อีเมล์ไปยังผู้รับภายนอกกับโดเมนเดียวกันของอีเมลที่เป็นสาเหตุของข้อความ NDR เมื่อใช้ตัวเชื่อมต่อ POP3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 300681 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณกำลังใช้ตัวเชื่อมต่อ POP3 Microsoft Small Business Server 2000 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Small Business Server 2003 ผู้ใช้บนเครือข่ายภายในอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อพวกเขาพยายามที่จะส่งจดหมายไปยังผู้รับภายนอกที่ใช้ชื่อโดเมนอีเมล์เดียวกัน ตัวอย่าง หากผู้ใช้บนเครือข่ายท้องถิ่นด้วยอยู่อีเมลLocalUser@Example.com ส่งจดหมายไปยังผู้รับภายนอกด้วยอยู่อีเมExternalRecipient@ Example.com, Microsoft Exchange 2000 Server หรือ Microsoft Exchange 2003 Server ส่งกลับค่าข้อความไม่จัดส่งรายงาน (NDR) ที่ มีรายละเอียดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ข้อความของคุณจึงไม่ถึงผู้รับเป้าหมายทั้งหมดหรือบางส่วน

ไม่มีบัญชีอีเมลในองค์กรที่ข้อความนี้ถูกส่งไป ตรวจสอบอยู่อีเมล หรือติดต่อผู้รับโดยตรงกับค้นหาอยู่ที่ถูกต้อง
<>ชื่อโดเมน.com #5.1.1 >
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ภายในสามารถส่งจดหมายไปยังผู้ใช้ภายในเครื่องและผู้รับภายนอกอื่น ๆ ทั้งหมด

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการกำหนดค่าการแลกเปลี่ยนที่จะรับผิดชอบสำหรับโดเมนอีเมล์ที่มีการโฮสต์ที่เซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP3 ภายนอก เมื่อแลกเปลี่ยนที่รับผิดชอบสำหรับโดเมนอีเมล เสมอพยายามส่งจดหมายที่ได้รับการจัดการโดเมนนั้นไปยังผู้รับภายใน ถ้าไม่มีผู้รับภายใน ด้วยที่อยู่อีเมล Exchange สร้าง NDR ข้อความที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

วิธีที่ 1:

การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP ใน Exchange ไปยังส่งจดหมายกับผู้รับที่ยังไม่ได้แก้ไขกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายที่อินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ (ISP) ของ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมหรือไปโปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameขยายโพรโทคอลแล้ว ขยายsmtp.

  หมายเหตุ:ถ้ามีการกำหนดค่า Exchange System Manager จะแสดงในกลุ่มผู้ดูแลระบบ คุณต้องขยายกลุ่มผู้ดูแลก่อนที่คุณขยายเซิร์ฟเวอร์. ขยายกลุ่มผู้ดูแลที่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์จดหมายแล้ว
 3. คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการข้อความต่างๆแท็บ พิมพ์ชื่อหรืออยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์จดหมายของ ISP ภายใต้การส่งจดหมายทั้งหมดต่อกับผู้รับที่ยังไม่ได้แก้ไขกับโฮสต์แล้ว คลิกตกลง.

  เซิร์ฟเวอร์จดหมาย SMTP ที่คุณระบุต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์จดหมายที่ ISP ที่ได้รับข้อความสำหรับบัญชี POP3 ซึ่งอาจแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ POP3 ที่คุณเชื่อมต่อเมื่อคุณดาวน์โหลดข้อความจาก ISP
 5. คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP และจากนั้น คลิกSTOP:.
 6. คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP และจากนั้น คลิกเริ่มการทำงาน.

