วิธีการตั้งค่าคอนฟิก Coordinator ทรานแซคชันการแจกจ่าย Microsoft ในคลัสเตอร์ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 301600 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการติดตั้งทรัพยากร Microsoft แจกจ่ายธุรกรรม Coordinator (MS DTC) ในคลัสเตอร์ Windows Server 2003 Microsoft สนับสนุนเฉพาะรัน MS dtc ใหม่บนโหนดคลัสเตอร์เป็นทรัพยากรคลัสเตอร์ มีสองตัวเลือกสำหรับการติดตั้ง MS dtc ใหม่

ก่อนที่คุณใช้คลัสเตอร์ผู้ดูแลระบบหรือ Cluster.exe สร้างทรัพยากร MS dtc ใหม่ คุณต้องเปิดใช้งานการเข้าถึงเครือข่าย DTCสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการเปิดใช้งานการเข้าถึง DTC คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
817064วิธีการเปิดใช้งานการเข้าถึง DTC เครือข่ายใน Windows Server 2003
หมายเหตุ
 • คุณจะไม่ได้ย้ายทรัพยากร MS dtc ใหม่แบบออนไลน์ก่อนที่คุณทำตามคำแนะนำในบทความใน Microsoft Knowledge Base (KB) 817064 เพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึง DTC เครือข่าย

  สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่า ไม่ตามขั้นตอนในบทความ KB817064 ยัง ขั้นแรก คุณต้องดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ในข้อความต่อไปนี้ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" เพื่อเพิ่ม MS DTC ทรัพยากรคลัสเตอร์ แล้ว คุณสามารถทำตามขั้นตอนในบทความ KB817064 เพื่อทำการกำหนดค่า
 • ในกรณีนี้คือคลัสเตอร์ส่วนใหญ่โหนดของเซ็ต (MNS) ไม่ใช้ทรัพยากร MNS เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำหรับ MS dtc ใหม่ ms dtc ใหม่ต้องใช้ทรัพยากรเก็บ เช่นดิสก์ทางกายภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

การติดตั้ง MS dtc ใหม่ ใช้วิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง

วิธีที่ 1: ใช้ Administrator คลัสเตอร์

ส่วนนี้เอกสารวิธีการติดตั้ง MS DTC ผ่านคลัสเตอร์ผู้ดูแลระบบบนโหนทั้งหมดในคลัสเตอร์ คุณจำเป็นต้องติดตั้ง MS dtc ใหม่ครั้งเดียวในคลัสเตอร์ Administrator เท่านั้น และจะมีการกำหนดค่า MSDTC บนโหนทั้งหมดในคลัสเตอร์ คุณไม่มีการติดตั้ง MS dtc ใหม่ด้วยตนเองในแต่ละโหนด
 1. เริ่มต้นผู้ดูแลของคลัสเตอร์ โดย::
  1. คลิกเริ่มการทำงานจากนั้น ชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมด
  2. ในเครื่องมือการดูแลระบบคลิกผู้ดูแลของคลัสเตอร์.
 2. สร้างการตั้งชื่อกลุ่ม "MSDTC กลุ่ม" ที่ประกอบด้วยดิสก์ที่มีอยู่จริง ชื่อเครือข่าย และมีที่ อยู่ IP โดย::
  1. ในการเมนูแฟ้มเลือกใหม่แล้ว คลิกกลุ่ม. สร้าง กลุ่มตัวช่วยสร้างจะพร้อมใช้งาน
  2. ทำตามคำแนะนำที่ตัวช่วยสร้างกลุ่มใหม่ให้สร้าง กลุ่ม MSDTC
  หมายเหตุ:แนะนำเมื่อสร้าง MS dtc ใหม่ การย้ายกลุ่มทรัพยากรไปยังกลุ่มอื่นนอกเหนือจาก SQL Server หรือกลุ่มของ Exchange Server ขอให้ การสร้างทรัพยากร MS dtc ใหม่ในกลุ่มทรัพยากรของตัวเอง และการกำหนดให้กับกลุ่มคลัสเตอร์ที่แยกต่างหากเก็บทรัพยากรพร้อมใช้งานที่ขอ

