ข้อผิดพลาดของเกมของ Microsoft: "เกมพบปัญหา และจำเป็นต้องปิด"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 300963 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่มการทำงาน หรือเล่นเกม และมีข้อผิดพลาดในการกู้คืนไม่ได้เกิด ขึ้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
กำลังรวบรวมข้อมูลของข้อยกเว้น
จากนั้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกมส์พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience. ถ้าคุณได้ในระหว่างการบางอย่าง รายละเอียดที่คุณกำลังทำงานอยู่อาจสูญหาย โปรดแจ้งปัญหานี้ให้ Microsoft ทราบ เราได้สร้างรายงานข้อผิดพลาดซึ่งคุณสามารถส่งเพื่อช่วยเราในการปรับปรุงเกมส์. เราจะเก็บรายงานนี้เป็นข้อมูลลับและไม่เปิดเผยชื่อ หากต้องการดูว่ารายงานข้อผิดพลาดนี้มีข้อมูลใด ให้ คลิกที่นี่

การแก้ไข

ถ้าคุณเลือกที่จะส่งรายงานข้อผิดพลาด Microsoft จะวิเคราะห์ข้อมูลความผิดพลาด และพยายามระบุ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง ในเวลารายงาน เครื่องมือการรายงานข้อผิดพลาดการตรวจสอบเพื่อดูว่า ปัญหาที่คุณพบได้แล้วถูกแก้ไขแล้ว เมื่อมีการตรวจสอบเครื่องมือ การการรายงานข้อผิดพลาดกล่องโต้ตอบเปิดที่บ่งชี้ว่า เครื่องมือการเตรียมรายงานข้อผิดพลาด หากการปรับปรุงหรือวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหาเฉพาะที่คุณรายงาน คุณจะสามารถคลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่คุณรายงาน หรือ ถ้าคุณไม่ได้เลือกที่จะรายงานปัญหา คลิกเพื่อดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถกู้คืน

Microsoft Windows XP และรุ่นก่อนหน้า

303032เกมหยุดตอบสนอง หรือทำงานกะทันหันเมื่อคุณเริ่มการทำงาน หรือเล่นเกม Microsoft

Windows Vista:

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วนที่เหมาะสม

คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ดูหัวข้อ"แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเกม" ในวิธีใช้แบบออนไลน์ของ Windows และบริการเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-us/Help/d4753757-3365-475c-86a1-ccfa2f6cba161033.mspx

คอมพิวเตอร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ดูหัวข้อ "แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเกม" ในวิธีใช้ของ Windows และการสนับสนุนบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ได้ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกบริการช่วยเหลือและวิธีใช้.
 2. ในการวิธีใช้การค้นหากล่อง หรือในนั้นวิธีใช้แบบออนไลน์ที่ค้นหากล่อง ชนิดแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเกมแล้ว คลิกวิธีใช้การค้นหา.
 3. ในรายการของหัวข้อ คลิกแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเกม.
 4. คลิกการเชื่อมโยงที่อธิบายถึงปัญหาที่คุณประสบได้ดีที่สุด
 5. ทำตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณกำลังประสบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกมที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" รวมเป็นเครื่องมือรายงานข้อผิดพลาดที่คุณสามารถใช้กับข้อผิดพลาดรายงานไม่สามารถกู้คืนข้อ (ตัวอย่าง ข้อบกพร่องของการป้องกันทั่วไป ข้อยกเว้นร้ายแรง หรือข้อบกพร่องของเพจไม่ถูกต้อง) ไปยัง Microsoft ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 300963 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Flight Simulator X Deluxe
 • Microsoft Flight Simulator X Standard
 • Microsoft Halo 2 for Windows Vista
 • Microsoft Age of Empires III
 • Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs
 • Microsoft Dungeon Siege 2.0
 • Microsoft Gears of War (PC)
 • Microsoft Rise of Nations
 • Microsoft Rise of Nations: Gold Edition
 • Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends
 • Microsoft Shadowrun (PC)
 • Microsoft Viva Pinata (PC)
 • Microsoft Zoo Tycoon 2
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania
 • Microsoft Age of Empires III: The Asian Dynasties
 • Fable: The Lost Chapters PC
 • Microsoft Flight Simulator X Acceleration Expansion Pack
 • Microsoft Flight Simulator X Service Pack 1
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Extinct Animals
 • Microsoft Zoo Tycoon 2: Ultimate Collection
Keywords: 
kbconfig kberrmsg kbinfo kbmt KB300963 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:300963

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com