JAK: Korzystanie z narzędzi wiersza polecenia do uaktualniania rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002 na serwerze IIS

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 300544 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym przewodniku objaśniono krok po kroku sposób korzystania z narzędzi wiersza polecenia do uaktualniania wcześniejszej wersji rozszerzeń serwera programu do wersji 2002 w systemie operacyjnym Microsoft Windows.

Wymagania

Przed wykonaniem czynności opisanych w tym artykule należy sprawdzić, czy są spełnione następujące wymagania dotyczące oprogramowania:
 • Internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft:
  • Microsoft Internet Information Server w wersji 4.0 w systemie Windows NT 4.0
  • Internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft w wersji 5.0 w systemie Windows 2000
  • Internetowe usługi informacyjne firmy Microsoft w wersji 5.1 w systemie Windows XP Professional
 • Rozszerzenia serwera programu FrontPage:
  • Rozszerzenia serwera programu FrontPage 97
  • Rozszerzenia serwera programu FrontPage 98
  • Rozszerzenia serwera programu FrontPage 2000
 • Microsoft Internet Explorer:
  • Wersja 4.0 lub nowsza w systemie Windows NT 4.0
  • Wersja 5.0 lub nowsza w systemie Windows 2000
  • Wersja 6.0 lub nowsza w systemie Windows XP Professional
 • Wymagania dotyczące wolnego miejsca na dysku:
  Od 30 MB do 70 MB wolnego miejsca na dysku na potrzeby instalacji rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002 oraz ilość wolnego miejsca na dysku wystarczająca do obsługi witryn sieci Web i podsieci Web tworzonych przez użytkowników. Te wymagania są tylko wskazówkami i są różne dla różnych platform i systemów operacyjnych.

Ważne informacje

 • Do wersji 2002 można uaktualnić wszystkie wcześniejsze wersje rozszerzeń serwera programu FrontPage. Nie dotyczy to jednak programu SharePoint Team Services firmy Microsoft ani rozszerzeń serwera pakietu Office 2000.
  • Program SharePoint Team Services jest oparty na Rozszerzeniach serwera programu FrontPage 2002 i dlatego uaktualnianie nie jest konieczne.
  • Aby uaktualnić rozszerzenia serwera pakietu Office 2000, należy uaktualnić je do wersji SharePoint Team Services.
 • Użytkownik musi mieć uprawnienia administracyjne do serwera. Jeżeli pracuje zdalnie, musi mieć uprawnienia administracyjne do serwera zdalnego oraz kopię pliku Owsrmadm na komputerze lokalnym. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących administracji zdalnej, przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
  http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/prodtechnol/sharepnt/proddocs/admindoc/owse03.asp?frame=true

Krok 1 - Pobieranie i instalowanie rozszerzeń serwera

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa140177(office.10).aspx
 2. Kliknij plik fpse02_x86_ENG.exe.
 3. Po wyświetleniu dostępnych opcji, Uruchom ten program z bieżącej lokalizacji i Zapisz ten program na dysku, kliknij opcję Zapisz ten program na dysku.
 4. Zostanie wyświetlony monit o zapisanie pliku w lokalizacji na dysku twardym komputera. Kliknij przycisk Przeglądaj i przejdź do wybranej lokalizacji. Zapamiętaj, gdzie zapisujesz pobierany plik.
 5. Otwórz folder, w którym został zapisany pobrany plik rozszerzeń serwera.
 6. Kliknij dwukrotnie ikonę programu fpse02_x86_ENG.exe.
 7. Wykonaj kolejno wszystkie kroki w Kreatorze instalacji w celu zainstalowania rozszerzeń serwera programu FrontPage 2002, używając tylko ustawień domyślnych.

Krok 2 - Uaktualnianie serwera przy użyciu narzędzi wiersza polecenia

 1. W menu Start kliknij polecenie Uruchom. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  cd "C:\program files\common files\Microsoft shared\web server extension\50\bin"
  gdzie C:\ jest literą dysku, na którym znajdują się rozszerzenia serwera programu FrontPage Server (jeżeli rozszerzenia serwera programu FrontPage znajdują się na innym dysku, zastąp literę C:\ odpowiednią literą dysku).
 3. Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  owsadm.exe -o upgrade -p 80 -sp publish
  gdzie „80” jest numerem portu serwera wirtualnego.

  Pierwotna konfiguracja domyślnej witryny sieci Web serwera sieci Web zakłada, że witryna ta jest obsługiwana przez port „80”, ale jeżeli to ustawienie zostało zmienione lub jeżeli rozszerzenia serwera są instalowane na innym serwerze wirtualnym, należy podać odpowiedni numer portu lub użyć numeru wystąpienia, np. /LM/W3SVC/1, /LM/W3SVC/3 itd.
 4. Wpisz polecenie EXIT i naciśnij klawisz ENTER, aby zamknąć wiersz polecenia.

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli brakuje wymaganego parametru, operacja nie powiedzie się i będzie konieczne ponowne wprowadzenie jej nazwy oraz parametrów.
Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące instalowania programu SharePoint Team Services i administrowania nim oraz korzystania z narzędzi wiersza polecenia programu SharePoint Team Services, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310932 Where to Find the SharePoint Team Services Administrator's Guide
300591 HOW TO: Quietly Extend a Server with FrontPage 2002 Server Extensions
300018 HOW TO: Use SharePoint Administrator to Install and Configure the FrontPage 2002 Server Extensions

Właściwości

Numer ID artykułu: 300544 - Ostatnia weryfikacja: 24 lutego 2014 - Weryfikacja: 3.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Rozszerzenia serwera programu FrontPage Microsoft FrontPage 2002
 • Microsoft Internet Information Server 4.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Internetowe usługi informacyjne Microsoft 5.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows 2000 Server
 • Internetowe usługi informacyjne Microsoft 5.1 na następujących platformach
  • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB300544

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com