Jak utworzyć systemowe źródło danych DSN w systemie Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 300596 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Nazwa źródła danych (DSN) to nazwa logiczna używana przez usługę ODBC (Open Database Connectivity) do odwoływania się do dysku i innych informacji, które są wymagane do uzyskania dostępu do danych. Nazwa jest używana przez program Internetowe usługi informacyjne do podłączania się do źródła danych ODBC, np. bazy danych programu Microsoft SQL Server. Aby ustawić tę nazwę, użyj narzędzia ODBC w Panelu sterowania.

Jeśli do zewnętrznego zapisania wartości ciągu połączenia zostanie użyta nazwa źródła danych ODBC, informacje, których obecność jest wymagana w ciągu połączenia, mogą mieć prostszą postać. Zmiany w źródle danych, które wprowadzono w taki sposób, mogą być zupełnie niewidoczne w samym kodzie.

Aby utworzyć systemowe źródło danych DSN w systemie Windows 2000

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Źródła danych (ODBC).

  UWAGA: W systemie Windows 2000 Professional należy kliknąć przycisk Start, wskazać polecenie Ustawienia, kliknąć polecenie Panel sterowania, kliknąć dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknąć dwukrotnie ikonę Źródła danych (ODBC).
 2. Kliknij kartę Systemowe DSN.
 3. Kliknij przycisk Dodaj.
 4. Kliknij sterownik bazy danych odpowiadający typowi bazy danych, z którą jest nawiązywane połączenie, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
 5. Wpisz nazwę źródła danych. Upewnij się, że wprowadzona nazwa jest łatwa do zapamiętania. Jej użycie będzie później konieczne.
 6. Kliknij przycisk Wybierz.
 7. Kliknij poprawną bazę danych, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk OK w kolejnych dwóch oknach dialogowych.

Rozwiązywanie problemów

Upewnij się, że systemowe źródło danych DSN zostało utworzone. Obiekty ADO (ActiveX Data Objects) nie rozpoznają ani źródeł danych użytkownika, ani lokalnych źródeł danych DSN. Ich ustawienia są przechowywane w rejestrze, dlatego systemowe źródła danych DSN zapewniają lepszą wydajność niż plikowe źródła danych DSN, których parametry połączenia są przechowywane w pliku na dysku twardym.Właściwości

Numer ID artykułu: 300596 - Ostatnia weryfikacja: 24 stycznia 2006 - Weryfikacja: 3.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB300596

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com