ภาพรวมของความช่วยเหลือระยะไกลใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 300546 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ความช่วยเหลือระยะไกลเป็นเทคโนโลยีใน Windows XP ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ Windows XP เพื่อช่วยกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต ด้วยเครื่องมือนี้ ผู้ใช้หนึ่ง เรียกระดับผู้เชี่ยว "ชาญ สามารถดูเดสก์ท็อปของผู้ใช้อื่น "ฝึกหัด" ที่ได้รับอนุญาตของฝึกหัด ระดับผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้แม้ร่วมการควบคุมคอมพิวเตอร์ของฝึกหัดการแก้ไขปัญหาจากระยะไกล

ด้วยความช่วยเหลือระยะไกล โต๊ะที่ช่วยสามารถช่วยผู้ใช้บนเครือข่าย ซึ่งเรียกว่าลักษณะการทำงานในการเสนอความช่วยเหลือระยะไกล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานในการเสนอความช่วยเหลือระยะไกล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
301527มีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ได้รับความช่วยเหลือระยะไกล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดสำหรับการช่วยเหลือระยะไกล

 • การฝึกหัดคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ของระดับผู้เชี่ยวชาญต้องใช้งานรุ่นของ Windows XP หรือ Windows Server 2003
 • การฝึกหัดคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ของระดับผู้เชี่ยวชาญต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายทั่วไป อินเทอร์เน็ตสามารถทำหน้าที่เป็นเครือข่ายนี้โดยทั่วไป

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าเครือข่ายที่เป็นไปได้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  301529สถานการณ์ได้รับการสนับสนุนการเชื่อมต่อสำหรับความช่วยเหลือระยะไกล
 • ใน Windows XP Home Edition ฝึกหัดจะต้องสามารถใช้บัญชีผู้ใช้เจ้าของ
 • คุณต้องการฝึกหัดสามารถถ่ายโอนแฟ้มไประดับผู้เชี่ยวชาญ การฝึกหัดสามารถส่งแฟ้มผ่านศูนย์บริการและวิธีใช้โดยอัตโนมัติ โดยใช้ Microsoft Outlook Express หรือ Windows Messenger ดังนั้น ผู้ใช้ต้องเซ็ตอัพ Outlook Express หรือ Windows Messenger ฝึกหัดการยังสามารถบันทึกแฟ้ม แล้วส่งไประดับผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้หมายถึงอื่นของแฟ้มการถ่ายโอน
หมายเหตุ:บทความนี้อธิบายสถานการณ์ของความช่วยเหลือระยะไกลที่ฝึกหัดการเริ่มเซสชันความช่วยเหลือระยะไกล โดยการส่งคำเชิญไประดับผู้เชี่ยวชาญ บนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโดเมนเดียวกัน ระดับผู้เชี่ยวชาญสามารถเสนอความช่วยเหลือระยะไกลไปยังการฝึกหัดการ และความต้องการฝึกหัดการส่งคำเชิญไปยังระดับผู้เชี่ยวชาญในการเลี่ยงผ่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอความช่วยเหลือระยะไกล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
301527มีการกำหนดค่าเครื่อง Windows XP ได้รับความช่วยเหลือระยะไกล

ส่งคำเชิญของความช่วยเหลือระยะไกล

 1. เปิด'วิธีใช้'ศูนย์บริการและ โดยการคลิกเริ่มการทำงานและคลิกบริการช่วยเหลือและวิธีใช้.
 2. ภายใต้ขอความช่วยเหลือคลิกเชิญเพื่อนเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยความช่วยเหลือระยะไกล.
 3. แสดงหน้าการช่วยเหลือระยะไกล คลิกเชิญชวนผู้อื่นเพื่อช่วยให้คุณ.
 4. มีสามอ็อพชันสำหรับการส่งคำเชิญของความช่วยเหลือระยะไกล: Windows Messenger อีเมล หรือการบันทึกคำเชิญเป็นแฟ้ม เลือกหนึ่งในสามอ็อพชัน และจากนั้น ทำตามคำแนะนำ ด้วยการอีเมลหรือบันทึกการเชิญวิธีการคำนวณ ฝึกหัดจะได้รับโอกาสในการป้องกันเซสชัน ด้วยรหัสผ่าน การฝึกหัดต้องได้เลือกรอบระยะเวลาเมื่อการเชิญจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ การฝึกหัดสามารถหมดอายุเชิญใด ๆ ได้ตลอดเวลา ด้วยการคลิกปุ่มนี้ดูสถานะการเชิญการเชื่อมโยงบนเพจที่ช่วยเหลือระยะไกลที่อ้างอิงถึงในขั้นตอนที่ 3
 5. เมื่อระดับผู้เชี่ยวชาญได้รับการเชิญ ระดับผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านซึ่งตั้งค่าการฝึกหัด หลังจาก supplying รหัสผ่านนี้ ระดับผู้เชี่ยวชาญสามารถเริ่มเซสชันความช่วยเหลือระยะไกล
 6. หลังจากที่ระดับผู้เชี่ยวชาญเริ่มเซสชัน คอมพิวเตอร์การฝึกหัดการตรวจสอบรหัสผ่านที่ระดับผู้เชี่ยวชาญที่ป้อน
 7. นอกจากนี้คอมพิวเตอร์การฝึกหัดการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า คำเชิญที่ระดับผู้เชี่ยวชาญที่ใช้เป็นคำเชิญที่ถูกต้อง และว่า คำเชิญยังคงเปิดอยู่
 8. ถ้ามีการเปิดคำเชิญ และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ฝึกหัดได้รับการแจ้งเตือนระบุว่า ระดับผู้เชี่ยวชาญต้องการที่เริ่มเซสชันเดี๋ยวนี้ และฝึกหัดได้รับการพร้อมท์ให้เริ่มเซสชันความช่วยเหลือระยะไกล
 9. ถ้าการฝึกหัดเลือกการเริ่มเซสชันพูดคุยฝึกหัดการความช่วยเหลือระยะไกลกล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของฝึกหัด และคอนโซลระดับผู้เชี่ยวชาญความช่วยเหลือระยะไกลที่เปิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ของระดับผู้เชี่ยวชาญ ณจุดนี้ ระดับผู้เชี่ยวชาญมองเห็นทุกอย่างบนคอมพิวเตอร์ฝึกหัด ในเวลาจริง
 10. ระดับผู้เชี่ยวชาญสามารถร้องขอให้ใช้การควบคุมคอมพิวเตอร์ Novices ณจุดนี้ ด้วยการคลิกปุ่มนี้ใช้การควบคุมปุ่มบนคอนโซลผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งส่งข้อความไปยังคอมพิวเตอร์การฝึกหัดการแจ้งเตือนการฝึกหัดที่ระดับผู้เชี่ยวชาญกำลังร้องขอการควบคุมของคอมพิวเตอร์ The message provides the following three methods by which the Novice can stop the Experts control of their computer:
  Press the ESC key.
  Hold down the CTRL key, and then press the C key.
  คลิกการStop Controlbutton next to the Novice's chat window.
 11. If the Novice chooses to give control of the computer to the Expert, the Novice and the Expert share control of the keyboard and the mouse. It is best if the Novice does not move the mouse or type when the Expert has control because the session responds to both users inputs, which causes the mouse to behave erratically. If the Novice stops control, the Remote Assistance session continues and the Expert can still see the Novice's desktop.

