เสนอวิธีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์จะได้รับความช่วยเหลือระยะไกล ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 301527 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP หรือ Windows Server 2003 จะได้รับความช่วยเหลือระยะไกลที่เสนอ

คุณสามารถกำหนดค่าเครื่องมือ'ความช่วยเหลือระยะไกล'เพื่อเปิดใช้งานที่ผู้ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเริ่มการทำงานของเซสชันความช่วยเหลือระยะไกล โดยใช้ลักษณะการทำงานในการเสนอความช่วยเหลือระยะไกล เซสชันความช่วยเหลือระยะไกลให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ผู้เชี่ยวชาญฝึกหัดผู้ใช้

ลักษณะการทำงานนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ผู้เชี่ยวชาญและคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้การฝึกหัดการเป็นสมาชิกของโดเมนเดียวกันหรือสมาชิกของโดเมนที่เชื่อถือได้ โดเมนที่จะใช้ในเครือข่ายขององค์กรสำหรับการรักษาความปลอดภัย โดยปกติแล้วโดเมนจะถูกจัดการ โดยผู้ดูแลระบบเครือข่าย ลักษณะการทำงานในการเสนอความช่วยเหลือระยะไกลไม่ใช่ตัวเลือกการ practical สำหรับสุดภายในบ้านใช้เครือข่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยเหลือระยะไกล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
300546ภาพรวมของความช่วยเหลือระยะไกลใน Windows XP
308013วิธีการใช้การตั้งค่านโยบาย "ช่วยเสนอเหลือระยะไกล"

ความต้องการ

การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ฝึกหัดเพื่อยอมรับข้อเสนอความช่วยเหลือระยะไกล คุณต้องมั่นใจว่า มีการตอบสนองความต้องการต่อไปนี้:
 • ต้องกำหนดค่านโยบายกลุ่มสำหรับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้การฝึกหัดการเปิดใช้งานข้อเสนอความช่วยเหลือระยะไกล
 • คอมพิวเตอร์ฝึกหัดและผู้ใช้ผู้เชี่ยวชาญต้องเป็นสมาชิกของโดเมนเดียวกันหรือสมาชิกของโดเมนที่เชื่อถือได้
 • คอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องต้องมี Windows XP หรือ Windows Server 2003 มีการติดตั้ง
การกำหนดค่านโยบายกลุ่มสำหรับเครื่องมือการช่วยเหลือระยะไกล คุณจำเป็นรายชื่อของผู้ใช้ผู้เชี่ยวชาญที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ฝึกหัดสามารถยอมรับการเสนอความช่วยเหลือระยะไกล รายการนี้ต้องประกอบด้วยกลุ่มผู้ใช้โดเมนและบัญชีผู้ใช้โดเมน

หมายเหตุ:ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้การเสนอความช่วยเหลือระยะไกลจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ฝึกหัดเมื่อ Solicited ช่วยเหลือระยะไกลถูกปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ฝึกหัด (นี้ปัญหาไม่เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP Service Pack 2)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
826088ถ้านโยบาย Solicited ช่วยเหลือระยะไกลถูกปิดใช้งาน คุณไม่เสนอความช่วยเหลือจากคอมพิวเตอร์ฝึกหัด

จัดในระบบโดเมน Group Policy ที่ใช้เพื่อกำหนดค่าการช่วยเหลือระยะไกลถูกมักจะวางจากบริการไดเรกทอรี Active Directory คุณทำเช่นนี้ ด้วยการเชื่อมโยงที่เป็นวัตถุนโยบายกลุ่ม (GPO) ไปยังหน่วยองค์กร (OU) ที่อยู่ของผู้ใช้ฝึกหัดคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนต่อไปนี้เค้าร่างการกำหนดค่านี้ และสมมติว่า โครงสร้าง OU ที่มีอยู่แล้ว เป็นขั้นตอนการสำรอง คุณสามารถใช้นโยบายท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละฝึกหัด นโยบายนี้จะพร้อมใช้งานผ่าน GPEdit.msc อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้ต้องมีค่าผลิตที่ผู้ดูแลเพิ่มเติมมาก และเราไม่แนะนำดังกล่าว

วิธีการกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายการเสนอความช่วยเหลือระยะไกล

 1. ล็อกอินไปยังตัวควบคุมโดเมนหรือเวิร์กสเตชันการจัดการในฐานะผู้ดูแลของโดเมน และเปิดผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแนปอิน
 2. คลิกขวาที่ OU ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ฝึกหัดอยู่ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการนโยบายกลุ่มแท็บ คลิกใหม่จากนั้น ป้อนชื่อสำหรับวัตถุนโยบายกลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่
 4. ในการนโยบายกลุ่มแท็บ เลือกวัตถุนโยบายกลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่ และคลิกแก้ไข.
 5. In the navigation pane of the Group Policy Object Editor, expandการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายระบบ:แล้ว คลิกความช่วยเหลือระยะไกล.
 6. In the details pane of the Group Policy Object Editor, clickที่เปิดใช้งานสำหรับการOffer Remote Assistanceนโยบาย:
 7. ภายใต้Permit remote control of this computer, select one of the following options:
  • Allow helpers to only view the computer.
  • Allow helpers to remotely control the computer.
  These options correspond to the actions that you want an expert user to take.
 8. คลิกShow:.
 9. คลิกaddto add domain user accounts or domain user groups.