  หมายเหตุ:ถ้าคุณสร้างทรัพยากรในกลุ่มคลัสเตอร์เดียวกัน และ ถ้าทรัพยากร A ล้มเหลวผ่าน B ทรัพยากรจะยัง failover เมื่อคุณสร้าง resouce ที่กลุ่มแบบคลัสเตอร์ที่แตกต่างกัน แม้ว่าทรัพยากร A ล้มเหลวผ่าน ทรัพยากร B ไม่ failover ไม่ การสร้าง Resouces คลัสเตอร์ในกลุ่มคลัสเตอร์ที่แตกต่างกันลด failovers ไม่จำเป็นของ Resouces คลัสเตอร์

  สิ่งสำคัญหลังจากที่มีสร้างกลุ่มใหม่สำหรับ MS dtc ใหม่ คุณต้องสร้างชื่อเครือข่าย ที่อยู่ IP และดิสก์ทางกายภาพสำหรับ Msdtc คุณอาจมีทรัพยากรดิสก์ทางกายภาพที่สามารถย้ายเข้าในกลุ่มใหม่ หลังจากที่มีสร้าง กลุ่มการ DTC MS คุณต้องสร้างทรัพยากรที่อยู่ IP ทรัพยากรชื่อเครือข่าย และทรัพยากรของดิสก์ที่มีอยู่จริง คุณอาจมีทรัพยากรของดิสก์ทางกายภาพที่ต้องถูกย้ายเข้าในกลุ่ม MS DTC ใหม่
 3. สร้างการทรัพยากรของที่อยู่ IP:
  1. คลิกขวาที่กลุ่ม MS dtc ใหม่ และจากนั้น คลิกNew\Resource.
  2. Type a descriptive name such asMSDTC IP Address.
  3. ในชนิดของทรัพยากรคลิกIP Addressคลิกเพื่อเลือกนั้นMSDTC Groupcheck box, and then clickถัดไป.
  4. ในเจ้าของที่เป็นไปได้คลิกถัดไปunless you do not want MS DTC to run on a particular node.
  5. ในอ้างอิง, do not add any dependencies, and then clickถัดไป.
  6. ในพารามิเตอร์ที่อยู่ TCP/IP, select the public network, type the unique static IP address for MS DTC, and then clickถัดไป.
  7. คลิกเสร็จสิ้นแล้ว คลิกตกลงto confirm that the resource has been created.
 4. Create a Network Name resource:
  1. Right-click the MS DTC group, and then clickNew\Resource.
  2. Type a descriptive name such asMSDTC Network name.
  3. ในชนิดของทรัพยากรคลิกNetwork nameคลิกเพื่อเลือกนั้นMSDTC Groupกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
  4. ในเจ้าของที่เป็นไปได้คลิกถัดไปunless you do not want MS DTC to run on a particular node.
  5. ในอ้างอิง, add the MS DTC IP address as a resource dependency, and then clickถัดไป.
  6. ในชื่อ:, type the network name for the MS DTC resource, and then clickถัดไป.
  7. คลิกเสร็จสิ้นแล้ว คลิกตกลงto confirm that the resource has been created.
 5. Create a "Physical disk" resource.

  หมายเหตุ:You may already have a physical disk resource created. If so, you will have to move this physical disk resource into the MS DTC group and go to the next step.
  1. Right-click the MS DTC group, and then clickNew\Resource.
  2. Type a descriptive name such asMSDTC Physical disk.
  3. ในชนิดของทรัพยากรคลิกดิสก์ที่มีอยู่จริงคลิกเพื่อเลือกนั้นMSDTC Groupกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
  4. ในเจ้าของที่เป็นไปได้คลิกถัดไปunless you do not want MS DTC to run on a particular node.
  5. ในอ้างอิง, do not add any dependencies, and then clickถัดไป.
  6. ในDisk Parameters, click the physical disk that you will use for MS DTC.
  7. คลิกเสร็จสิ้นแล้ว คลิกตกลงto confirm that the resource has been created.
 6. Right-click the MS DTC Group, and then clickNew\Resource.
 7. Type a name, such asMSDTC Resource.
 8. ในชนิดของทรัพยากรคลิกเพื่อเลือกDistributed Transaction Coordinator, verify that theMSDTC Groupมีเลือก และจากนั้น คลิกถัดไป.
 9. ในเจ้าของที่เป็นไปได้คลิกถัดไปunless you do not want MS DTC to run on a particular node.
 10. ในอ้างอิง, press and hold the CTRL key on the keyboard, select both the Physical Disk and Network Name that you created in step 2, and then click theaddปุ่ม
 11. คลิกเสร็จสิ้นแล้ว คลิกตกลงto confirm that the resource has been created.

