คำอธิบายของกระบวนการเชื่อมต่อความช่วยเหลือระยะไกล

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 300692 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเนื้อหาของแฟ้มคำเชิญของความช่วยเหลือระยะไกลที่ส่งมาจากการฝึกหัดการไประดับผู้เชี่ยวชาญ แฟ้มนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อการฝึกหัดใช้นั้นอีเมลหรือบันทึกคำเชิญเป็นแฟ้มตัวเลือกในการช่วยเหลือระยะไกล บทความนี้ไม่กล่าวโดยใช้ Windows Messenger สร้างเซสชันความช่วยเหลือระยะไกลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยเหลือระยะไกล คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
300546ภาพรวมของความช่วยเหลือระยะไกลใน Windows XP
บทความนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงาน และอนุมานว่า คุณ เครื่องอ่าน มีความเข้าใจเกี่ยวกับความช่วยเหลือระยะไกลทั่วไปตามที่ได้อธิบายไว้ในบทความ Q300546 การช่วยเหลือระยะไกล

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้มคำเชิญของความช่วยเหลือระยะไกลถูกเขียนใน Extensible Markup ภาษา (XML) และสามารถอ่าน และแก้ไขในตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad แฟ้มการเชิญของความช่วยเหลือระยะไกลใช้นามสกุลต่อไปนี้:
.MsRcIncident
ใน Windows XP ส่วนขยายนี้จะเกี่ยวข้องกับศูนย์บริการและวิธีใช้ เมื่อระดับผู้เชี่ยวชาญดำเนินการแฟ้ม.MsRcIncident, Windows เริ่มทำงานช่วยเหลือและสนับสนุน และส่งแล้ว ช่วยเหลือและสนับสนุนผ่านข้อมูลเพื่อช่วยเหลือระยะไกล ความช่วยเหลือระยะไกลแยกวิเคราะห์แฟ้มแล้ว และเริ่มการทำงานของกระบวนการเริ่มต้นเซสชันความช่วยเหลือระยะไกลกับคอมพิวเตอร์ฝึกหัดที่สร้างแฟ้ม

ในบทความนี้ เงื่อนไข ".MsRcIncident แฟ้ม" และ "คำเชิญ" จะใช้ interchangeably เงื่อนไข "บัตร" อ้างอิงไปยังระเบียนของคำเชิญที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของฝึกหัด

คอมพิวเตอร์ฝึกหัดมีบัญชีผู้ใช้ภายในที่อยู่แล้วภายในที่เรียกว่า HelpAssistant บัญชีนี้ถูกปิดการใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น และมีรหัสผ่านรัดกุมแบบสุ่มที่สร้างขึ้น บัญชีมีจำกัดสิทธิ์ และถูกใช้ โดยระดับผู้เชี่ยวชาญในการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ฝึกหัดในระหว่างการเซสชันความช่วยเหลือระยะไกล

การฝึกหัด Invites ระดับผู้เชี่ยวชาญในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

เมื่อคอมพิวเตอร์การฝึกหัดการสร้างแฟ้มการเชิญ การดำเนินการต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 • บัญชี HelpAssistant ถูกเปิดใช้งาน
 • มีสร้างรายการในตารางการฝึกหัด
 • ข้อมูลต่อไปนี้จะได้รับจากการฝึกหัดคอมพิวเตอร์: IP และคอมพิวเตอร์ชื่อข้อมูลการกำหนดค่ารวมถึงการที่ร้องขอพอร์ตแมปจากใด ๆ สากล และแบบพลัก (UPnP) การแปลที่อยู่เครือข่าย (NAT) เซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เฟซทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์การฝึกหัด หากเซิร์ฟเวอร์ UPnP NAT มี มันตอบสนองต่อกับอยู่ IP ภายนอกและหมายเลขพอร์ตที่สงวนไว้สำหรับคอมพิวเตอร์ฝึกหัด เซิร์ฟเวอร์ของ NAT UPnP ปริมาณการใช้งานการแมปที่เริ่มต้นบนip:portพอร์ต 3389 บนคอมพิวเตอร์การฝึกหัดการไคลเอ็นต์ NAT

