Okno dialogowe „Logowanie administratora” ukryte pod ekranem powitalnym lub komunikat „Zalogowanie w systemie nie było możliwe”

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 300433 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Okno dialogowe Logowanie administratora może być ukryte pod ekranem powitalnym, jeśli włączona jest funkcja AutoAdminLogon, a konto użytkownika zostało usunięte lub nie może być odnalezione.

-lub-

Okno dialogowe Logowanie do systemu Windows może być wyświetlane z niepoprawnymi poświadczeniami po nieudanym automatycznym logowaniu. Pojawi się wówczas następujący komunikat o błędzie:
Zalogowanie w systemie nie było możliwe. Sprawdź, czy używana przez Ciebie nazwa użytkownika i domena są poprawne, a następnie wpisz hasło ponownie. W haśle rozróżniane są wielkie i małe litery.

Przyczyna

Problem może wystąpić przy próbie automatycznego zalogowania się na koncie użytkownika, które nie istnieje. Konto zostało usunięte, ale odpowiadające mu wpisy w rejestrze pozostały niezmienione.

Rozwiązanie

Aby obejść problem związany z ukrytym oknem dialogowym Logowanie administratora, naciśnij klawisze ALT+TAB, aby spowodować przeniesienie tego okna na wierzch i zalogować się do komputera z poprawnymi poświadczeniami.

Aby obejść drugi problem, usuń lub zaktualizuj odpowiedni klucz rejestru, jeśli funkcja automatycznego logowania ma być używana w przypadku istniejącego konta. Jeśli nie potrzebujesz lub nie chcesz używać funkcji automatycznego logowania, zmień następujące ustawienie dotyczące funkcji automatycznego logowania: AutoAdminLogon=0.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Symptomy opisane w tym artykule mogą wystąpić, jeśli spełnione są następujące warunki:
  • Funkcja automatycznego logowania (AutoAdminLogon) jest włączona dla konta administratora.
  • Konto, dla którego ustawiona jest funkcja automatycznego logowania (AutoAdminLogon), zostało usunięte lub nie istnieje, ale rejestr zawiera ustawienia automatycznego logowania dla tego konta. Symptomy występują po usunięciu konta, dla którego ustawiono funkcję automatycznego logowania.
Rejestr zawiera następujące ustawienia:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
DefaultDomainName (REG_SZ): Nazwa komputera
DefaultUserName (REG_SZ): Nazwa użytkownika (admin)
DefaultPassword (REG_SZ): Hasło
AutoAdminLogon (REG_SZ): 1
AutoLogonCount (REG_DWORD): dowolna wartość większa niż jeden (1)

Właściwości

Numer ID artykułu: 300433 - Ostatnia weryfikacja: 19 listopada 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kbprb KB300433

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com