"נקודות השחזור" של כלי שחזור המערכת System Restore חסרות או נמחקו

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 301224 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

כאשר אתה מפעיל את כלי שחזור המערכת ומציג את הדף "בחר נקודת שחזור", חלק מנקודות השחזור שלך עלולות להיות חסרות.

סיבה

מחיקת נקודות שחזור עלולה להיגרם על ידי כל אחד מהתנאים הבאים במכוון:
 • אוזל שטח הדיסק בכונן המערכת או בכל אחד מהכוננים הזמינים שאינם כונני מערכת, ושחזור המערכת מפסיק להגיב ולפקח על המערכת שלך.

  התנהגות זו גורמת למערכת למחוק את כל נקודות השחזור בניסיון לפנות שטח דיסק. אולם סביר כי כבר קיבלת אזהרה עוד לפני שלב זה לגבי שטח דיסק מצומצם. במקרה זה, לאחר פינוי שטח דיסק מספיק, שחזור המערכת מתחיל שוב לפקח על המערכת. בשלב זה הוא יוצר נקודת ביקורת אוטומטית של המערכת.

  הערה אם יש לך מחשב מרובה-מחיצות ובו כונן שכמעט ואין בו שטח פנוי, כונן זה עלול לגרום לשחזור המערכת להפסיק להגיב בכל המערכת ולמחוק נקודות שחזור. אולם הדבר קורה רק אם הגעת לשטח הדיסק המינימלי המותר ואם תבצע פעולות על סוגי קבצים הנמצאים בפיקוח. דוגמאות לפעולות מזוג זה כוללות שדרוג, מחיקה או התקנה של תוכניות, העברה, מחיקה או שינוי שם של קבצים. אם בכונן שלך כמעט ואין שטח פנוי אך אתה מבצע פעולות אך ורק על קבצים שאינם נמצאים בפיקוח, אזי שחזור מערכת לא יפסיק להגיב.
 • עליך לבטל באופן ידני את שחזור המערכת.
  • אם תבטל באופן ידני את שחזור המערכת בכונן המערכת, כל נקודות השחזור יימחקו ותקבל את הודעת האזהרה הבאה:
   בחרת לבטל את שחזור המערכת. אם תמשיך, כל נקודות השחזור הקיימות יימחקו, ולא יהיה באפשרותך לאתר או לבטל שינויים שנערכו במחשב שלך.
   האם ברצונך לבטל את שחזור המערכת?
   כן לא
  • אם תבטל באופן ידני את שחזור המערכת בכונן כלשהו שאינו כונן מערכת, כל נקודות השחזור באותו כונן יימחקו ותקבל את הודעת האזהרה הבאה:
   בחרת לבטל את שחזור המערכת בכונן זה. אם תמשיך, לא יהיה באפשרותך לאתר או לבטל שינויים מזיקים בכונן זה.
   האם ברצונך לבטל את שחזור המערכת בכונן זה?
   כן לא
  כאשר תפעיל שוב את שחזור המערכת בכונן המערכת, הוא ייצור באופן אוטומטי נקודת שחזור מערכת. כאשר תפעיל שוב את שחזור המערכת בכונן שאינו כונן מערכת, הוא לא ייצור באופן אוטומטי נקודת שחזור באותו כונן, אולם הפיקוח על הכונן יתחדש מיידית.

 • אתה משדרג ממערכת הפעלה אחת לאחרת או מתקין מחדש את מערכת ההפעלה. השדרוג עשוי להיות מ-Microsoft Windows Millennium Edition ל-Windows XP או מ-Windows XP ל-Windows XP.

  לאחר שתפעיל את תוכנית ההתקנה, יהיה עליך להפעיל את נקודת שחזור המערכת, אולם נקודות השחזור שהיו לך במסגרת מערכת ההפעלה הקודמת נמחקו. Windows אינו מאפשר לך לחזור לגירסה ישנה יותר של מערכת ההפעלה באמצעות שחזור המערכת.

