XADM: ข้อผิดพลาดของ "C1041737" และมี Event ID 470 อาจสามารถแสดงข้อความเมื่อคุณพยายามฐานข้อมูล Mount

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 300608 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะกำหนดใช้ฐานข้อมูลใน Exchange 2000 Server คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดและเหตุการณ์ต่อไปนี้:
ชื่อของแฟ้มฐานข้อมูลที่อยู่ในที่เก็บนี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ถูกต้อง
หมายเลข ID: c1041737
Exchange System Manager
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESE98
ประเภทเหตุการณ์: ความเสียหายของฐานข้อมูล
รหัสเหตุการณ์: 470
วัน: 29 พฤษภาคม 2001
เวลา: 4:55:47 น
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: Servername
คำอธิบาย::
บางส่วนมีแนบ Files\Exchsrvr\Mdbdata\Priv1.edb E:\Program ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูล (3112) ขั้นที่แนบมา: 4. ข้อผิดพลาด: -1022
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกhttp://search.support.microsoft.com/search/?adv=1.
หมายเหตุ:: ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณได้รับข้อความแสดงเหตุการณ์ (Event ID 470 ที่อ้างอิงถึงข้อผิดพลาด 1022)

นอกเหนือจากการข้อความก่อนหน้า เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตัวอาจถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESE98
ประเภทเหตุการณ์: ประสิทธิภาพการทำงาน
รหัสเหตุการณ์: 0
วัน: 29 พฤษภาคม 2001
เวลา: 4:55:47 น
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: Servername
คำอธิบาย::
การจัดเก็บข้อมูล (3112) ข้อผิดพลาดของ Win32 ที่ไม่คาดคิด: -273865466L
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeIS
ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
รหัสเหตุการณ์: 9519
วัน: 29 พฤษภาคม 2001
เวลา: 4:55:47 น
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: Servername
คำอธิบาย::
ข้อผิดพลาดดิสก์ IO ข้อผิดพลาดเริ่มต้นฐานข้อมูล "ครั้งแรกที่เก็บ Group\Public โฟลเดอร์ที่เก็บ (เซิร์ฟเวอร์)" ในการเก็บข้อมูล Exchange ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกhttp://search.support.microsoft.com/search/?adv=1.
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeIS
ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
รหัสเหตุการณ์: 9518
วัน: 30 พฤษภาคม 2001
เวลา: 3:49:49 น
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: Servername
คำอธิบาย::
ข้อผิดพลาดการผิดพลาดดิสก์ IO เริ่มการทำงานของ กลุ่มการจัดเก็บ /dc = com/dc = Candk/cn = Configuration/cn = บริการ/cn = Microsoft Exchange/cn = Candk/cn =จัดการ กลุ่ม/cn =แรกในการดูแล กลุ่ม/cn = เซิร์ฟเวอร์/cn = Servername/cn = Informationstore/cn = กลุ่มการจัดเก็บข้อมูลแรกในการเก็บข้อมูล Exchange Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกhttp://search.support.microsoft.com/search/?adv=1.
ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESE98
ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
รหัสเหตุการณ์: 104
วัน: 30 พฤษภาคม 2001
เวลา: 3:49:49 น
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: Servername
คำอธิบาย::
การจัดเก็บข้อมูล (1732) โปรแกรมฐานข้อมูลการหยุดอินสแตนซ์ (0) ด้วยข้อผิดพลาด (-1090)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกhttp://search.support.microsoft.com/search/?adv=1.

