แมโครเพื่อดึงข้อมูลจากแผนภูมิใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 300643 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Excel 2000 ของบทความนี้ ดู213814.
สำหรับ Microsoft Excel 98 และรุ่นก่อนหน้าของบทความนี้ ให้ดู137016.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Microsoft Excel คุณสามารถดึงข้อมูลจากแผนภูมิคู่เมื่อข้อมูลในแผ่นงานภายนอกหรือสมุดงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในกรณีที่แผนภูมิถูกสร้างจาก หรือเชื่อมโยงกับ แฟ้มอื่นที่ไม่พร้อมใช้งาน หรือชำรุดในบางด้าน เมื่อแหล่งข้อมูลไปยังแผนภูมิจะสูญหายไป ข้อมูลที่สามารถยังคงสามารถเรียกข้อมูลจากแผนภูมิเอง โดยใช้ Visual Basic ของ Microsoft สำหรับแมโครแอปพลิเคชัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

แมโครตัวอย่างต่อไปนี้จะทำข้อมูลของแหล่งที่มาของแผนภูมิในแผ่นงานที่เรียกว่า "ChartData" ในสมุดงานที่ใช้งานอยู่ ตำแหน่งเริ่มต้นในคอลัมน์แรกและแถวแรก
 1. ป้อนรหัสแมโครต่อไปนี้ในแผ่นงานโมดูล:
  Sub GetChartValues()
    Dim NumberOfRows As Integer
    Dim X As Object
    Counter = 2
  
    ' Calculate the number of rows of data.
    NumberOfRows = UBound(ActiveChart.SeriesCollection(1).Values)
  
    Worksheets("ChartData").Cells(1, 1) = "X Values"
  
    ' Write x-axis values to worksheet.
    With Worksheets("ChartData")
     .Range(.Cells(2, 1), _
     .Cells(NumberOfRows + 1, 1)) = _
     Application.Transpose(ActiveChart.SeriesCollection(1).XValues)
    End With
  
    ' Loop through all series in the chart and write their values to
    ' the worksheet.
    For Each X In ActiveChart.SeriesCollection
     Worksheets("ChartData").Cells(1, Counter) = X.Name
  
     With Worksheets("ChartData")
       .Range(.Cells(2, Counter), _
       .Cells(NumberOfRows + 1, Counter)) = _
       Application.Transpose(X.Values)
     End With
  
     Counter = Counter + 1
    Next
  
  End Sub
  					
 2. แทรกแผ่นงานใหม่ลงในสมุดงานของคุณ และเปลี่ยนชื่อไปยัง "ChartData" (โดยไม่ใส่เครื่องหมายอัญประกาศ)
 3. เลือกแผนภูมิที่คุณต้องการแยกค่าข้อมูลพื้นฐาน

  หมายเหตุ:: สามารถมีฝังแผนภูมิการอย่างใดอย่างหนึ่ง บนแผ่นงาน หรือ บนแผ่นงานแผนภูมิที่แยกต่างหาก
 4. เรียกใช้การGetChartValuesแมโคร

  มีวางข้อมูลจากแผนภูมิในแผ่นงาน "ChartData"

ขั้นตอนในการเชื่อมโยงในแผนภูมิไปยังการกู้คืนข้อมูล

เมื่อต้องการให้แผนภูมิเป็นแบบโต้ตอบกับข้อมูลที่กู้คืนแล้ว คุณจำเป็นต้องเชื่อมโยงแผนภูมิไปแผ่นงานข้อมูลใหม่ แทนเก็บการเชื่อมโยงไปยังสมุดงานที่ขาดหายไป หรือเสียหาย
 1. เลือกแผนภูมิ และคลิกชุดเพื่อค้นหาชื่อแผ่นงานที่เชื่อมโยงแผนภูมิในสมุดงานเสียหาย หรือสูญหายไป ชื่อแผ่นงานปรากฏในสูตรชุดข้อมูลที่อยู่ในแถบสูตร

  หมายเหตุ:: ชื่อแผ่นงานอาจทำตามสมุดงานที่ชื่อ ที่มีอยู่ในวงเล็บเหลี่ยมเช่น "[Book1]" และนำหน้าเครื่องหมายอัศเจรีย์(!) "!" (หรือ apostrophe และเครื่องหมายอัศเจรีย์(!) " ' ! ") ซึ่งบ่งชี้ที่จุดเริ่มต้นของการอ้างอิงเซลล์ ชื่อแผ่นงานมีเฉพาะอักขระระหว่างสัญลักษณ์วงเล็บเหลี่ยมปิด "] " และเครื่องหมายอัศเจรีย์(!) (หรือ apostrophe และเครื่องหมายอัศเจรีย์(!)) ปล่อยออก apostrophe ใด ๆ ถ้าเป็นทันทีก่อนเครื่องหมายอัศเจรีย์ เนื่องจากมี apostrophe ไม่สามารถเป็นอักขระตัวสุดท้ายในชื่อแผ่นงาน
 2. คลิกสองครั้งแท็บแผ่นงานใหม่ที่เรียกว่าChartData.
 3. พิมพ์ชื่อแผ่นงานต้นฉบับจากขั้นตอนที่ 1 มากกว่าถูกเน้นอยู่ "ChartData" แล้วกด ENTER ชื่อนี้ต้องไม่เหมือนกับชื่อแผ่นงานจากสมุดงานเสียหาย หรือสูญหาย
 4. ถ้าคุณไม่ได้บันทึกแฟ้มนี้กับแผ่นงานแผนภูมิและข้อมูล บันทึกแฟ้ม
 5. ใน Excel 2003 หรือ Excel 2002 คลิกการเชื่อมโยงในการแก้ไขเมนู แล้วคลิกเปลี่ยนแหล่งที่มา.

  ใน Excel 2007 คลิกการข้อมูลแท็บ คลิกแก้ไขการเชื่อมโยงในการConnenctionsจัดกลุ่ม และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแหล่งที่มา.
 6. ในการแฟ้มแหล่งที่มากล่อง เลือกการเชื่อมโยง การเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิกเปลี่ยนแหล่งที่มา.
 7. ในการการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงเลือกแฟ้มใหม่ ด้วยการกู้คืนข้อมูลและแผนภูมิ กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกตกลง.
 8. ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
  สูตรของคุณประกอบด้วยการอ้างอิงภายนอกไม่ถูกต้องไปยังแผ่นงาน
  มีแนวโน้มว่า ชื่อแผ่นงานที่คุณพิมพ์ในขั้นตอนที่ 3 ไม่เหมือนกับต้นฉบับ กลับไปยังขั้นตอนที่ 1
 9. กระบวนการแฟ้มแหล่งที่มากล่องอาจจะว่างเปล่า บ่งชี้ว่า การเชื่อมโยงทั้งหมดชี้ไปที่แฟ้มที่ใช้งานอยู่ไม่ใช่แฟ้มหายไป หรือเสียหาย คลิกปิด.
แผนภูมิในขณะนี้อ้างอิง และ interacts กับข้อมูลที่กู้คืนบนแผ่นงานการเปลี่ยนชื่อในสมุดงานที่ใช้งานอยู่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 300643 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB300643 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300643

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com