กล่องโต้ตอบการ "ผู้ดูแลเข้าสู่ระบบ" อาจจะซ่อนอยู่ภายใต้หน้าจอต้อนรับ หรืออาจสามารถแสดงข้อความ "ระบบจะไม่ไม่สู่คุณ"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 300433 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

กระบวนการการเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลกล่องโต้ตอบอาจถูกซ่อนอยู่ภายใต้หน้าจอต้อนรับเมื่อเปิดใช้งานลักษณะการทำงานในการ AutoAdminLogon และบัญชีผู้ใช้จะถูกลบ หรือสูญหายไป

หรือ

กระบวนการเข้าสู่ระบบ Windowsกล่องโต้ตอบอาจมีแสดง ด้วยข้อมูลประจำตัวที่ไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณลักษณะ Autologon ที่ได้รับไม่สำเร็จ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ระบบอาจไม่สู่คุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อผู้ใช้และโดเมนของคุณถูกต้อง แล้วพิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง ตัวอักษรในรหัสผ่านต้องพิมพ์โดยใช้ตัวพิมพ์ที่ถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากคุณลักษณะ Autologon กำลังพยายามเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีอยู่ อาจเป็นบัญชีถูกลบ หรือถูกเอาออก แต่การตั้งค่ารีจิสทรีสำหรับบัญชีผู้ใช้นั้นจะยังคงยัง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องที่ซ่อนไว้การเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลกล่องโต้ตอบ กด ALT + TAB เพื่อนำกล่องโต้ตอบด้านหน้าของหน้าจอเพื่อให้คุณสามารถล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้อง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ เอาออก หรือปรับปรุงคีย์รีจิสทรีที่เหมาะสมถ้าคุณลักษณะ Autologon ต้องใช้สำหรับบัญชีมีอยู่ ถ้าคุณไม่จำเป็น หรือคุณไม่ต้องการคุณลักษณะ Autologon เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าลักษณะการทำงานในการ Autologon ดังนั้น AutoAdminLogon นั้น = 0

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

อาการต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในบทความนี้อาจเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • ลักษณะการทำงานในการ AutoAdminLogon ถูกเปิดใช้งานสำหรับบัญชีผู้ดูแล
  • บัญชีผู้ใช้ที่คุณลักษณะ AutoAdminLogon ถูกกำหนด ที่ถูกลบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่มีอยู่ แต่การตั้งค่ารีจิสทรีสำหรับคุณลักษณะ Autologon สำหรับบัญชีผู้ใช้นั้นจะยังคงอยู่ในรีจิสทรี อาการนี้เกิดขึ้นเมื่อใดก็ ตามที่คุณลบบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งค่าลักษณะการทำงานในการ Autologon
รีจิสทรีและการตั้งค่าเป็น:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
(REG_SZ) DefaultDomainName:ชื่อคอมพิวเตอร์
(REG_SZ) DefaultUserName:ชื่อผู้ใช้ (ผู้ดูแลระบบ)
(REG_SZ) DefaultPassword:รหัสผ่าน:
AutoAdminLogon (REG_SZ): 1
(REG_DWORD) AutoLogonCount: มีค่ามากกว่าหนึ่ง (1)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 300433 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbprb kbmt KB300433 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300433

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com