ระดับผู้เชี่ยวชาญดำเนินการแฟ้มการเชิญ

ระดับผู้เชี่ยวชาญดำเนินการแฟ้มการเชิญเพื่อเริ่มเซสชันความช่วยเหลือระยะไกล บนคอมพิวเตอร์ของระดับผู้เชี่ยวชาญ ข้อความจะแสดงระดับผู้เชี่ยวชาญในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของฝึกหัดการเชิญ ความช่วยเหลือระยะไกลใช้ข้อมูลต่อไปนี้ที่มีอยู่ในแฟ้ม.MsRcIncident เพื่อแสดงข้อความนี้:
 • ชื่อที่ฝึกหัดที่ระบุในระหว่างการสร้างคำเชิญ ซึ่งจะแสดงการแจ้งให้ทราบ หรือเตือนระดับผู้เชี่ยวชาญผู้ส่งคำเชิญ:
  ชื่อผู้ใช้ = "Kim Abercrombie"
 • ว่าหรือไม่มีรหัสผ่านถูกกำหนด โดยการฝึกหัดการในระหว่างการสร้างคำเชิญ:
  rcticketencrypted = "% 1"
 • เวลาที่มีการตั้งค่าการเชิญจะหมดอายุในเวลาสร้าง ขึ้น การฝึกหัดสามารถหมดอายุเชิญใด ๆ ได้ตลอดเวลา โดยใช้มุมมองหน้าสถานะการเชิญ:
  DTStart = "992646863" และ DTLength = "60"
ชื่อผู้ใช้ = "Kim Abercrombie"

ชื่อที่จะใช้ไม่อยู่ในฟิลด์ชื่อผู้ใช้ในตัวอย่างข้างต้นโดย Kim Abercrombie คือ ชื่อฝึกหัดระบุไว้เมื่อคุณสร้างคำเชิญ

หมายเหตุ:: เมื่อฝึกหัดการสร้างคำเชิญ pre-populates ช่วยเหลือระยะไกลป้อนชื่อของคุณกล่องชื่อโปรไฟล์ปัจจุบัน การฝึกหัดอาจเปลี่ยนชื่อนี้

rcticketencrypted = "% 1"

การตรวจสอบว่าการเตือนระดับผู้เชี่ยวชาญสำหรับรหัสผ่านหรือไม่ ศูนย์ช่วยเหลือและสนับสนุนปรากฏในฟิลด์ RCTICKETENCRYPTED ถ้าคุณตั้งค่าเป็น "0" ระดับผู้เชี่ยวชาญจะไม่ได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่าน ถ้าคุณมีการตั้งค่าเป็น "1" ระดับผู้เชี่ยวชาญไม่ได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่าน รหัสผ่านที่ใส่ โดยระดับผู้เชี่ยวชาญถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของฝึกหัด

DTStart == "992646863" และ DTLength = "60"

ความช่วยเหลือระยะไกลใช้ฟิลด์ DTStart และ DTLength เพื่อคำนวณการหมดเวลาที่กำหนด โดยการฝึกหัดการเมื่อมีสร้างคำเชิญ

หมายเหตุ:: เวลานี้จะถูกปรับปรุงเป็นเวลาท้องถิ่นของคอมพิวเตอร์ที่ผู้เชี่ยวชาญ

The expiration time as displayed to the Expert is only informational. The Novice can cause the invitation to expire at any time by clickingExpirein the View invitation status page in Help and Support Center. This causes the ticket on the Novice computer to expire. Although the message that is displayed to the Expert shows that the invitation is still open when a connection is attempted, the Novice computer refuses the connection because the ticket has expired.

If the Novice chooses to expire the ticket prior to the invitation's preset time, the Experts invitation does not reflect this change and the message displays the original expiration time that was set at the invitations creation.

You may be concerned that the Expert could "trick" the Novice computer by adjusting the time on the Expert computer; however, this is not possible. To demonstrate this, refer to the following example scenario:

ตัวอย่าง:

If an invitation is created in Dallas with an expiration time of 4:00 PM central time, and the Expert opens the invitation in a location 1 hour behind Dallas time, such as Provo Utah, at 3:35 PM Provo time (4:35 PM Dallas time) the message would show the ticket as expired because it would be 4:35 PM in Dallas, and the Novice computer would have set the status of the ticket to Expired.

If the Expert in Utah were to set the system clock on their computer in such a way as to make the invitation message appear as not expired on the Expert computer, the Expert would then be able to attempt a connection to the Novice. When the Novice computer receives the attempt it immediately declines to start a Remote Assistance session. There is no user interaction required on the Novice's computer when this occurs.

Starting the Remote Assistance Session

When the Expert clicks theใช่button, Remote Assistance calls Help and Support APIs to initiate the session. Help and Support relies on Terminal Services to negotiate the session. Help and Support Center pass the Remote Assistance invitation file to Terminal Services.Terminal Services uses the information it receives in the RCTICKET field to negotiate a connection with Terminal Services on the Novice computer.

The RCTICKET field contains a list of all IP addresses on the Novice computer at the time of the invitations creation with a port number in the format of IP:PORT.

Remote Assistance makes use of UPnP NAT management, which enables Remote Assistance to work when the Remote Assistance Novice is behind a UPnP-compliant NAT Device.

Windows XP Internet Connection Sharing is the only NAT solution that is UPnP compliant.

