วิธีการใช้ QueryString การยืนยันข้อมูลผู้ใช้ที่อยู่ระหว่างเพจ ASP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 300505 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

มีหลายวิธีเพื่อรักษาสถานะ หรือยืนยันข้อมูลผู้ใช้ จากหน้าไปยังหน้าในแอพลิเคชัน Active Server หน้า (ASP) ของคุณ ขั้นตอนทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีใช้นี้QueryStringวิธีการนี้การร้องขอวัตถุการดำเนินการนี้

สร้างฟอร์ม HTML มีการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้

ก่อนที่คุณสามารถยืนยันข้อมูลผู้ใช้จากการหน้า คุณจำเป็นวิธีการที่จะเริ่มต้นด้วยรวบรวมข้อมูลนั้น ตัวอย่างนี้ใช้รูปแบบ HTML แบบธรรมดาเพื่อสร้างวิธีการที่รวบรวมชื่อแรกและอายุของผู้ใช้

การรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ผ่านทางฟอร์ม HTML มี ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการแก้ไข HTML ของคุณชื่นชอบ สร้างหน้า ASP ใหม่ชื่อ Form.asp และวางรหัสต่อไปนี้:
  <html>
  <head>
  <title>User Information Form</title>
  </head>
  <body>
  <form method="GET" name="User_Info" action="persistinfo1.asp">
   <p>Name: &#xa0;<input name="Name" size="20"></p>
   <p>Age: &#xa0;<input name="Age" size="20" ></p>
   <p><input type="submit" value="Submit"></p>
   <input type="reset" value="Reset">
  </form>
  </body>
  </html>
  						
  หมายเหตุ::ใช้รหัสนี้ตัวอย่างนี้เรียกดูวิธีการนี้แบบฟอร์มคุณสมบัติ กระบวนการเรียกดูวิธีการส่งผ่านข้อมูลแบบฟอร์มในตัวQueryString.
 2. บันทึก Form.asp ในไดเรกทอรีบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (ตัวอย่างเช่น C:\InetPub\Wwwroot\Form.asp)

ข้อมูลผู้ใช้ได้รับในเพจ ASP

ส่วนนี้อธิบายวิธีการรับข้อมูลที่ส่งผ่านจากแบบฟอร์ม และพิมพ์ไปยังหน้าจอ นอกจากนี้ ตัวอย่างโค้ดนี้สร้างเชื่อมโยงหลายมิติแบบไดนามิกที่มีการเติมข้อมูลให้กับข้อมูลนี้เพื่อส่งไปยังหน้าถัดไป

การรับข้อมูลของผู้ใช้ในเพจที่มี ASP ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในการแก้ไข HTML ของคุณโปรด สร้างใหม่ ASP หน้าชื่อ Persistinfo1.asp และวางรหัสต่อไปนี้:
  <html> 
  <head> 
  <title>Receive User Information</title> 
  </head> 
  <body> 
  <p>Received information from the QueryString. </p> 
  <p>Your name is: <%=Request.QueryString("Name")%></p> 
  <p>Your age is: <%=Request.QueryString("Age")%></p> 
  <p><a href="persistinfo2.asp?<%=Request.QueryString%>">
    This link sends your information to the next page</a></p> 
  </body> 
  </html>
  						
  หมายเหตุ::เมื่อต้องการยืนยันจากหน้าไปยังเพถึงข้อมูลของผู้ใช้QueryStringเชื่อมโยงหลายมิติทั้งหมดบนเพจนี้ต้องถูกผนวกเข้ากับได้อย่างไร(% = Request.QueryString%), ตามที่อธิบายรหัสก่อนหน้านี้
 2. บันทึก Persistinfo1.asp ในไดเรกทอรีบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ (ตัวอย่างเช่น C:\InetPub\Wwwroot\Persistinfo1.asp)
 3. สร้างเพจ ASP ขั้นสุดท้ายชื่อ Persistinfo2.asp และวางรหัสต่อไปนี้:
  <html> 
  <head> 
  <title>Receive User Information 2</title> 
  </head> 
  <body> 
  <p>Received information from the QueryString. </p> 
  <p>Your name is: <%=Request.QueryString("Name")%></p> 
  <p>Your age is: <%=Request.QueryString("Age")%></p> 
  </body> 
  </html>
  					

เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์นี้

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ พิมพ์http://Servername> /form.aspในแถบที่อยู่ แล้วกด ENTER

  หมายเหตุ::สำหรับโปรแกรมประยุกต์ ASP ให้เรียกใช้บนเซิร์ฟเวอร์ คุณต้องเรียกใช้แฟ้มเหล่านี้ จากตำแหน่งที่ตั้ง HTTP และไม่ใช่ จากตำแหน่งที่ตั้ง C:\
 2. พิมพ์ข้อมูลบางส่วน และคลิกส่ง.

การแก้ไขปัญหา

พิจารณา pitfalls ที่ต่อไปนี้เมื่อคุณยืนยันข้อมูลผ่านทางการQueryString:
 • ถ้าผู้ใช้ตามจริงชนิดในแถบอยู่เพื่อเรียกดูไปยังหน้าบนเว็บไซต์ของคุณ สถานะจะสูญหายไป
 • ถ้าคุณลืมผนวกQueryStringเมื่อต้องการ URL เชื่อมโยงหลายมิติ สถานะจะสูญหายไปเมื่อผู้ใช้คลิกการเชื่อมโยงหลายมิตินั้นได้เนื่องจากการQueryStringไม่ประกอบด้วยรายละเอียด
 • กระบวนการQueryStringวิธีการจำกัดชนิดของข้อมูลอย่างง่ายได้
 • กระบวนการQueryStringวิธีสามารถเพียงยืนยันข้อมูลขณะที่ผู้ใช้ยังคงอยู่บนเว็บไซต์ของคุณ ทันทีที่ผู้ใช้ออกจากไซต์ของคุณ สถานะจะสูญหายไป
 • กระบวนการQuerySringวิธีการมองเห็นได้ง่ายสำหรับผู้ใช้ และดัง นั้นไม่เหมาะสมกับค่าที่ควรถูกซ่อนอยู่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 300505 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Active Server Pages 4.0
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB300505 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300505
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com