Seznam chyb opravených aktualizací Exchange 2000 Server Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 301452 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek je aktuální seznam čísla článku opravených Exchange 2000 Server Service Pack 1 (SP1). Klepněte na číslo xxxxxx Q předcházející nadpis chyba oprava článku o této chybě.

Další informace o získání aktualizací Exchange 2000 Server service Pack klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
301378Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack serveru Exchange 2000 Server

Další informace

Exchange 2000 Server Service Pack 1

249404Omezení 28 poznámky Dirsync polí v souboru Amap.tbl
254054Neplatný ordinals obsažené v přístupové objekty používané v RowsetChange::SetData může způsobit selhání serveru proxy
260912Zobrazí počet kategorizace Exchange Server 4294967296 ve sledování výkonu
263064BlackBerry služba přestane reagovat, pokud jsou počítače Exchange Server offline
263755Aplikace Lotus Notes příkazového řádku přenesení pokyny neúplné existující služba pack dokumentace
263898Východní Evropa rozšířené znaky ztraceny převodu obsahu T.61
263908Zhroucení úložiště informací v EcReplFolderMessagesUnpack
264335CopyFolder prezentuje Unicode bez příznaku Unicode
266259Otevírání zpráv současně aplikací MAPI Neukládat vlastnosti správně
266711Konektor pro cc: Mail nelze směrovat pošty s větší než 4 KB záhlaví zpráv
267569"Přístup odepřen" chybová zpráva při přístupu k složek v aplikaci Outlook Web Access
268142ADC adres serveru proxy není replikaci přes inter-organizational připojení smlouvy
268324Změny v seznamech nadřazených rozlišujících názvů způsobují poškození adresáře offline (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
270876Nelze znovu připojit po opuštění konverzaci
273612Konektor služby Active Directory Exchange 2000 nevytváří adres serveru proxy pro vlastní příjemce 5.5 Exchange Server
273615Zprávy odeslané ze serveru Exchange 2000 nelze zobrazit poštovních klientů nejsou UTF-8
273646Agent přenosu zpráv opakovaně nezdaří spustit s 155 událost nebo událost 164
273791MDAC 2.6 konce ADO "MoveNext()" funkce se serverem Exchange 2000
273862Chybová zpráva "Konference není spuštěna" dochází po změně času
274153Spojnice Exchange 2000 Server Active Directory nefunguje přidávání více uživatelů se stejným názvem aliasu
274281Informace ukládat selhání v UNK__Delete
274345Odebere instalaci Exchange 2000 ze Správce Internetové služby SMTP a NNTP
274550Velký počet příjemců zásady způsobuje problém metabáze
274663Nelze nastavit oprávnění přispěvatelů nebo Autor na veřejné složky
274766Úložiště informací nelze naladit počet podprocesů úložiště RPC
274808put_ProxyAddresses() vrátí chybu, pokud je první Exchange 2000 Server dolů
275203Adresář offline nemůže být spojen s určité poštovní schránky
275261Odeslané zprávy zůstávají ve složce k odeslání déle, než bylo očekáváno
275511Služba aktualizace příjemce protokoluje chyby s ID 8022 událostí a 8270
275596Zásobník zprávy MAPI ve frontě odeslat do hostitele zadaného v předával nevyřešené příjemci
275880Úložiště informací přestane s NULOVÝ popisovač zabezpečení v EcLegacyDNFromSid
276081Služba úložiště informací sluggishly odpoví a spotřebovává 90 100 procent času PROCESORU
276462Neplatná hodnota vlastnosti ve veřejné složce zpráva může selhání úložiště informací
276479Obousměrné připojení smlouvy upravuje doplňky kontejneru v Exchange Server 5.5
276491Jednotka MCU server objekt není zobrazen ve Správci Conferencing
276557Nelze předefinovat Msimsrv.dll do mapování skriptu v Instmsg IIS vRoot Exchange 2000 Server
276605Služba Exchange Conference není upgradu ze zkušební verze na plnou verzi