Overview of Methods for Sending the Invitation

windows Messenger

Users of the Windows Messenger service can invite a contact to help them by using Remote Assistance. Using Windows Messenger is the preferred method of sending a Remote Assistance invitation for the following reasons:
 • Windows Messenger works in real time which allows the Novice to know if the Expert is online.
 • Windows Messenger provides additional ways for the Novice and Expert computers to find each other over the Internet. This is used when computers are not on the same network or are attempting to connect over the Internet through a firewall or NAT machine.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  301529Supported connection scenarios for Remote Assistance
When using Windows Messenger service there is no need to open Help and Support Center. You can also send the invitation by opening Windows Messenger, and then following these steps:
 1. ในการเครื่องมือเมนู คลิกSend an Invitation.
 2. คลิกTo Start Remote Assistance.
 3. Click the desired contact for Remote Assistance.
The selected contact receives a message requesting a Remote Assistance session and the Expert can clickยอมรับหรือDecline.

A Remote Assistance session may also be initiated in Windows Messenger by right-clicking on a contact, clickingInviteและคลิกTo Start Remote Assistance.

อีเมล

Remote Assistance can help the Novice compose an email to send to the Expert. The email contains an attachment with the invitation. When the Expert opens the attachment, they are prompted for a password, providing that the Novice specified a password, and the process continues as explained in the "Sending a Remote Assistance Invitation" section.

Remote Assistance uses the e-mail client that is specified in theโปรแกรมtab ofตัวเลือกอินเทอร์เน็ต. If an e-mail client has not yet been configured, Remote Assistance attempts to help the Novice configure it. To change the e-mail client that Remote Assistance uses, in Control Panel, double-click Internet Options, and on theโปรแกรมtab, change the e-mail setting to the e-mail client of your choice.

Remote Assistance uses Simple Mail Advanced Programming Interface (Simple MAPI) to help the Novice compose an email. Some e-mail clients to not support Simple MAPI and do not appear as an option in the Internet Options Control Panel program.

บันทึกคำเชิญเป็นแฟ้ม

If the Novice's e-mail client does not support Simple MAPI, or if the Novice wants to use another means by which to transport the invitation file to the Expert, the Novice can choose to save the invitation as a file.

ตัวเลือกนี้ช่วยให้การฝึกหัดการบันทึกแฟ้มเดียวกันที่จะถูกสร้างขึ้น และแนบมากับอีเมลที่มีการบันทึกของไดรฟ์ภายในเครื่อง หรือเครือข่ายใช้ร่วมกันโดยอัตโนมัติ การฝึกหัดสามารถแล้วแนบแฟ้มนี้ไปกับข้อความอีเมล์ โดยใช้การมีอีเมลไคลเอ็นต์ที่ไม่สนับสนุน MAPI แบบธรรมดา หรือสามารถถ่ายโอนแฟ้มบนเครือข่ายใช้ร่วมกัน ในฟลอปปีดิสก์ และ forth อื่น ๆ เมื่อระดับผู้เชี่ยวชาญได้รับไฟล์ พวกเขาสามารถคลิกสองครั้งเพื่อเปิดคำเชิญ และเริ่มเซสชันความช่วยเหลือระยะไกล

ภาพรวมทางเทคนิค

สำหรับภาพรวมทางเทคนิคของความช่วยเหลือระยะไกลโปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
300692คำอธิบายของกระบวนการเชื่อมต่อความช่วยเหลือระยะไกล
หมายเหตุ:ความช่วยเหลือระยะไกลใช้ DCOM ใน Windows XP เป็นเส้นทางรีจิสทรี DCOM
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Ole
มีค่าสายอักขระของ EnableDCOM = Y หากค่านี้ถูกกำหนดเป็น 'N' หรือหายไป การขอความช่วยเหลือระยะไกลจะไม่ทำงาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 300546 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB300546 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300546

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com