Article ID: 301057 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

ייתכן שתיתקל באחת מהתופעות הבאות או בשתיהן:
 • התיקיה Temporary Internet Files עשויה להשתמש בשטח דיסק גדול יותר מזה שציינת בכמות שטח דיסק לשימוש (על מנת לאתר את כמות שטח דיסק לשימוש, לחץ על הגדרות בכרטיסייה כללי שבתיבת הדו שיח אפשרויות אינטרנט).
 • ייתכן שקבצים שהורדו מאתרי אינטרנט נשארו בתיקייה Temporary Internet Files (אך אינם גלויים לעין בסייר Windows) לאחר שלחצת על מחיקת קבצים בכרטיסייה כללי שבתיבת הדו שיח אפשרויות אינטרנט ולאחר מכן לחצת על תיבת הסימון מחק את כל התוכן הלא מקוון כדי לבחור בה.

  הערה: סייר Windows מתוכנן להשתמש בקבצים Desktop.ini ו-Index.dat כדי לספק את הפונקציונליות של הרחבת המעטפת של Temporary Internet Files.? Index.dat הוא קובץ אינדקס המטמון של Internet Explorer. קובץ זה מקל את השימוש במנגנון המטמון של הדפדפן, אשר מאיץ את הגישה לדפי אינטרנט שהגישה אליהם נעשית בתכיפות רבה בתהליכי דפדפן שונים באותו הקשר משתמש. בעת ההצגה של התיקייה Temporary Internet Files בסייר Windows מוצגים גם קבצי cookie, אולם קבצים אלה מאוחסנים פיזית בתיקיה Cookies, גם זה במסגרת התכנון. לקבלת מידע נוסף על הדרך למחוק קבצי cookie, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  278835 כיצד למחוק קבצי Cookie

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש עקב אחת מהסיבות הבאות:

רק חלק מהתוכן של דף אינטרנט הורד (לדוגמה, אם לחצת על עצור במהלך הפתיחה של דף, או אם ניווטת אל דף אחר לפני שהדף הורד במלואו). אתה מוריד וידאו בזרימה באמצעות פקד AxisCamControl של ActiveX (מופץ על-ידי Axis Communications), המשמש להזרמת וידאו בשידור ממצלמה. אחדים מהקבצים בתיקיה Temporary Internet Files מוסתרים, משמשים תהליכים אחרים, או מוגנים בצורה אחרת.

דרכים לעקיפת הבעיה

כדי לעקוף בעיה זו, העבר את התיקייה Temporary Internet Files למיקום אחר, מחק את התיקייה הישנה ולאחר מכן (אם תרצה) העבר את התיקייה Temporary Internet Files בחזרה למיקום המקורי. כדי שאנו נתקן בעיה זו עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי". כדי לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי

כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הקישור או הלחצן תקן בעיה זו. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50472

הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את פתרון ה- Fix it בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי לפתור את הבעיה בעצמך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צור תיקיה חדשה ב'מחשב שלי' או בסייר Windows.
 2. ב- Internet Explorer, לחץ על אפשרויות אינטרנט בתפריט כלים.
 3. בכרטיסייה כללי, לחץ על הגדרות תחת קבצי אינטרנט זמניים.
 4. בתיבת הדו שיח הגדרות, לחץ על העברת תיקיה תחת התיקיה Temporary Internet Files.
 5. לחץ על התיקיה שיצרת בשלב 1 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. אם תתבקש לצאת, לחץ על כן ולאחר מכן היכנס שוב ל-Windows. אם לא תתבקש לצאת, לחץ על אישור כדי לסגור את כל תיבות הדו-שיח.
 7. ב'מחשב שלי' או בסייר Windows, מחק את התיקיה Temporary Internet Files הישנה ולאחר מכן צור תיקיה חדשה באותו מקום ובשם זהה.
 8. חזור על שלבים 2 עד 6, אבל בשלב 5 לחץ כדי לבחור בתיקיה החדשה שיצרת בשלב 7.
הערה: יש לחזור על תהליך זה כשאתה מחובר ככל אחד ממשתמשי המחשב.

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצריה הנזכרים בתחילת מאמר זה.

מאפיינים

Article ID: 301057 - Last Review: יום רביעי 28 ספטמבר 2011 - Revision: 3.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
מילות מפתח 
kbenv kbnetwork kbprb kbmsifixme kbfixme KB301057

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com