277778Vždy vyzváni ke konfiguraci webu kalendář konference poštovní schránky
277801Zpráva „ server chyba „ Chyba při pokusu připojit vzdálený konference
277902Služba aktualizace příjemce zapíše Non kanonický popisovač zabezpečení do skupiny
277903Narušení přístupu v souboru Exprox.dll na front-end server
278234SMTP nepodporuje funkci "Vyžadovat TLS šifrování pro vymazat Text Authentication"
278235Exchange 2000 Can't spravovat velmi velký počet front domény současně
278305Uživatelé serveru Exchange 2000 nelze zobrazit data volných a zaneprázdněných uživatelů s připojení smlouva mezi organizací 5.5 Exchange Server
278306Úložiště informací přestane reagovat při spuštění směrovací modul
278487Úložiště informací přestane reagovat CMDBMessage z stažení IMAP4 kvůli ukazatel
278523Selhání instalace Exchange 2000 a chybu zabezpečení
278641Uživatelé adresář offline nelze ze serveru stahovat adresář offline
279209Úvodní mezery v názvu distribučního seznamu způsobuje nedoručení
279287Zhroucení úložiště informací v EcLookupMemberCache v nedostatku paměti
279495Konektor SMTP může být nikdy dolů, když jsou všechny servery předmostí zdroj dolů
279615Nedostatek virtuální paměti dostupné ovlivňuje výkon serveru
279616Přidání klíče registru re-categorize zprávy
280136Nesprávná verze dapi.dll nainstalovali z disku CD-ROM Exchange 2000 pro nástroje pro správu Exchange 5.5
280354NTDSNomatch nepracuje s historie SID
280396Adresář offline není generován.
280794Zprávu nelze odeslat do domén s záznam MX směřující záznam CNAME
281450Exchange 2000 nelze nainstalovat v clusteru bez prostředek fyzického disku
281736Nedostatečný výkon s vlastní vlastnost dotazu Rozšířené hledání
282217ADC vytvoří objekt mail zakázáno
282298Nelze odeslat poštu členy, které mají stejnou délku DBCS rozlišující název
282314Adresování webu generuje nesprávná adresa SMTP pro "% g.%s.%m"
282560Sdílené jednotky M již sdíleny server po restartování
283195Předávání ' FRONT END HTTPS: na ' vlastní záhlaví z brány sítí SSL serveru front-end F5 povolit SSLsession v aplikaci OWA
283287Uživatelé obdrží oznámení NDR náhodné 5.7.1 a 5.7.3
283291Zprávy pro místní doručení zůstat ve frontě
283632Pravděpodobně nebude moci načíst určité vlastnosti MAPI CDO
283691Zálohování úložiště pracuje pomaleji jako databáze fragmentována.
283736Dostupné opravy post-release úložiště informací serveru Exchange 2000
283832MBI mezipaměti potřebuje vyprší dříve při ecWrongServer vrácené pro uživatele
284226Není rozbalená událostí nové nebo aktualizované opakované události
284233Přenesení průvodce není extrahovat data kalendáře ze serveru Lotus Notes
284257Dostupné opravy program post-release správce serveru Exchange 2000
285197Zhroucení úložiště informací v exsmtp! IMsgWrap__HrAddRecipient
285791Při vytvoření nové pošty nebo odpověď hromadné pošty obsah, který přidáte budou ztraceny
286825Čítače nástroje Sledování systému MTA nefungují při připojení pomocí Terminálové služby
287058Zprávy NDR Pokud rozsahem postupu nejméně nákladů
287636Zobrazí počet Exchange Server kategorizace 4294967296 v nástroji Sledování výkonu
287678Chybně URL může způsobit selhání služby v IIS 5.0 a Exchange 2000 Server
287744Dostupné opravy post-release adresáře Exchange 2000 Server
287935Chyba 1450 při Jet pokusí rozšířit souboru protokolu
288109Dostupné opravy post-release přenosu Exchange 2000 Server
288226Dostupné opravy Exchange 2000 Server post-release Outlook Web Access
288381Davex "404 zdroj nebyl nalezen" chybová zpráva s zakázky nebo další virtuální domény
288392Config_CA připojení smlouvy replikace s chybovou zprávou protokolu událost ID 8146 přestane po odebrání serveru
