61.76. This is the correct public IP Address for your e-mail server.
 2. For every SMTP server or Exchange Server computer that sends outgoing Internet e-mail, make sure that there is a valid PTR record for the Public IP address of that sending SMTP server or Exchange Server computer. This may be a firewall, a router, or another device that used to publish your domain information to an IP address that is visible by Internet hosts.

  For example, your Exchange Server computer is behind a firewall with an internal IP of 10.10.10.1, and the firewall has an external IP of 4.3.2.1.

  When the Exchange Server computer sends e-mail tosource.comdomain through the firewall, the receiving mail server sees that the 4.3.2.1 IP address is connecting for SMTP Communication. The receiving e-mail server performs a reverse DNS lookup against this IP address, not necessarily the MX record. The e-mail server must find a PTR for 4.3.2.1 pointing to a valid host record in thesource.comdomain.

ข้อมูลเพิ่มเติม

Reverse Lookup causes additional overhead on servers, but is commonly used to help prevent environments from getting unsolicited e-mail messages (spam). You can configure your SMTP server to perform reverse lookups on incoming e-mail messages. This makes sure that the IP address and the fully qualified domain name (FQDN) of the sender's e-mail message server match the sender's domain name.

The mail servers of some Internet domains require that you create a valid PTR record that points the sending server's IP address to the local SMTP domain namespace. Sometimes these mail servers require that the PTR record match the actual FQDN of their SMTP Virtual Server on Exchange. Typically, this is the MX record. These Internet domains include AOL.com, Qwest.net, Mindspring, Earthlink, and Hotmail. To send mail to these domains, create a valid PTR or a reverse lookup record on your company’s external or Internet DNS server.

If you telnet to the destination server's SMTP port and then attempt an SMTP conversation, the conversation will look similar to the following:
C:\telnet server.destination.com 25 
220 mail.destination.com ESMTP Postfix 
helo source.com 
250 mail.destination.com 
mail from:user@source.com 
250 Ok 
rcpt to:user@destinationdomain.com 
554 <user@source.com>: Sender address rejected: Domain not found
Additionally, if you telnet to port 25 on one of the AOL MX records, the following appears:
220-rly-ya06.mx.aol.com ESMTP mail_relay_in-ya6.3; Fri, 20 Jan 2006 22:15:42 -05 00 
220-America Online (AOL) and its affiliated companies do not 
220- authorize the use of its proprietary computers and computer 
220- networks to accept, transmit, or distribute unsolicited bulk 
220- e-mail sent from the internet. Effective immediately: AOL 
220- may no longer accept connections from IP addresses which 
220 have no reverse-DNS (PTR record) assigned.

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about reverse DNS lookup for incoming messages, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
297412The "Perform Reverse DNS Lookup for Incoming Messages" option is for host name resolution
For more information about PTR records, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
166753Microsoft DNS server reverse lookup error adding host record
322856How to configure DNS to use with Exchange Server
For more information about DNS and about reverse lookup zones, visit the following Microsoft Web site:

For more information about configuring an SMTP connector in Exchange 2000 and Exchange Server 2003, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
265293How to configure the SMTP connector in Exchange
For more information about how to use port 25 to test SMTP communication, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
153119Telnet to port 25 to test SMTP communication
For more information about similar problems in Microsoft Exchange Server 5.5, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
198981SMTP messages not being delivered to certain domains

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 300171 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB300171 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300171

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com