Jak sprawdzić wersję składników MDAC

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 301202 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano dwa różne sposoby sprawdzania wersji składników MDAC (Microsoft Data Access Components) zainstalowanych w systemie:
 • Za pomocą narzędzia Component Checker.
 • Sprawdzanie informacji o wersji przechowywanych w Rejestrze.

Instalowanie i używanie narzędzia Component Checker

Najbardziej niezawodnym sposobem określania wersji zainstalowanych składników MDAC jest porównanie numerów wersji poszczególnych plików DLL składników MDAC z listą plików DLL dostarczanych z każdą wersją składników MDAC. W tym celu można skorzystać z narzędzia Component Checker. Narzędzie sprawdza pliki na komputerze, porównuje je z listami plików poszczególnych wersji składników MDAC i informuje o najdokładniejszym wyniku wyszukiwania.

Aby zainstalować narzędzie Component Checker, wykonaj następujące czynności:
 1. Przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8F0A8DF6-4A21-4B43-BF53-14332EF092C9&displaylang=en.
 2. Kliknij łącze, aby pobrać narzędzie Component Checker. Gdy w przeglądarce pojawi się odpowiedni monit, zapisz plik cc_<architektura_procesora>.msi (samowyodrębniający się plik wykonywalny) na pulpicie.
 3. Na pulpicie kliknij dwukrotnie plik cc_<architektura_procesora>.msi. Spowoduje to zainstalowanie plików narzędzia Component Checker w lokalizacji domyślnej (C:\CompChecker\).
Aby sprawdzić wersję składników MDAC za pomocą narzędzia Component Checker, wykonaj następujące czynności:
 1. W menu Start kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz ciąg c:\CompChecker\CC.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W oknie dialogowym Component Checker — Choose Analysis Type zaznacz opcję Perform Analysis of your machine and automatically determine the release version i kliknij przycisk OK.
 4. Program spróbuje rozpoznać wersję składników MDAC na komputerze, skanując wszystkie główne pliki składników MDAC i ustawienia rejestru. Proces ten trwa zazwyczaj kilka minut. Po zakończeniu powinien pojawić się następujący komunikat:
  The MDAC version that is closest to the version on your computer is 'XXXX'.
  					
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Na ekranie pojawi się podsumowanie skanowania przez narzędzie Component Checker. Należy zauważyć, że błędy Dir, FileDescription i FileSize można spokojnie zignorować.

Sprawdzanie informacji o wersji przechowywanych w Rejestrze

Mimo że nie jest to najbardziej niezawodny sposób sprawdzania wersji składników MDAC, sprawdzanie rejestru w poszukiwaniu informacji o wersji jest łatwym sposobem weryfikacji tych informacji (jeżeli nie występują żadne problemy związane ze składnikami MDAC).

Informacje o wersji znajdują się w następującym kluczu:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DataAccess\FullInstallVer
. Aby sprawdzić rejestr, wykonaj następujące czynności:
 1. W menu Start kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit i kliknij przycisk OK. Spowoduje to uruchomienie Edytora rejestru.
 3. W okienku Nawigacja rozwiń następującą ścieżkę:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DataAccess
  .
 4. W okienku Szczegóły w kolumnie Nazwa znajdź klucze FullInstallVer i Version. W każdym z tych kluczy w kolumnie Dane są wyświetlone odpowiednie informacje o wersji.
 5. Po zakończeniu w menu Rejestr kliknij polecenie Zamknij, aby zamknąć Edytora rejestru.

Rozwiązywanie problemów

Należy zwrócić uwagę, że informacje o wersji przechowywane w kluczach rejestru mogą być nieprawidłowe w przypadku wersji składników MDAC starszych niż wersja 2.1, gdy zostaną porównane z wersjami rzeczywistych plików. System Windows 2000 instaluje wersję 2.5. W systemie Windows 2000 można instalować tylko wersje składników MDAC nowsze niż wersja 2.5.

Pliki składników Microsoft Data Access Components można pobrać z następującej witryny sieci Web:
http://msdn.microsoft.com/pl-pl/data/aa937695.aspx

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307255 Narzędzie sprawdzania składników Component Checker: Diagnozowanie problemów oraz zmiana konfiguracji instalacji programu MDAC
231943 Historia wersji składników MDAC (Microsoft Data Access Components) (j. ang.)

Właściwości

Numer ID artykułu: 301202 - Ostatnia weryfikacja: 14 maja 2010 - Weryfikacja: 10.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Data Access Components 2.1
 • Microsoft Data Access Components 2.1 Service Pack 2
 • Microsoft Data Access Components 2.1 Service Pack 1
 • Microsoft Data Access Components 2.1 Service Pack 2
 • Microsoft Data Access Components 2.5
 • Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 1
 • Microsoft Data Access Components 2.5 Service Pack 2
 • Microsoft Data Access Components 2.6
 • Microsoft Data Access Components 2.6 Service Pack 1
 • Microsoft Data Access Components 2.6 Service Pack 2
 • Microsoft Data Access Components 2.7
 • Microsoft Data Access Components 2.8
 • Microsoft Data Access Components 2.8 Service Pack 1
Słowa kluczowe: 
kbhowtomaster KB301202

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com