288408Oprávnění číst a zapisovat na také skryté členství jsou odebrány.
288524Databáze Exchange 2000 Server JET neočekávaně zastaví z důvodu předpony velké předmět na vložené zprávy
288544Server mezipaměti zatížení problém způsobuje Exchange Server 5.5 spojnice označit trvale
288645ACE není vyznačeno na skryté členství distribučního seznamu, který je vytvořen Exchange System Manager
288648Jsou zavádějící pozadí Vyčištění chyby během vypnutí úložiště informací
288651Stránka Checksum nejsou přepočítány po offline defragmentaci souboru STM
288656Zvýrazněný text není čitelný po přenesení z programu cc: Mail Exchange 2000
288664MSsearch nelze zastavit, pokud probíhá hlavní sloučení
288668Zastavení procházení indexu obsahu Exchange System Manager protokoly Katastrofální selhání v protokolu sběrače
288669Emsmta.exe nelze najít Eicon ovladače
288677Hlavní sloučení zdánlivě nalepeném na vyprazdňování-"Pozastaveno"
288687Digitální All-in, v, 1 Extraktor zdrojový soubor má extra úvodní tečka v mnoho řádků
288701Zhroucení úložiště informací, protože vlastnost text chybí znak NULL ukončení
288775Dialogové okno pověření při přístupu Exchange s MAPI
288840Poštovní schránky není přístupná po upgradu na Exchange 2000
288871Při provádění Dávná křížovou kontrolu Exchange 2000 přepsány hodnosti hodnota
288894Jak zakázat přístup klienta MAPI k počítači se systémem Exchange Server
289109Jak lze omezit počet zpráv otevřít každý MAPI přihlášení
289286Při zálohování více skupin úložiště nefunguje zálohování
289554Internet Explorer 4.0 a Netscape webových klientů nelze vytvořit událost na 31. srpna
289775Exchange 2000 Server dojde k nevracení paměti z důvodu mnoho vložených zpráv
289779Úložiště informací 2000 spustí sluggishly s VSOM chybové zprávy
290589Úložiště informací nelze vykreslit "htmldescription" hodnotu, pokud je řetězec vlastnost větší než 32 KB
290786Úplné zálohování je nutné po obnovení databáze Exchange 2000
291222Kumulativní post-Release opravy vybrané Exchange 2000 Server
291248Vysoké využití PROCESORU procesem Inetinfo.exe snižuje doručení
293458Jak přidat možnost "Sdílení Address Space s další X.400 systémy" Exchange 2000
294175Pomalé pošty výkonu a oznámení o zpoždění při odesílání pošty do jiné domény
294821Doporučení pro použití v prostředí clusteru obsahu indexování nástrojů (Pstoreutl nebo Catutil)
294830Jak obnovit při změně výchozí zásady e-mailu SMTP indexování obsahu
296233Odstraněné uživatelům zabránit přístupu veřejných složek v prostředí kombinovaného režimu
296824Chybová zpráva při přesunutí více poštovních schránek souběžně pomocí CDOEXM
297008Aplikace Outlook adresář offline k dispozici ke stažení je založen na účet, který používáte k přihlášení
297052V aplikaci Internet Explorer Francouzština nelze vybrat písmo Systeme
297354Překlady časové pásmo polština Outlook Web Access jsou nepřesné
297464Zprávy ve formátu prostého textu může být odeslán jako HTML
298611SRS může přestat reagovat kvůli služba útok odmítnutí RPC
298809Uživatelské účty a poštovních schránek vytvořen s Active Directory uživatelů a počítačů nejsou k dispozici pro přihlášení
299436Průvodce přenesením není služby vyhledat identifikátor zabezpečení externího účtu
299535Nesprávné zpracování Exchange 2000 Outlook Web Access přílohu lze spustit skript
299562Konektor pro cc: Mail používá adresu sekundárního serveru proxy, což může způsobit zprávu o NEDORUČENÍ

Vlastnosti

ID článku: 301452 - Poslední aktualizace: 7. února 2014 - Revize: 7.4
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Klíčová slova: 
kbnosurvey kbarchive kbmt kbinfo KB301452 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:301452

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com