  หมายเหตุ:ในกรณีนี้ อีเมลที่ผู้ใช้ภายในการส่งไปยังผู้รับที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ จะถูกส่งต่อกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายของ ISP

วิธีที่ 2

การตั้งค่าคอนฟิกนโยบายการเริ่มต้นในนโยบายผู้รับ Exchange เพื่อใช้อีเมลภายในโดเมนอยู่หลัก แล้ว เพิ่มนโยบายผู้รับเพิ่มเติมเพื่อใช้โดเมนของอีเมล POP3 ไปยังบัญชีผู้ใช้ภายใน วิธีนี้ อีเมลโดเมนสำหรับผู้ใช้ภายในจะตรงกับโดเมนอีเมล์ที่จะเป็นโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์จดหมาย POP3 แต่ Exchange จะไม่มีเซิร์ฟเวอร์จดหมายที่รับผิดชอบสำหรับโดเมนนี้อีเมล

โปรดทราบว่า บัญชีผู้ใช้ต้องกำหนดค่าให้ถูกอัพเดตโดยนโยบายผู้รับ ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานภายใต้คุณสมบัติสำหรับผู้ใช้แต่ละแบบที่อยู่อีเมลแท็บ

การกำหนดค่านโยบายที่ผู้รับใน Exchange ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมหรือไปโปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่Microsoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายผู้รับแล้ว คลิกกฎของผู้รับในบานหน้าต่างด้านซ้าย ในบานหน้าต่างด้านขวานโยบายการเริ่มต้นมีอยู่ในรายการ
 3. คลิกสองครั้งนโยบายการเริ่มต้นแล้ว คลิกการที่อยู่อีเมลแท็บ
 4. โดยค่าเริ่มต้น อยู่อีเมล SMTP ที่ตรงกับชื่อโดเมนภายในของคุณปรากฏในรายการของที่อยู่ ตัวอย่าง ถ้าชื่อโดเมนภายในของคุณเป็น mycompany.local อยู่@mycompany.localจะปรากฏในรายการ หากไม่ปรากฏอยู่ในโดเมนภายใน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่ม:
  1. คลิกใหม่.
  2. คลิกเพื่อเลือกที่อยู่ SMTPแล้ว คลิกตกลง.
  3. ในการที่อยู่กล่อง พิมพ์อยู่ในโดเมนภายใน และคลิกตกลง. ตัวอย่างเช่น พิมพ์@mycompany.local.
 5. คลิกเพื่อเลือกอยู่ในโดเมนภายใน และจากนั้น คลิกตั้งค่าเป็นหลัก.
 6. คลิกเพื่อเลือกอยู่ของโดเมน POP3 และจากนั้น คลิกแก้ไข.
 7. ยกเลิกเลือกกล่องที่ระบุองค์กรนี้แลกเปลี่ยนที่รับผิดชอบสำหรับการจัดส่งจดหมายทั้งหมดไปยังที่อยู่นี้แล้ว คลิกตกลง.
 8. คลิกตกลงเมื่อต้องการใช้การเปลี่ยนแปลง
 9. คลิกใช่หรือตกลงสองครั้งเพื่อปรับปรุงผู้รับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของอีเมลที่อยู่
 10. คลิกขวากฎของผู้รับในบานหน้าต่างด้านซ้าย ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกนโยบายที่ผู้รับ.

  หมายเหตุ:ถ้าคุณมี Exchange Server 2000 Service Pack 1 (SP1) หรือในภายหลัง กล่องโต้ตอบปรากฏที่ พร้อมท์ให้คุณสามารถเลือกชนิดของนโยบายผู้รับที่คุณต้องการสร้าง ในกรณีนี้ ให้คลิกเพื่อเลือกนั้นที่อยู่อีเมลกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.
 11. Type a name for the recipient policy, and then clickปรับเปลี่ยน.
 12. ในการFind Exchange Recipientsกล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเลือกUsers with Exchange mailbox, and clear all the other check boxes.
 13. คลิกตกลงแล้ว คลิกตกลงon the warning message that you receive.
 14. คลิกการE-Mail Addressesแท็บ
 15. Click to select the POP3 domain address, and then clickSet as Primary.
 16. คลิกตกลงเมื่อต้องการใช้การเปลี่ยนแปลง
 17. คลิกใช่หรือตกลงtwo times to update all corresponding recipient e-mail addresses.
หมายเหตุ:Every time that you run the Internet Connection Wizard or the Configure E-mail and Internet Connection Wizard and set it to modify the Exchange settings, the wizard will set the e-mail domain address that you enter in the wizard as the primary address on each recipient policy. After the wizard is completed, you must repeat the steps that are mentioned in this article to modify the recipient policy.

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 300681 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbenv kberrmsg kbnetwork kbprb kbmt KB300681 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300681

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com