  หมายเหตุ:You should not put the MS DTC resource online before you follow the instructions in Microsoft Knowledge Base article 817064 to enable Network DTC Access.
 12. Complete the steps that are documented in Knowledge Base article 817064.
 13. Right-click the MSDTC Resource, and then clickนำทางออนไลน์.

Method 2: Use Cluster.exe

This section documents how to install MSDTC with Cluster.exe. Cluster.exe is optimal for scripting the installation and configuration of MSDTC on several clusters. You only have to configure MS DTC once on a cluster and all nodes in the cluster are updated.
 1. Complete the steps that are documented in Knowledge Base article 817064.

  หมายเหตุ:It is not necessary to enable network DTC access if the cluster is dedicated to Exchange Server.
 2. At a command prompt, create a Group named "MSDTC Group" that contains a Physical Disk, Network Name, and an IP Address (or use an existing Group).

  หมายเหตุ:You can script the creation of Groups and Resources with Cluster.exe. See "Help and Support" and review the Cluster Commands Overview section.

  หมายเหตุ:เราขอแนะนำให้ คุณสร้างทรัพยากร MS dtc ใหม่ในกลุ่มทรัพยากรของตัวเอง เช่นว่าคุณต้องการสำหรับ Microsoft SQL Server ซึ่งคุณสามารถทำเช่นนั้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อสร้างกลุ่มใหม่นี้ ถ้าคุณไม่สามารถทำเช่นนี้ หรือ ถ้าคุณมีสถานการณ์สมมติ DTC ใช้ไฟเช่นคลัสเตอร์โดยเฉพาะกับ Exchange Server ดำเนินต่อ และใช้กลุ่มคลัสเตอร์ โดยเฉพาะใน Exchange Server clusters ทรัพยากร MS dtc ใหม่ควรถูกวางลงในกลุ่มคลัสเตอร์เริ่มต้น
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  cluster res clustername "MSDTC ทรัพยากร" /CREATE /GROUP: "MSDTC กลุ่ม" /TYPE: "กระจาย Coordinator ทรานแซคชัน"
  คำสั่งนี้สร้างทรัพยากรการ DTC MS

  หมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังใช้กลุ่มคลัสเตอร์มีอยู่ แทนที่ชื่อของกลุ่มด้วย "MSDTC กลุ่ม"
 4. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
  cluster res clustername /ADDDEP "MSDTC ทรัพยากร": "ชื่อเครือข่าย"

  cluster res clustername /ADDDEP "MSDTC ทรัพยากร": "ดิสก์ Q:"
  โดย:ชื่อเครือข่ายทรัพยากรที่ชื่อเครือข่ายเหมาะสมที่คุณกำลังใช้ และดิสก์ Qคือดิสก์ทางกายภาพที่อยู่ใน กลุ่ม MSDTC

  คำสั่งเหล่านี้เพิ่มการอ้างอิงที่เหมาะสม
 5. เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อนำ MS dtc ใหม่แบบออนไลน์:
  res clustername คลัสเตอร์ /ON "MSDTC ทรัพยากร"
  ซึ่งจะนำ MSDTC แบบออนไลน์
หมายเหตุ:คุณไม่สามารถติดตั้ง MS dtc ใหม่ในคลัสเตอร์ในโหมดผสม โหนทั้งหมดในคลัสเตอร์ต้องเรียกใช้ Windows Server 2003 ให้ใช้วิธีการเหล่านี้ ดู "วิธีใช้และบริการ" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about how to create a base virtual server that includes information about how to create a Network Name and IP Address resource, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
257932การใช้เซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ของ Microsoft เพื่อสร้างเซิร์ฟเวอร์เสมือน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 301600 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Keywords: 
kbclustering kbenv kbhowto kbmt KB301600 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:301600

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com