  หมายเหตุ:These entries should take one of the following formats:
  • ชื่อโดเมน\user_name
  • ชื่อโดเมน\group_name
  For example, the entry might be "contoso\Domain Admins."
 10. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการShow Contentsกล่องโต้ตอบ แล้วคลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการOffer Remote Assistance Propertiesกล่องโต้ตอบ
 11. ปิดตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม
สิ่งสำคัญUse caution when you populate the properties of the Offer Remote Assistance Group Policy because you cannot verify the domain accounts that you enter. We recommend that you extensively test this policy setting before you perform a large policy rollout.

หมายเหตุ:The Offer Remote Assistance policy is not available in Windows XP Home Edition.

หมายเหตุ:ความช่วยเหลือระยะไกลใช้ DCOM In Windows XP and in Windows Server 2003, the DCOM entry is located in the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole
The String value of the DCOM entry is EnableDCOM = Y. If this value is set to "N," or if this value is missing, Remote Assistance will not work.

How to configure Windows Firewall for offer-based Remote Assistance

 1. Log on to a domain controller or an administrative workstation as an administrator of the domain, and then open the Active Directory Users and Computers snap-in.
 2. Right-click the OU in which the novice user's computer resides, and then clickคุณสมบัติ.
 3. ในการนโยบายกลุ่มแท็บ คลิกใหม่, and then enter a name for the newly created GPO.

  Or, you can skip this step and go to step 4. In this case, use the policy that you created in the "How to configure the Offer Remote Assistance policy setting" section.
 4. ในการนโยบายกลุ่มtab, select the GPO, and then clickแก้ไข.
 5. In the navigation pane of the Group Policy Object Editor, expandการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายระบบ:ขยายNetworkขยายการเชื่อมต่อเครือข่ายขยายWindows Firewallแล้ว คลิกDomain Profile.
 6. In the details pane of the Group Policy Object Editor, clickที่เปิดใช้งานสำหรับการWindows Firewall: Define program exceptionsนโยบาย:
 7. คลิกShow:เมื่อต้องการแสดงนี้Show Contentsกล่องโต้ตอบ
 8. คลิกaddto add the following exceptions:
  • %WINDIR%\SYSTEM32\Sessmgr.exe:*:Enabled:Remote Assistance
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpsvc.exe:*:Enabled:Offer Remote Assistance
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpctr.exe:*:Enabled:Remote Assistance – Windows Messenger and Voice
 9. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการShow Contentsกล่องโต้ตอบ แล้วคลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการWindows Firewall: Define program exceptions Propertiesกล่องโต้ตอบ
 10. In the details pane of the Group Policy Object Editor, clickที่เปิดใช้งานสำหรับการWindows Firewall: Define port exceptionsนโยบาย:
 11. คลิกShow:เมื่อต้องการแสดงนี้Show Contentsกล่องโต้ตอบ
 12. คลิกaddto add the following exception:
  "135:TCP:*:Enabled:Offer Remote Assistance"
 13. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการShow Contentsdialog box, and then clickตกลงเมื่อต้องการปิดการWindows Firewall: Define program exceptions Propertiesกล่องโต้ตอบ
 14. ปิดตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม

How to configure the policy to enable Remote Connections

 1. ล็อกอินไปยังตัวควบคุมโดเมนหรือเวิร์กสเตชันการจัดการในฐานะผู้ดูแลของโดเมน และเปิดผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแนปอิน
 2. คลิกขวาที่ OU ที่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ฝึกหัดอยู่ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการนโยบายกลุ่มแท็บ คลิกใหม่จากนั้น ป้อนชื่อสำหรับวัตถุนโยบายกลุ่มที่สร้างขึ้นใหม่

  หรือ คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปที่ขั้นตอนที่ 4 ในกรณีนี้ ใช้นโยบายที่คุณสร้างไว้ในส่วน "วิธีการกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายการเสนอความช่วยเหลือระยะไกล"
 4. ในการนโยบายกลุ่มแท็บ เลือก GPO และคลิกแก้ไข.
 5. ในบานหน้าต่างนำทางตัวของการแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม ขยายการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ขยายแม่แบบการดูแลระบบขยายคอมโพเนนต์ของ windowsแล้ว คลิกบริการเทอร์มินัล.
 6. ในบานหน้าต่างรายละเอียดตัวของการแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม คลิกที่เปิดใช้งานสำหรับการอนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อจากระยะไกลโดยใช้บริการเทอร์มินัลนโยบาย:
 7. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการอนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อจากระยะไกลโดยใช้คุณสมบัติของบริการเทอร์มินัลกล่องโต้ตอบ
 8. ปิดตัวแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่ม

สิ่งต่างๆ ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม:

การขอความช่วยเหลือระยะไกลอาศัยการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งหมดระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ผู้เชี่ยวชาญของผู้ใช้ฝึกหัดคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตเครือข่ายต่อไปนี้:
 • พอร์ต tcp 135
 • tcp พอร์ต 3389
 • พอร์ต TCP ทั้งหมดที่มีมากกว่า 1024
ถ้าพอร์ตการกรองสำหรับพอร์ตเหล่านี้ระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องใดอยู่ ช่วยเหลือระยะไกลจะไม่ทำงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจำกัดการพอร์ตต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับ RPC คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
300083วิธีการจำกัดพอร์ต TCP/IP ใน Windows 2000 และ Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 301527 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbenv kbmt KB301527 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:301527

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com