Procedurebeschrijving: Een databaseverbinding maken vanuit een ASP-pagina: voorbeelden van tekenreeksen voor verbindingen

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 300382 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL300382
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Er zijn veel manieren om verbinding te maken met een database. In dit artikel vindt u voorbeelden van tekenreeksen voor verbindingen voor verschillende typen databases en databaseverbindingen.

Vereisten

Dit zijn de vereisten voor een verbinding met een database:
  • Internet Information Services (IIS) versie 5.0 Webserver (met ondersteuning voor ASP-pagina's) met Microsoft Data Access Components (MDAC) versie 2.5 of 2.6 (met Jet Database Engine)
  • Verbinding met een lokale database of een database op afstand
  • Microsoft Internet Explorer versie 5.0 of later (met ASP-pagina's ingeschakeld)

Voorbeelden van tekenreeksen voor een databaseverbinding

Deze voorbeelden dienen alleen ter demonstratie. U moet deze code in uw ASP-code plakken als u een verbinding met de opgegeven database wilt maken. Let wel dat u onderdelen zoals de databasenaam, servernaam, databaselocatie, DSN (Data Source Name), enzovoort moet wijzigen.

Microsoft Access

Zonder DSN
<%
Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Cnn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=c:\mijndatabase.mdb"
%>
OLE DB
<%
Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Cnn.open "PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\mijndatabase.mdb"
%>
Bestands-DSN
<% Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Cnn.open "FILEDSN=ADSN"
%>
Met DSN en geen gebruikers-ID/wachtwoord
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open "DSN-naam"
%>
Met DSN en gebruikers-ID/wachtwoord
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open "DSN-naam","gebruikersnaam","wachtwoord"
%>
Zonder DSN, met gebruik van een fysiek pad als verwijzing
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSNtest="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSNtest=dsntest & "DBQ=c:\mijndatabase.mdb" 
Conn.Open DSNtest
%>
Zonder DSN, met gebruik van Server.MapPath

OPMERKING: Server.MapPath is het pad vanaf de basismap van de webserver. Dit is standaard C:\Inetpub\Wwwroot.
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSNtest="DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; "
DSNtest=dsntest & "DBQ=" & Server.MapPath("/databases/mijndatabase.mdb")
Conn.Open DSNtest
%>

Microsoft SQL Server

OLE DB
<%
Set cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
cnn.open "PROVIDER=SQLOLEDB;DATA SOURCE=sqlservernaam;UID=gebruikersnaam;PWD=wachtwoord;DATABASE=mijndatabase "
%>
Met DSN
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open "DSN=MijnDSN;UID=gebruiker;PWD=wachtwoord;DATABASE=mijndatabase"
%>
Zonder DSN
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DSNtest="DRIVER={SQL Server};SERVER=Servernaam;UID=GEBRUIKER;PWD=wachtwoord;DATABASE=mijndatabase"
Conn.open DSNtest
%>

Microsoft Visual FoxPro

Zonder DSN
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
ConnStr= "Driver=Microsoft Visual Foxpro Driver; UID=gebruikers-ID;SourceType=DBC;SourceDB=C:\databases\mijndatabase.dbc"
Conn.Open ConnStr
%>

Oracle

ODBC met DSN
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.cursorlocation=adUseClient   
' vereist gebruik van adovbs.inc; numerieke waarde is 3
Conn.open "DSN=test;UID=naam;PWD=wachtwoord"
%>
OLE DB
<%
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.cursorlocation=adUseClient   
' requires use of adovbs.inc; numeric value is 3 
DSNTest="Provider=MSDAORA.1;Password=wachtwoord;User ID=naam;Data Source=data.world"
Conn.open DSNtest
%>

Referenties

Als u meer informatie wilt over gegevenstypen, gegevensverbindingen of MDAC-onderdelen, bezoekt u de volgende Microsoft-website:
http://www.microsoft.com/data

Eigenschappen

Artikel ID: 300382 - Laatste beoordeling: donderdag 16 oktober 2003 - Wijziging: 1.1
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
  • Microsoft Internet Information Services 5.0 op de volgende platformen
    • Microsoft Windows 2000 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbhowtomaster KB300382

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com