วิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสาธารณะเพื่อติดตั้งระดับผู้ดูแลของ Office XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 301348 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการดาวน์โหลด และ ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสาธารณะเพื่อติดตั้ง Microsoft Office XP ผู้ดูแล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงสาธารณะบนไคลเอนต์ คอมพิวเตอร์ ดู ข้อมูลอ้างอิงส่วนของบทความนี้

ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับผู้ดูแลสาธารณะ

เมื่อต้องดาวน์โหลดการปรับปรุงสาธารณะสำหรับการติดตั้งระดับผู้ดูแลของ Office XP ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ชี้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณไปยังที่อยู่เว็บที่เหมาะสมกับ ดาวน์โหลดการปรับปรุง

  สำหรับ Microsoft Office XP สาธารณะปรุง เยี่ยมชม Microsoft Office XP ทรัพยากร Kit เว็บไซต์ต่อไปนี้:
  http://office.microsoft.com/en-us/orkXP/HA101691361033.aspx
 2. คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดแฟ้มที่คุณ ต้องการ
 3. คลิก บันทึกโปรแกรมนี้ลงบนดิสก์แล้ว คลิกตกลง
 4. คลิกบันทึก
 5. ใน Windows Explorer ดับเบิลคลิกไฟล์ที่คุณ ดาวน์โหลด คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์เพื่อขยายเนื้อหาของการปรับปรุงไปยัง โฟลเดอร์ใหม่
 6. ชนิด C:\adminUpdate ในการกรุณาพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการวางที่แยกแล้ว แฟ้ม กล่อง และจากนั้น คลิกตกลง คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์เพื่อสร้างโฟลเดอร์

การติดตั้งการปรับปรุงสำหรับผู้ดูแลสาธารณะ

เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงสำหรับผู้ดูแล ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ คุณต้องเรียกใช้คำสั่งนี้ได้จากคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วนั้น Windows Installer ที่ติดตั้ง
 1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในกล่องเปิดและจากนั้น คลิกตกลง
  msiexec /a เส้นทาง admin\แฟ้ม MSI /p C:\adminUpdate\แฟ้ม MSP SHORTFILENAMES = 1
  ตำแหน่ง เส้นทาง admin คือเส้นทางการของคุณ จุดติดตั้งระดับผู้ดูแลสำหรับ Office XP (ตัวอย่างเช่น C:\OfficeXP), และ โดยที่แฟ้ม MSIคือแพคเกจฐานข้อมูล MSI สำหรับผลิตภัณฑ์ Office XP (สำหรับ ตัวอย่าง ProPlus.msi), และ

  ตำแหน่ง แฟ้ม MSPคือชื่อของการปรับปรุงการติดตั้งระดับผู้ดูแลที่สาธารณะ

  หมายเหตุ If เส้นทาง admin หรือเส้นทางไปยัง MSP แฟ้มที่ประกอบด้วยช่องว่าง เส้นทางต้องถูกล้อมรอบ ด้วยเครื่องหมายใบเสนอราคา (ตัวอย่างเช่น "C:\OfficeXP Admin")

  หมายเหตุ คุณสามารถเพิ่ม /qb+ เมื่อต้องการคำสั่งก่อนหน้านี้ บรรทัดเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับกล่องโต้ตอบการติดตั้งระดับผู้ดูแลของ Office XPและกล่องโต้ตอบข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้

 2. คลิกถัดไปในการ Microsoft Office XP ผู้ดูแล การติดตั้ง กล่องโต้ตอบ

  หมายเหตุ เปลี่ยน CD Key ตำแหน่งการติดตั้ง หรือชื่อบริษัท ในการ Microsoft Office XP ติดตั้งระดับผู้ดูแล กล่องโต้ตอบ กล่อง
 3. คลิก ฉันยอมรับเงื่อนไขในใบอนุญาต ข้อตกลงแล้ว คลิกติดตั้ง
 4. ถ้าการปรับปรุงประกอบด้วยหลายแฟ้ม MSP หรือ ถ้าคุณต้องการ เมื่อต้องใช้หลายการปรับปรุงการติดตั้งระดับผู้ดูแลเครือข่าย ทำซ้ำ ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 สำหรับแฟ้ม MSP เหลือ
ณจุดนี้ จุดติดตั้งระดับผู้ดูแลของคุณคือ การปรับปรุง ถัดไป คุณต้องปรับปรุงเวิร์กสเตชันที่ถูกติดตั้งตั้งแต่แรก จากการติดตั้งระดับผู้ดูแล เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ดู การปรับปรุงเวิร์กสเตชันของคุณ ส่วน ในบทความนี้ การติดตั้งใหม่ใด ๆ ที่คุณเรียกใช้จากที่นี่ จุดติดตั้งระดับผู้ดูแลจะมีการปรับปรุง

