ไม่สามารถเปิดใช้งานรุ่น OEM มากกว่าหนึ่งครั้งใน Office XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 300273
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเปิดใช้งานสิทธิ์การใช้งาน Office XP ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้
ตามที่เร็กคอร์ดของเรา สำเนานี้ของ Microsoft Office XPรุ่นได้เรียกแล้วใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ถ้าคุณมั่นใจว่า คุณได้รับข้อความนี้ข้อผิดพลาด กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โดยการคลิกตกลงตามคำแนะนำหรือไม่
โดย:รุ่นมีรุ่นเฉพาะของ Office XP ที่ติดตั้ง (ตัวอย่าง ธุรกิจขนาดเล็ก)

เมื่อคุณคลิกตกลงคุณเห็นการตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน officeกล่องโต้ตอบ มีตัวเลือกที่จะเปิดใช้งาน Office ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์

สาเหตุ

ข้อความนี้ปรากฏขึ้น ถ้าคุณทำการติดตั้ง ผู้เป็นต้นฉบับเครื่องมือผลิตของ (OEM) ที่คัดลอกของ Office XP และคุณได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และเรียกใช้สำเนา OEM เดียวกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คัดลอก OEM ของ Office XP สามารถถูกเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเท่านั้น ความพยายามในการเปิดใช้งานใบอนุญาต Office ของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองมีผลในข้อความในส่วน "อาการ" ของบทความนี้

การแก้ไข

ถ้าคุณคิดว่า คุณได้รับข้อความนี้โดยผิดพลาด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกตกลงเมื่อข้อความปรากฏขึ้น
  2. ในการตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน officeกล่องโต้ตอบ เลือกเปิดใช้งาน โดยใช้โทรศัพท์แล้ว คลิกถัดไป.
  3. คลิกถัดไปในการนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของ Microsoft Officeกล่องโต้ตอบ
  4. ในการการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยใช้โทรศัพท์กล่องโต้ตอบกล่อง เลือกประเทศหรือภูมิภาคของคุณในรายการสำหรับขั้นตอนที่ 1
  5. เรียกเลขหมายโทรศัพท์ที่จะแสดงถัดจากขั้นตอนที่ 2 ตัวแทนฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าจะช่วยคุณ ด้วยการเรียกใช้สำเนาของ Office XP
ถ้าคุณมีการติดตั้ง และเรียกใช้สำเนา OEM ของ Office XP บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณเรียกไม่สามารถใช้ได้บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ (Oemeula.txt) สำหรับ OEM รุ่นของ Office XP ประกอบด้วยข้อความต่อไปนี้:
ทั่วไปให้สิทธิการใช้งานเพื่อติดตั้ง และใช้ ยกเว้นเป็นอย่างอื่นใด expressly โดยใน EULA นี้ คุณอาจเท่านั้นติดตั้ง และใช้หนึ่งสำเนาของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อาจไม่สามารถติดตั้ง การเข้าถึง แสดง รัน ที่ใช้ร่วมกัน หรือใช้พร้อม ๆ บน หรือ จากคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่น รวมทั้งเวิร์กสเตชัน เทอร์มินัล หรืออื่น ๆ ดิจิทัล หรือแบบแอนะล็อกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (คำว่า"อุปกรณ์"), ยกเว้นเป็นชุดมาระด้านล่างสำหรับทีม SharePoint Services
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/piracy/activation.mspx

ข้อมูลอ้างอิง

แฟ้ม Oemeula.txt จะอยู่ในแฟ้ม Office1.cab บนรากของซีดีรอม XP Office คุณสามารถแยก Oemeula.txt จากแฟ้ม cabinet Office1.cab เพื่อที่จะเปิดในตัวแก้ไขข้อความ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 300273 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbpubtypekc kbprb kbmt KB300273 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300273

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com