Geavanceerde privacy-instellingen vereist voor Cookie Pal

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 301390 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL301390
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Symptomen

De volgende problemen kunnen optreden op uw computer:
 • Het Setup-programma van Cookie Pal versie 1.6c van Kookaburra Software meldt dat het cookiewaarschuwingen heeft ingeschakeld voor Internet Explorer, maar Internet Explorer 6 is niet zodanig geconfigureerd dat naar cookies wordt gevraagd nadat u Cookie Pal hebt geïnstalleerd.
 • Na installatie van Internet Explorer 6 geeft Cookie Pal versie 1.6c van Kookaburra Software geen vraag weer wanneer een onbekende website een cookie op uw computer probeert te maken.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Oorzaak

Dit probleem kan optreden omdat instellingen voor cookies, die geconfigureerd worden op het tabblad Beveiliging van het dialoogvenster Internet-opties in Internet Explorer 4.x en 5.x (of op het tabblad Geavanceerd in Internet Explorer 3.x), worden verwijderd wanneer u een upgrade uitvoert naar Internet Explorer 6. In het dialoogvenster Internet-opties is een nieuw tabblad Privacy opgenomen voor het configureren van cookie-instellingen voor de Internet-zone.

Oplossing

U kunt dit probleem omzeilen door Internet Explorer zodanig te configureren dat het programma vraagt naar cookie-instellingen:
 1. Klik in Internet Explorer op Internet-opties in het menu Extra.
 2. Klik op Geavanceerd op het tabblad Privacy.
 3. Schakel het selectievakje Automatische cookie-verwerking opheffen in.
 4. Klik op Vragen bij zowel Directe cookies als Indirecte cookies.
 5. Klik tweemaal op OK.
OPMERKING: het is niet mogelijk de oorspronkelijke Internet Explorer 6 Public Preview (versie 6.00.2462.0000) te laten vragen naar cookie-instellingen. Dit probleem werd verholpen in latere versies van Internet Explorer 6.

Status

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Meer informatie

Voor meer informatie over standaard cookie-instellingen in Internet Explorer 6 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
NL293222 Standaard privacy-instellingen voor Internet Explorer 6

Eigenschappen

Artikel ID: 301390 - Laatste beoordeling: dinsdag 4 februari 2014 - Wijziging: 1.2
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 op de volgende platformen
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbnosurvey kbarchive kbtool kbprb kb3rdparty KB301390

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com