วิธีการแก้ไข และบันทึก XML กับคลา XmlDocument ในนั้นNET Framework SDK

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 301233 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้อ้างอิงถึงสิ่งต่อไปนี้โปรดเรียกคลาส Namespace ของไลบรารี:
 • System.XML
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการปรับปรุง และบันทึก XML ด้วยการ คลาXmlDocument

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้จะให้คำอธิบายเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย และ service pack ที่คุณจำเป็นต้อง:
 • Microsoft Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server Windows 2000 Server หรือ Windows NT 4.0 Server การขั้นสูง
 • Microsoft Visual Studioสุทธิ
บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับข้อความต่อไปนี้ หัวข้อ:
 • คำศัพท์ XML
 • การสร้างและการอ่านแฟ้ม XML
 • รูปแบบวัตถุเอกสาร (DOM)

วิธีการใช้คลาส XmlDocument เพื่อบันทึก XML

 1. สร้าง Visual Basic หรือ C# คอนโซลแอพพลิเคชันในใหม่ Visual Studioการเปลี่ยนแปลง
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โครงการที่อ้างอิงถึงSystem.Xml namespace
 3. ใช้คำสั่งนำเข้าในXml namespace เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องได้รับการประกาศค่าXmlTextReaderในภายหลังในรหัสของคุณ คุณต้องใช้คำสั่งนำเข้าก่อนที่จะประกาศอื่น ๆ
  Visual Basicรหัสสุทธิ
  Imports System.Xml
  รหัส C#
  using System.Xml;
  
 4. สร้างคลาXmlDocumentใหม่ และใช้วิธีโหลดโหลดได้

  คลาXmlDocumentแทนเอกสาร XML และมีวิธีโหลดโหลดเอกสารจากแฟ้ม ส่งกระแสข้อมูล หรือการXmlReader

  Visual Basicรหัสสุทธิ
  Dim myXmlDocument as XmlDocument = new XmlDocument()
  myXmlDocument.Load ("books.xml")
  
  รหัส C#
  XmlDocument myXmlDocument = new XmlDocument();
  myXmlDocument.Load ("books.xml");
  
  หมายเหตุว่า ถึงแม้ว่าใช้แฟ้ม Books.xml ที่นี่ คุณสามารถสร้าง แฟ้ม Books.xml ของคุณเอง แฟ้มตัวอย่าง Books.xml ถูกรวมอยู่ ด้วย Visual Studioสุทธิ และการจัดการและส่งชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK)
 5. XmlNodeวัตถุให้เมธอดและคุณสมบัติการจัดการกับโหนด ใช้ วัตถุXmlNodeที่ส่งกลับค่าคุณสมบัติDocumentElementของXmlDocumentที่มีโหนด XML
  Visual Basicรหัสสุทธิ
  Dim node as XmlNode
  node = myXmlDocument.DocumentElement
  
  รหัส C#
  XmlNode node;
  node = myXmlDocument.DocumentElement;
  
 6. ทำซ้ำในการผ่านลูกขององค์ประกอบเอกสาร และ ค้นหา "ราคา" โหน ใช้การสำหรับแต่ละโครงสร้างที่ มีคุณสมบัติChildNodesของวัตถุโหนดการวนรอบเพื่อค้นหาโหนดทั้งหมดที่มีชื่อคุณสมบัติที่มีค่าเท่ากับ "ราคา" ราคาของสองเท่านั้น สมุดรายชื่อ
  Visual Basicรหัสสุทธิ
  Dim node2 As XmlNode 'Used for internal loop.
  Dim nodePriceText As XmlNode
  For Each node In node.ChildNodes
    'Find the price child node.
    For Each node2 In node.ChildNodes
     If node2.Name = "price" Then
       '          nodePriceText = node2.InnerText
       Dim price As Decimal
       price = System.Decimal.Parse(node2.InnerText)
  
       ' Double the price.
       Dim newprice As String
       newprice = CType(price * 2, Decimal).ToString("#.00")
       Console.WriteLine("Old Price = " & node2.InnerText & Strings.Chr(9) & "New price = " & newprice)
       node2.InnerText = newprice
     End If
    Next
  Next
  
  รหัส C#
  foreach(XmlNode node1 in node.ChildNodes)
    foreach (XmlNode node2 in node1.ChildNodes)
     if (node2.Name == "price")
       {
        Decimal price = Decimal.Parse(node2.InnerText);
        // Increase all the book prices by 20%
        String newprice = ((Decimal)price*(new Decimal(1.20))).ToString("#.00");
        Console.WriteLine("Old Price = " + node2.InnerText + "\tNew price = " + newprice);
        node2.InnerText = newprice;
       }
  
 7. ใช้วิธีบันทึกของคลาสXmlDocumentเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง XML ไปยังแฟ้มใหม่ที่ชื่อ InflatedPriceBooks.xml

  คุณสามารถใช้วิธีการบันทึกเพื่อบันทึกข้อมูล XML ลงในแฟ้ม กระแสข้อมูล และXmlWriters
  Visual Basicรหัสสุทธิ
  myXmlDocument.Save("InflatedPriceBooks.xml")
  
  รหัส C#
  myXmlDocument.Save("InflatedPriceBooks.xml");
  
 8. สร้าง และเรียกใช้โครงการของคุณ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
XML ในสุทธิ:คลาสที่ XML โปรดเรียกและ C# ข้อเสนออย่างง่าย การปรับขนาดจัดการข้อมูล

เอกสารระดับรุ่น (หลัก) วัตถุ 1

หลักของโมเดลวัตถุของเอกสาร

คลาส XmlDocument

คลา XmlNode

รูปแบบวัตถุเอกสาร XML (DOM)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 301233 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มิถุนายน 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.1
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB301233 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:301233

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com