Popisy zabezpečenia udalostí v systéme Windows 2000 (časť 2 / 2)

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 301677
Pozn mka
Tento článok sa uplatňuje na systém Windows 2000. Podpora pre Windows 2000 končí 13. júla 2010. The Windows 2000 podpora riešenie Center je východiskovým bodom pre plánovanie vašej stratégie migrácie zo systému Windows 2000. Ďalšie informácie nájdete Microsoft Support Lifecycle politiky.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

SUHRN

Tento článok obsahuje opis rôznych vzťahujúce sa k bezpečnosti a súvisiacich s Auditovanie udalostí a informácie o tom, ako interpretovať tieto udalosti. Tieto udalosti sa všetky zobrazia v denníku udalostí zabezpečenia a budú logované so zdrojom „bezpečnosti." Nasledujúci článok v databáze Microsoft Knowledge Base je časť 1 2:
299475 Popis zabezpečenia udalosti v Windows 2000 (časť 1 2)

DALSIE INFORMACIE

  Event ID: 608 (0x0260)
    Type: Success Audit
Description: User Right Assigned
       User Right: %1       Assigned To: %2
Assigned By User Name: %3       Domain: %4
       Logon ID: %5
				
  Event ID: 609 (0x0261)
    Type: Success Audit
Description: User Right Removed
       User Right: %1       Removed From: %2
Removed By: User Name: %3       Domain: %4
       Logon ID: %5
				
  Event ID: 610 (0x0262)
    Type: Success Audit
Description: New Trusted Domain     
       Domain Name: %1      Domain ID: %2
Established By: 
       User Name: %3       Domain: %4
       Logon ID: %5
				
  Event ID: 611 (0x0263)
    Type: Success Audit
Description: Removing Trusted Domain
       Domain Name: %1      Domain ID: %2
Removed By: User Name: %3       Domain: %4
       Logon ID: %5
				
  Event ID: 612 (0x0264)
    Type: Success Audit
Description: Audit Policy Change
       New Policy:
       Success  Failure
        %1     %2  System
        %3     %4  Logon/Logoff
        %5     %6  Object Access
        %7     %8  Privilege Use
        %9    %10  Detailed Tracking
       %11    %12  Policy Change
       %13    %14  Account Management
       Changed By:
       User Name: %15       Domain Name: %16
       Logon ID: %17
				
  Event ID: 613 (0x0265)
    Type: Success Audit
Description: IPSec policy agent started 
       Ipsec Policy Agent: %1   Policy Source: %2
       Event Data: %3
				
  Event ID: 614 (0x0266)
    Type: Success Audit
Description: IPSec policy agent disabled
       Ipsec Policy Agent: %1   Event Data: %2
				
  Event ID: 615 (0x0267)
    Type: Success Audit
Description: IPSEC PolicyAgent Service: %1
       Event Data: %1
				
  Event ID: 616 (0x0268)
    Type: Failure Audit
Description: IPSec policy agent encountered a potentially serious failure.
       Event Data: %1
				
  Event ID: 617 (0x0269)
    Type: Success Audit
Description: Kerberos Policy Changed
Changed By: User Name: %1       Domain Name: %2
       Logon ID: %3        
Changes made: %4
'-' means no changes, otherwise each change is shown as:
Parameter Name: (new value) (old value)
				
  Event ID: 618 (0x026a)
    Type: Success Audit
Description: Encrypted Data Recovery Policy Changed
Changed By: User Name: %1       Domain Name: %2
       Logon ID: %3        
Changes made: %4
'-' means no changes, otherwise each change is shown as:
Parameter Name: new value (old value)
				
  Event ID: 619 (0x026b)
    Type: Success Audit
Description: Quality of Service Policy Changed
Changed By: User Name: %1       Domain Name: %2
       Logon ID: %3        
Changes made: %4
'-' means no changes, otherwise each change is shown as:
Parameter Name: new value (old value)
				
  Event ID: 620 (0x026C)
Description: Trusted Domain Information Modified:
       Domain Name: %1      Domain ID: %2
Modified By: User Name: %3       Domain: %4
       Logon ID: %5
				
  Event ID: 624 (0x0270)
    Type: Success Audit
Description: User Account Created
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges %7
				
  Event ID: 625 (0x0271)
Description: User Account Type Change
    Type: Success Audit
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       New Type: %4        Caller User Name: %5
       Caller Domain: %6     Caller Logon ID: %7
				
  Event ID: 626 (0x0272)
Description: User Account Enabled
    Type: Success Audit
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6
				Note Windows 2000 does not log event ID 626 explicitly. Results are logged as a part of event ID 642 in the description of the message. 
  Event ID: 627 (0x0273)
    Type: Success Audit
Description: Change Password Attempt
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 628 (0x0274)
    Type: Success Audit
Description: User Account password set
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6
				
  Event ID: 630 (0x0276)
    Type: Success Audit
Description: User Account Deleted:
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 631 (0x0277)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Global Group Created
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 632 (0x0278)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Global Group Member Added
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 633 (0x0279)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Global Group Member Removed
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 634 (0x027A)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Global Group Deleted
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 635 (0x027B)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Local Group Created
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 636 (0x027C)
    Type: Success Audit

Description: Security Enabled Local Group Member Added
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 637 (0x027D)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Local Group Member Removed
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 638 (0x027E)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Local Group Deleted
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 639 (0x027F)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Local Group Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 640 (0x0280)
    Type: Success Audit
Description: General Account Database Change
       Type of change: %1     Object Type: %2
       Object Name: %3      Object ID: %4
       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6
       Caller Logon ID: %7
				