  הערה בעת שדרוג, ייתכן שתראה עדיין מספר קבצים ותיקיות של נקודות שחזור תחת <drive letter>:\System Volume Information במערכת Windows XP או תחת התיקייה <System Drive>:\_RESTORE במערכת Windows Millennium Edition. אולם נקודות שחזור אלו עבר זמנן ולא ניתן להשתמש בהן, מאחר שהן אינן מופיעות תחת הרשימה בחר נקודת שחזור בדף שחזור המערכת.

  אם תפעיל את תוכנית השרות לניקוי הדיסק ותלחץ על הכרטיסייה ניקוי דיסק תופיע רשומה שחזור מערכת: מאגרי נתונים שעבר זמנם. אלו הם קבצים אשר נוצרו לפני אתחול מחדש או התקנה מחדש של Windows. קבצים אלה מיושנים ובאפשרותך למחוק אותם. אם תבחר לנקות ולמחוק קבצים אלו, לא תראה אותם עוד תחת התיקיות שהוזכרו לעיל במאמר זה, והאפשרות למחוק מאגרי נתונים שעבר זמנם לא תופיע עוד בתוכנית השרות לניקוי הדיסק.
 • אתה מפעיל את תוכנית השרות לניקוי הדיסק, לוחץ על הכרטיסייה אפשרויות נוספות ואז לוחץ על ניקוי תחת שחזור מערכת. כאשר תעשה זאת, כל נקודות השחזור (למעט הנקודה המאוחרת ביותר) ימחקו.
 • שטח הדיסק שלך מצומצם, אולם אינו קטן דיו להפסקת הפעולה של שחזור מערכת. שחזור המערכת מוחק חלק מנקודות השחזור, אולם לא את כולן. הדבר מתרחש מאחר ששחזור המערכת משתמש בתהליך 'נכנס ראשון, יוצא ראשון' (FIFO) על מנת לצמצם את שטח מאגר הנתונים לכדי 75% לערך מגודלו המרבי כאשר מאגר הנתונים מגיע לכדי 90% לערך מגודלו המרבי. הגדול המרבי עשוי להיות גודל ברירת המחדל או שהוא עשוי להיקבע על ידי המשתמש. שחזור המערכת מבצע מחיקה זאת ללא קשר לשטח הדיסק הפנוי העומד לרשותך.
 • נקודת שחזור מגיעה לגיל של 90 יום. נקודת השחזור נמחקת מאחר ש-90 יום הוא אורך החיים כברירת מחדל.
 • אתה מצמצם באופן ידני את גודל מאגר הנתונים. הדבר מפעיל את התהליך 'נכנס ראשון, יוצא ראשון' (FIFO) לשם מחיקת חלק מנקודות השחזור, כדי לעמוד בגודל החדש שנקבע עבור מאגר הנתונים.

סטטוס

אופן פעולה זה מקורו בתכנון עצמו.

מידע נוסף

שחזור המערכת משתמש בתהליך 'נכנס ראשון, יוצא ראשון' (FIFO) לגבי נקודות שחזור באופן עקבי על פני כוננים ותמיד מוחק נקודות שחזור במלואן. שחזור המערכת שומר על נתוני נקודות השחזור עבור כל הכוננים. באופן זה, כאשר כונן אחד גורם לשחזור המערכת להשתמש בתהליך 'נכנס ראשון, יוצא ראשון' (FIFO) לגבי נקודות שחזור עקב שטח דיסק מצומצם, המידע אודות נקודות השחזור נמחק מכל הכוננים. למידע נוסף, ראה את המאמרים הבאים במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
299904 כלי השירות 'שחזור המערכת' עשוי להיות מושעה בכונן מערכת למרות ששטח הדיסק הפנוי גדול מספיק (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
300044 כיצד מטפל כלי שחזור המערכת בניצול שטח הדיסק הקשיח (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 301224 - Last Review: יום חמישי 14 ספטמבר 2006 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
מילות מפתח 
kbprb kbui KB301224

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com