ตัวอย่าง:

หมายเหตุ:: The following text is wrapped for reading purposes only.
  RCTICKET="65538,1,128.54.161.5:3389;kim.redmond.microsoft.com:
  3389;10.0.0.5:3389,5UACB9zFYZnq5tcVDHA=,Aujb46Sne5TByHUYLgGYO2oavzR+ZPBvhOo/OkTN5GI=,
  SolicitedHelp,50dQeOP0esX18JQjTVzkC/fmJFj/XxsB5DcbU8hk5k6nk+QegA03gA==,
  eS69KnKxOHg2wZtNCkm4ixs8AuI="
				
65538,1: This is for version information and flags.

128.54.161.5:3389;kim.redmond.microsoft.com:3389;10.0.0.5:3389: This is a list of IP addresses and port numbers that were present on the Novice computer at the time the Invitation File was created.

Terminal Services starts attempting connections with the first interface in the list,1128.54.161.5:3389in this case. If there is no response in 30 seconds, Terminal Services moves to the next interface,kim.redmond.microsoft.com:3389, and finally Terminal Services will try to connect to10.0.0.5:3389.

If this connection is not successful, Terminal Services informs Help and Support Services, which in turn informs Remote Assistance which generates the following message:
Remote Assistance

A Remote Assistance connection could not be established. You may want to check for network issues or determine if the invitation expired or was cancelled by the person who sent it.

[OK]
บริการเทอร์มินัลบนผ่านไปคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลประจำตัวสำหรับ HelpAssistant บัญชีเพื่อ GINA ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของฝึกหัด ถ้ามีการยอมรับข้อมูลประจำตัว ระดับผู้เชี่ยวชาญล็อกอินไปยังคอมพิวเตอร์ของฝึกหัดโดยใช้บัญชี HelpAssistant
ความช่วยเหลือระยะไกลแสดงข้อความที่ร้องขอการฝึกหัดการถ้า พวกเขาต้องเริ่มการทำงานของเซสชันความช่วยเหลือระยะไกลกับระดับผู้เชี่ยวชาญในขณะนั้น ถ้าการฝึกหัดสู่เซสชันหลาย แต่ละเซสชันได้รับการพร้อมท์นี้


ก่อนที่ระดับผู้เชี่ยวชาญได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อไปยังการฝึกหัดมีการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การตั้งค่านโยบายกลุ่ม ถ้านโยบายไม่อนุญาตการฝึกหัดการได้รับความช่วยเหลือระยะไกล ถูกปฏิเสธการเชื่อมต่อ
หากตรงตามข้อมูลประจำตัวเซสชันความช่วยเหลือระยะไกลถูกสร้างโดยใช้โพรโทคอล RDP และพอร์ต 3389 ผ่านทางบริการเทอร์มินัลในคอมพิวเตอร์ที่ฝึกหัดและระดับผู้เชี่ยวชาญ

ณจุดนี้ ระดับผู้เชี่ยวชาญสามารถดูเฉพาะของฝึกหัดเดสก์ท็อปได้ ระดับผู้เชี่ยวชาญต้องการร้องขอการควบคุมคอมพิวเตอร์ของฝึกหัด และการฝึกหัดการต้องอนุญาตการควบคุม โดยการคลิกใช่เพื่อพร้อมท์ที่สอดคล้องกัน ถ้าต้องการฝึกหัดการให้ใช้ตัวควบคุมกลับตลอดเวลาในระหว่างรอบเวลา ESC สามารถจะกดคีย์ได้

เมื่อบัตรที่หมดอายุ


ตารางของตั๋วที่เปิดอยู่ทั้งหมดในการเก็บรักษาความช่วยเหลือระยะไกลHKEY_LOCAL_MACHINEกลุ่มของรีจิสทรี เมื่อมีตั๋วไม่เปิด ช่วยเหลือระยะไกลปิดใช้งานบัญชี HelpAssistant และอนุญาตให้เข้าสู่ระบบผ่านทางขวาของบริการเทอร์มินัลการเอาออกในหนึ่งชั่วโมง ความช่วยเหลือระยะไกลยังจะปิดแมปพอร์ตใด ๆ ในอุปกรณ์ UPnP ไปตาม NAT

หมดอายุในบัตรลงโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาที่จำกัดได้หมดอายุแล้ว ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์การฝึกหัด ยังอาจทำให้บัตรจะหมดอายุในเวลาใดก็ได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกบริการช่วยเหลือและวิธีใช้.
 2. คลิกการความช่วยเหลือระยะไกลการเชื่อมโยง
 3. คลิกการดูสถานะการเชิญการเชื่อมโยง
 4. เลือกบัตรที่เปิดที่ต้องการจะหมดอายุ
 5. คลิกการวันหมดอายุปุ่ม
เมื่อบัตรที่อยู่ในสถานะหมดอายุ แฟ้มคำเชิญที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ฝึกหัดล้มเหลว และไม่มีให้ข้อความหรือเข้าสู่ระบบแจ้งฝึกหัดการช่วยเหลือระยะไกลได้ปฏิเสธบัตรหมดอายุแล้ว

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 300692 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB300692 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300692

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com