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อ Exchange 2000 ไม่สามารถเขียนลงบนฮาร์ดดิสก์ และสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด: เพราะซอฟต์แวร์ที่ได้รับการติดตั้งมีการป้องกันไม่ให้การดำเนินการเขียน หรือฮาร์ดดิสก์เองเสียหาย ข้อความเหตุการณ์ ซึ่งมาพร้อมกับข้อความข้อผิดพลาด แสดงถึงข้อผิดพลาด 1022 ชนิดของข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมีข้อผิดพลาด (I/O) อินพุต/เอาท์พุตดิสก์: ได้อาจหมายความ ว่า ฮาร์ดดิสก์ที่เสียหายได้

มีข้อผิดพลาด 1022 ไว้ถูกสร้างขึ้น โดย Exchange 2000 ทุกครั้งที่ Exchange 2000 ไม่สามารถเขียนลงบนฮาร์ดดิสก์ ถึงแม้ว่าคุณอาจมีปัญหากับฮาร์ดดิสก์ (ตัวอย่างเช่น จะเสียหาย), ข้อผิดพลาดชนิดนี้ยังอาจเป็นผลของซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ไม่เข้ากันได้กับ Exchange 2000 ซึ่งป้องกันไม่ให้ Exchange 2000 เขียนลงบนฮาร์ดดิสก์ ได้

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการอนุญาตไม่ถูกต้องในโครงสร้างของโฟลเดอร์ Exchsrvr เช่นกัน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เริ่ม โดยการเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้บนฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดที่โฮสต์แลกเปลี่ยนข้อมูล:
chkdsk /f /r
ถ้า chkdsk ไม่สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบสิทธิ์ในโครงสร้างของโฟลเดอร์ Exchsrvr ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบมีตัวควบคุมแบบเต็มของ Exchsrvr และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดในแต่ละพาร์ติชันที่ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ถ้ามีการกำหนดคุณยังคงไม่สามารถใช้ฐานข้อมูล แก้ไขใด ๆ Windows NT ระดับแฟ้มซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสทำงานบนคอมพิวเตอร์ Exchange 2000

หมายเหตุ:: คุณไม่สามารถแก้ไขลักษณะการทำงานนี้ถ้าคุณหยุดการบริการที่มีการป้องกันไวรัสเท่านั้น

คุณต้องพยายามที่จะกำหนดค่าซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณใหม่เพื่อให้มันไม่สแกนฐานข้อมูล Exchange ของคุณ และไดเรกทอรีของแฟ้มที่เข้าสู่ระบบ ในการติดเป็นค่าเริ่มต้นตั้ง Exchange ฐานข้อมูลและการบันทึกแฟ้มถูกวางในโฟลเดอร์ Files\Exchsrvr\Mdbdata C:\Program ถ้าคุณได้ด้วยตนเองย้ายแฟ้มบันทึกและ/หรือฐานข้อมูลของคุณ ไปยังไดรฟ์อื่น คุณต้องแยกไดเรกทอรีต่าง ๆ จากการถูกสแกนด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสด้วย หลังจากที่คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณสามารถพยายามที่จะกำหนดใช้ฐานข้อมูลของคุณ

ถ้าคุณยังคงมีปัญหาเมื่อคุณพยายามที่จะกำหนดใช้ฐานข้อมูลของคุณ คุณต้องลบซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสของคุณ แล้ว เริ่มระบบของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ขั้นตอนนี้สามารถลบ hooks ที่ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสมีการเข้าสู่ระบบแฟ้มที่จะไม่ดำเนินถ้าคุณหยุดการบริการที่มีการป้องกันไวรัสเท่านั้น เมื่อมีการเริ่มระบบใหม่ เซิร์ฟเวอร์ที่คุณสามารถพยายามที่จะกำหนดใช้ฐานข้อมูลของคุณ

ถ้ายังคงมีลักษณะการทำงานยังคงอยู่ คุณจำเป็นต้องแก้ไขบนฮาร์ดดิสก์ของคุณอีกครั้ง ขณะนี้ ตรวจสอบบันทึกของระบบสำหรับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับดิสก์ นอกจากนี้คุณอาจต้องการเรียกใช้ยูทิลิตี Chkdsk บนฮาร์ดดิสก์เพื่อสแกนหาข้อผิดพลาด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 300608 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB300608 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300608

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com