คำเตือน เวิร์กสเตชันใด ๆ ที่มีการติดตั้งครั้งแรกจากที่นี่ ไม่สามารถใช้ในการดูแลการติดตั้งก่อนที่คุณติดตั้งการปรับปรุงนี้ การติดตั้งระดับผู้ดูแลสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการซ่อมแซม Office หรือเพิ่มใหม่ ลักษณะการทำงานจนกว่าคุณดำเนินการขั้นตอนในการ การปรับปรุงเวิร์กสเตชันของคุณ ส่วนสำหรับเวิร์กสเตชันนี้

การปรับปรุงเวิร์กสเตชันของคุณ

เมื่อต้องการปรับปรุงเวิร์กสเตชัน ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • การเรียกใช้เป็น Setup.exe จากการติดตั้งระดับผู้ดูแลที่มีการปรับปรุง Office จะมีการโต้ตอบปรับปรุงเวิร์กสเตชันของคุณ
 • ใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงเวิร์กสเตชันที่ มีอยู่แล้วการติดตั้ง office XP จากจุดการติดตั้งระดับผู้ดูแลของคุณ ต้องดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละเวิร์กสเตชัน
  1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้ พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในกล่องเปิดและจากนั้น คลิกตกลง:
   msiexec /i เส้นทาง Admin\แฟ้ม MSI ติดตั้งใหม่ =ลักษณะการทำงานรายการ REINSTALLMODE = vomus
   ตำแหน่ง เส้นทาง Admin คือเส้นทางการของคุณ จุดติดตั้งระดับผู้ดูแลสำหรับ Office XP (ตัวอย่างเช่น C:\OfficeXP),

   ตำแหน่ง แฟ้ม MSI มีฐานข้อมูลของ MSI แพคเกจสำหรับผลิตภัณฑ์ Office XP (ตัวอย่างเช่น ProPlus.msi), และ

   ตำแหน่ง ลักษณะการทำงานรายการ มีรายชื่อของลักษณะการทำงาน (เฉพาะเล็ก) ที่จำเป็นต้องติดตั้งสำหรับการปรับปรุง

   หมายเหตุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อของลักษณะการทำงาน ให้ดู ข้อมูลอ้างอิง ส่วนในรุ่นที่ใหม่กว่านี้ บทความ

   เมื่อต้องการติดตั้งคุณลักษณะทั้งหมด คุณสามารถใช้ติดตั้งใหม่ =ทั้งหมดได้
  2. คลิกตกลงเมื่อต้องการข้อความที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  3. คลิกYesหากคุณได้รับพร้อมท์ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

วิธีการใช้โปรแกรมปรับปรุงหลายเวิร์กสเตชัน

ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถใช้โปรแกรมปรับปรุงหลายแบบ การติดตั้งระดับผู้ดูแลในหนึ่งครั้ง และจากนั้น ปรับปรุงเวิร์กสเตชันแบบครั้งเดียว การทั้งหมดเหล่านี้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเดียวกันในการ การปรับปรุงเวิร์กสเตชันของคุณ ส่วน คุณสามารถรวมชื่อคุณลักษณะทั้งหมดสำหรับคุณสมบัติติดตั้งใหม่หรือเพียงแค่รวมคุณลักษณะทั้งหมด โดยใช้ต่อไปนี้ บรรทัดคำสั่ง
msiexec /i แฟ้ม Admin Path\MSI ติดตั้งใหม่ =ทั้งหมด REINSTALLMODE = vomus
ตำแหน่ง เส้นทาง Admin มีการ เส้นทางไปยังการติดตั้งระดับผู้ดูแลของคุณชี้สำหรับ Office XP (ตัวอย่าง C:\OfficeXP), และ

ตำแหน่ง แฟ้ม MSI มีการ แพคเกจฐานข้อมูล MSI สำหรับผลิตภัณฑ์ Office XP (ตัวอย่างเช่น ProPlus.msi)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลด และติดตั้ง Office XP อัพเดต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
305095ประวัติของการปรับปรุงของ Office XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดวางเว็บไซต์ อัพเกรด จัดการ และสนับสนุน Office XP ดู Microsoft Office XP Resource Kit เมื่อต้องทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/orkXP/HA101691361033.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 301348 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kbsetup kbhowtomaster kbmt KB301348 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:301348

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com