  Event ID: 641 (0x0281)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Global Group Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 642 (0x0282)
    Type: Success Audit
Description: User Account Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 643 (0x0283)
    Type: Success Audit
Description: Domain Policy Changed: %1 modified
       Domain: %2         Domain ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 644 (0x0284)
    Type: Success Audit
Description: User Account Locked Out
       Target Account Name: %1  Target Account ID: %3
       Caller Machine Name: %2
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6
				
  Event ID: 645 (0x0285)
    Type: Success Audit
Description: Computer Account Created
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges %7
				
  Event ID: 646 (0x0286)
    Type: Success Audit
Description: Computer Account Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6
       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8
				
  Event ID: 647 (0x0287)
    Type: Success Audit
Description: Computer Account Deleted
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 648 (0x0288)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Local Group Created
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5

       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 649 (0x0289)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Local Group Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 650 (0x028A)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Local Group Member Added
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 651 (0x028B)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Local Group Member Removed
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 652 (0x028C)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Local Group Deleted
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 653 (0x028D)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Global Group Created
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 654 (0x028E)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Global Group Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 655 (0x028F)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Global Group Member Added
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 656 (0x0290)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Global Group Member Removed
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 657 (0x0291)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Global Group Deleted
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 658 (0x0292)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Universal Group Created
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 659 (0x0293)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Universal Group Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 660 (0x0294)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Universal Group Member Added
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 661 (0x0295)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Universal Group Member Removed
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 662 (0x0296)
    Type: Success Audit
Description: Security Enabled Universal Group Deleted
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 663 (0x0297)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Universal Group Created
       New Account Name: %1    New Domain: %2
       New Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 664 (0x0298)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Universal Group Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 665 (0x0299)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Universal Group Member Added
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 666 (0x029A)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Universal Group Member Removed
       Member Name: %1      Member ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 667 (0x029B)
    Type: Success Audit
Description: Security Disabled Universal Group Deleted
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %4    Caller Domain: %5
       Caller Logon ID: %6    Privileges: %7
				
  Event ID: 668 (0x029C)
    Type: Success Audit
Description: Group Type Changed
       Target Account Name: %1  Target Domain: %2
       Target Account ID: %3
       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6
       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8
				
  Event ID: 669 (0x029D)
    Type: Success Audit
Description: Add SID History
       Source Account Name: %1  Source Account ID: %2
       Target Account Name: %3  Target Domain: %4
       Target Account ID: %5
       Caller User Name: %6    Caller Domain: %7
       Caller Logon ID: %8    Privileges: %9
				
  Event ID: 670 (0x029E)
    Type: Success Audit
Description: Add SID History
       Source Account Name: %1  Target Account Name: %2
       Target Domain: %3     Target Account ID: %4
       Caller User Name: %5    Caller Domain: %6
       Caller Logon ID: %7    Privileges: %8
				
  Event ID: 672 (0x02a0)
    Type: Success Audit
Description: Authentication Ticket Granted
       User Name: %1       Supplied Realm Name: %2
       User ID: %3        Service Name: %4
       Service ID: %5       Ticket Options: %6
       Ticket Encryption Type: %7 Pre-Authentication Type: %8
       Client Address: %9
				
  Event ID: 673 (0x02a1)
    Type: Success Audit
Description: Service Ticket Granted
       User Name: %1       User Domain: %2
       Service Name: %3      Service ID: %4
       Ticket Options: %5     Ticket Encryption Type: %6
       Client Address: %7
				
  Event ID: 674 (0x02a2)
    Type: Success Audit
Description: Ticket Granted Renewed
       User Name: %1       User Domain: %2
       Service Name: %3      Service ID: %4
       Ticket Options: %5     Ticket Encryption Type: %6
       Client Address: %7
				
  Event ID: 675 (0x02a3)
    Type: Failure Audit
Description: Pre-authentication failed
       User Name: %1       User ID: %2
       Service Name: %3      Pre-Authentication Type: %4
       Failure Code: %5      Client Address: %6
				
  Event ID: 676 (0x02a4)
    Type: Failure Audit
Description: Authentication Ticket Request Failed
       User Name: %1       Supplied Realm Name: %2
       Service Name: %3      Ticket Options: %4
       Failure Code: %5      Client Address: %6
				
  Event ID: 677 (0x02a5)
    Type: Failure Audit
Description: Service Ticket Request Failed:
Description: Authentication Ticket Request Failed
       User Name: %1       Supplied Realm Name: %2
       Service Name: %3      Ticket Options: %4
       Failure Code: %5      Client Address: %6
				
  Event ID: 678 (0x02a6)
    Type: Success Audit
Description: Account Mapped for Logon by: %1
       Client Name: %2      Mapped Name:%3
				
  Event ID: 679 (0x02a7)
    Type: Failure Audit
Description: The name: %2 could not be mapped for logon by: %1
				
  Event ID: 680 (0x02a8)
    Type: Success Audit
Description: Account Used for Logon by: %1
       Account Name: %2      Workstation: %3
				
  Event ID: 681 (0x02a9)
    Type: Failure Audit
Description: The logon to account: %2 by: %1 from workstation: %3 failed. The error code was: %4
				
  Event ID: 682 (0x02aa)
    Type: Success Audit
Description: Session reconnected to winstation:
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon ID: %3        Session Name: %4
       Client Name: %5      Client Address: %6
				
  Event ID: 683 (0x02ab)
    Type: Success Audit
Description: Session disconnected from winstation:
       User Name: %1       Domain: %2
       Logon ID: %3        Session Name: %4
       Client Name: %5      Client Address: %6
				

Vlastnosti

ID článku: 301677 - Posledná kontrola: 31. októbra 2011 - Revízia: 2.0
Kľúčové slová: 
kbinfo kbmt KB301677 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:301677

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com