כיצד ליצור חיבור מסד נתונים מדף ASP ב-IIS?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 300382 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

ישנן דרכים רבות להתחבר למסד נתונים מאמר זה מספק בשלבים דוגמאות למחרוזות חיבור עבור סוגים שונים של מסדי נתונים וחיבורים למסדי נתונים.

דרישות

להלן הדרישות עבור התחברות למסד נתונים:
  • שרת אינטרנט Internet Information Services (IIS) version 5.0 המותאם ל-Active Server Pages (ASP) עם Microsoft Data Access Components (MDAC) גירסה 2.5 או 2.6 (עם מנוע מסד נתונים מסוג Jet)
  • קישוריות למסד נתונים מקומי או מרוחק
  • Microsoft Internet Explorer גירסה 5.0 ומעלה המותאם ל-ASP

דוגמאות למחרוזות חיבור אל מסד נתונים

דוגמאות אלה נועדו למטרות הדגמה בלבד. יש להדביק קוד זה בתוך קוד ה-ASP על מנת להתחבר למסד הנתונים שצוין. שים לב שעליך לשנות מרכיבים כמו שם מסד הנתונים, שם השרת, מיקום מסד הנתונים, שם מקור נתונים (DSN) וכדומה.

Microsoft Access

ללא DSN
<%
Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Cnn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=c:\mydatabase.mdb"
%>
				
OLE DB
<%
Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Cnn.open "PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\mydatabase.mdb"
%>
				
DSN של קובץ
<% Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Cnn.open "FILEDSN=ADSN"
%>
				
עם DSN וללא זיהוי משתמש/סיסמה
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open "DSNname"
%>
				
עם DSN וזיהוי משתמש/סיסמה
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open "DSNname","username","password"
%>
				
ללא DSN, תוך שימוש בנתיב פיזי כהפניה
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSNtest="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSNtest=dsntest & "DBQ=c:\mydatabase.mdb" 
Conn.Open DSNtest
%>
				
ללא DSN, תוך שימוש ב-Server.MapPath

הערה: Server.MapPath הוא הנתיב מבסיס שרת האינטרנט. כברירת מחדל, זהו C:\Inetpub\Wwwroot.
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSNtest="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSNtest=dsntest & "DBQ=" & Server.MapPath("/databases/mydatabase.mdb")
Conn.Open DSNtest
%>
				

Microsoft SQL Server

OLE DB
<%
Set cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
cnn.open "PROVIDER=SQLOLEDB;DATA SOURCE=sqlservername;UID=username;PWD=password;DATABASE=mydatabase "
%>
				
עם DSN
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open "DSN=MyDSN;UID=user;PWD=password;DATABASE=mydatabase"
%>
				
ללא DSN
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSNtest="DRIVER={SQL Server};SERVER=ServerName;UID=USER;PWD=password;DATABASE=mydatabase"
Conn.open DSNtest
%>
				

Microsoft Visual FoxPro

ללא DSN
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
ConnStr= "Driver=Microsoft Visual Foxpro Driver; UID=userID;SourceType=DBC;SourceDB=C:\databases\mydatabase.dbc"
Conn.Open ConnStr
%>
				

Oracle

ODBC עם DSN
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.cursorlocation=adUseClient   
' נחוץ שימוש ב-adovbs.inc; הערך המספרי הוא 3
Conn.open "DSN=test;UID=name;PWD=pass"
%>
				
OLE DB
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.cursorlocation=adUseClient   
' נחוץ שימוש ב-adovbs.inc; הערך המספרי הוא 3
DSNTest="Provider=MSDAORA.1;Password=pass;User ID=name;Data Source=data.world"
Conn.open DSNtest
%>
				מידע נוסף

מידע נוסף על סוגי נתונים, חיבורי נתונים, או רכיבי MDAC ניתן למצוא באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/dataaccess


מאפיינים

Article ID: 300382 - Last Review: יום שלישי 23 מאי 2006 - Revision: 4.1
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Internet Information Services 5.0, הפועל עם:
    • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
מילות מפתח 
kbhowto kbhowtomaster KB300382

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com