วิธีการเขียนปกติของเว็บเซอร์วิส โดยใช้ Visual Basic .NET หรือ Visual Basic 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 301273 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเขียนปกติบริการเว็บ เรียก MathService ที่ exposes วิธีสำหรับการเพิ่ม ลบ หาร และการคูณตัวเลขที่สอง

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้อธิบายฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย ทักษะ และทราบ และเซอร์วิสแพ็คที่จำเป็นต้องใช้:
 • Microsoft Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 ขั้นสูง Server, Microsoft Windows Server 2003 หรือ Windows NT 4.0 Server
 • Microsoft Internet ข้อมูล Server 4.0 หรืออินเทอร์เน็ตบริการข้อมูล 5.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
 • Microsoft Visual Studio .NET หรือ Microsoft Visual Studio 2005
บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • วิธีการใช้ Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005 รวมสภาพแวดล้อมการพัฒนา

เขียน.asmx แบบธรรมดาของเว็บเซอร์วิส

 1. เริ่ม Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005
 2. สร้างโครงการบริการเว็บ.NET Active Server หน้า (ASP) ใหม่ ชื่อการบริการเว็บMathServiceและเลือกตำแหน่งที่ตั้งเมื่อต้องการที่เหมาะสมเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ ASP.NET ถ้าจำเป็น
 3. เปลี่ยนชื่อของแฟ้มโซลูชันMathServiceสำหรับความสอดคล้องกัน
 4. เปลี่ยนชื่อของค่าเริ่มต้นของเว็บเซอร์วิสที่สร้างจาก Service1.asmx ไปMathService.asmx.
 5. คลิกคลิกที่นี่เพื่อสลับไปยังมุมมองโค้ดในระบบตัวออกแบบเพื่อสลับไปยังมุมมองโค้ด

  เปลี่ยนชื่อของคลาจากคลาสของสาธารณะ Service1เมื่อต้องการคลาสของสาธารณะ MathService.
 6. กำหนดวิธีที่ encapsulate ฟังก์ชันการทำงานของบริการของคุณ แต่ละวิธีการที่จะถูกเปิดเผยจากบริการต้องถูกตั้งค่าสถานะด้วยWebMethodแอตทริบิวต์ในหน้าของหน้า เปิด โดยไม่มีแอตทริบิวต์นี้ วิธีการจะไม่สามารถเผยจากบริการ

  หมายเหตุ:: ต้องมีเมธอดไม่ทุกWebMethodแอตทริบิวต์ จะมีประโยชน์ในการซ่อนรายละเอียดการใช้งานบางอย่าง โดยวิธีการบริการเว็บสาธารณะหรือ สำหรับกรณีที่การwebservice ที่อยู่นอกจากนี้ยังมีใช้คลาในโปรแกรมประยุกต์ในเครื่อง โปรแกรมประยุกต์ในเครื่องที่สามารถใช้คลาใด ๆ สาธารณะ แต่เท่านั้นWebMethodวิธีจะสามารถเข้าถึงระยะไกลเป็นเว็บเซอร์วิส

  เพิ่มวิธีการต่อไปนี้ไปMathServicesคลาสที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น:
  <WebMethod()> Public Function Add(a As Integer, b As Integer) As Integer
    Return(a + b)
  End Function
  
  <WebMethod()> Public Function Subtract(A As System.Single, B As System.Single) As System.Single
      Return A - B
  End Function
  
  <WebMethod()> Public Function Multiply(A As System.Single, B As System.Single) As System.Single
      Return A * B
  End Function
  
  <WebMethod()> Public Function Divide(A As System.Single, B As System.Single) As System.Single
  If B = 0
  Return -1
  End If
  Return Convert.ToSingle(A / B)
  End Function
  					
 7. คลิกการสร้างในการการสร้างเมนูสร้างการบริการเว็บ
 8. เรียกดูเพบริการเว็บ MathService.asmx เพื่อทดสอบการบริการเว็บ ถ้าคุณตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์เครื่องโฮสต์หน้า URL คือ http://localhost/MathService/MathService.asmx

  รันไทม์ ASP.NET ส่งกลับค่าบริการช่วยเหลือเพจ Web ที่อธิบายของเว็บเซอร์วิส เพจนี้ยังให้คุณสามารถทดสอบวิธีการบริการเว็บอื่น

ใช้บริการเว็บ

 1. เริ่ม Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005
 2. สร้างโครงการแอพลิเคชันคอนโซลใหม่
 3. เพิ่มการอ้างอิงสำหรับบริการเว็บ MathService ไปยังโปรแกรมประยุกต์คอนโซลใหม่

  ขั้นตอนนี้สร้างคลาสที่พร็อกซีในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ หลังจากที่คลาพร็อกซีที่มีอยู่ คุณสามารถสร้างวัตถุที่ขึ้นอยู่กับการเป็นคลาส โทรแต่ละวิธีการที่ทำกับวัตถุ นั้นไปหาตัวระบุทรัพยากร (URI) ของการบริการเว็บ (โดยปกติจะเป็น SOAP ร้องขอ)
  1. ในการProjectเมนู คลิกเพิ่มการอ้างอิงเว็บ.
  2. ในการเพิ่มการอ้างอิงเว็บกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ URL สำหรับบริการเว็บในการที่อยู่กล่องข้อความและกด ENTER ถ้าคุณตั้งค่าให้คอมพิวเตอร์เครื่องโฮสต์ของเว็บเซอร์วิส URL คือ http://localhost/MathService/MathService.asmx
  3. คลิกเพิ่มการอ้างอิง.
  4. ขยายการการอ้างอิงเว็บส่วนของโซลูชัน Explorer และหมายเหตุ namespace ที่ถูกใช้
 4. สร้างอินสแตนซ์ของวัตถุพร็อกซีที่ถูกสร้างขึ้น วางรหัสนี้ในขั้นตอนหลักของโมดูล Module1:
  Dim myMathService As localhost.MathService = New localhost.MathService()
  					
 5. เรียกวิธีการบนวัตถุพร็อกซีสร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้:
  Console.Write("2 + 4 = {0}", myMathService.Add(2,4))
  					
 6. ปิด และบันทึกโครงการ

ข้อมูลอ้างอิง

การเขียนโปรแกรมเว็บกับเว็บเซอร์วิส (Visual Studio .NET ช่วย)

บริการเว็บ asp.net และไคลเอนต์ของบริการเว็บ ASP.NET (นัก Microsoft .NET Framework พัฒนาของรายการแนะนำ)

XML จึง: UDDI: เว็บ XML ข้อการบริการ (เสียง MSDN คอลัมน์):
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms950813.aspx
เว็บการเครื่องมือภาษาของคำอธิบายของบริการ (Wsdl.exe) (Microsoft .NET Framework การเครื่องมือ)

การเข้าถึง Dude DHTML: เว็บบริการจาก DHTML (MSDN เสียงคอลัมน์):
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb263974.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูหลักสูตรต่อไปนี้ของ Microsoft ฝึกหัด & รับรอง:
Microsoft Corporation2524 พัฒนาบริการเว็บโดยใช้ Microsoft Visual Studio .NET
ดูข้อมูลเพิ่มเติม สมุดบัญชีต่อไปนี้:
Balena, Francescoเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Basic .NET (การอ้างอิงหลัก). Microsoft ข่าว 2002

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 301273 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbvs2005applies kbvs2005swept kbhowtomaster kbmt KB301273 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:301273

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com