วิธีการคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นหลังจากการนำเข้าการกำหนดลักษณะการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบกำหนดเอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 301689 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

การกำหนดลักษณะส่วนบุคคลที่กำหนดเองสามารถถูกนำเข้าลงใน Internet Explorer โดยการคลิกนำเข้าในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแท็บตัวเลือกอินเทอร์เน็ตและการเปิดแฟ้มมีการกำหนดลักษณะส่วนบุคคล Explorer ของอินเทอร์เน็ต (.xml) บทความนี้อธิบายวิธีการคืนค่าการตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเริ่มต้น Internet Explorer หลังจากที่คุณนำเข้าการตั้งค่าแบบกำหนดเองสำหรับอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือโซนไซต์ที่เชื่อถือได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไวยากรณ์ Extensible Markup ภาษา (XML) สำหรับแฟ้มการกำหนดลักษณะส่วนบุคคล Explorer ของอินเทอร์เน็ต (.xml) โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537344.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าส่วนบุคคลของ Internet Explorer เริ่มต้น คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
293222The default privacy settings for Internet Explorer 6

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

เมื่อต้องการเอาการตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบกำหนดเองที่ถูกนำเข้า และการคืนค่าการตั้งค่าส่วนบุคคลของ Internet Explorer เริ่มต้น:
 1. ใน Internet Explorer คลิกเครื่องมือแล้ว คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 2. ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแท็บ คลิกค่าเริ่มต้น(ถ้ามี), แล้ว คลิกแก้ไข.

  หมายเหตุ:กระบวนการค่าเริ่มต้นปุ่มจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อมีการนำเข้าแฟ้มมีการกำหนดลักษณะส่วนบุคคล Explorer ของอินเทอร์เน็ต (.xml) โดยไม่มีองค์ประกอบ p3pCookiePolicy ที่ระบุโซน = "อินเทอร์เน็ต" หรือ มีเฉพาะ alwaysReplayLegacy มี องค์ประกอบ (โปรดดูด้านล่าง) และการตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ที่เป็นปานกลาง (เก็บข้อมูลส่วนบุคคลระดับเริ่มต้น) ก่อนที่จะ importation ที่
 3. ภายใต้เว็บไซต์ที่ได้รับการจัดการในการสำหรับแต่ละการดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์กล่องโต้ตอบ คลิแต่ละเว็บไซต์ที่มีการนำเข้ามาสำหรับการดำเนินการในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไซต์ และเอาออก.

  หมายเหตุ:ขั้นตอนนี้อาจจำเป็นถ้าการดำเนินการในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแต่ละไซต์ถูกนำเข้า โดยใช้องค์ประกอบ MSIESiteRules
 4. คลิกตกลงสอง แล้ว รัน Regedit.exe
 5. ลบคีย์ใด ๆ สำหรับไซต์อินทราเน็ตเฉพาะที่มีอยู่ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  Settings\P3P\History HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  หมายเหตุ:ซึ่งอาจจำเป็นถ้าแฟ้มการกำหนดลักษณะส่วนบุคคล Explorer ของอินเทอร์เน็ต (.xml) ถูกนำเข้าที่การดำเนินการ "พร้อมท์" สำหรับไซต์อินทราเน็ตเฉพาะที่ระบุ และผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้เพื่อยอมรับ หรือปฏิเสธ โดยใช้พร้อมท์สำหรับคุกกี้บนไซต์ที่เฉพาะเจาะจง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  302831ไม่สามารถลบต่อการดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์สำหรับไซต์อินทราเน็ตเฉพาะที่
 6. ลบค่า DWORD ต่อไปนี้จากรีจิสทรี (ถ้ามี):
  Settings\LeashLegacyCookies HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  หมายเหตุ:: LeashLegacyCookies ค่า DWORD จะมีอยู่เฉพาะถ้ามีการนำเข้าแฟ้มการกำหนดลักษณะส่วนบุคคล Explorer ของอินเทอร์เน็ต (.xml) ที่ มีองค์ประกอบ alwaysReplayLegacy การตั้งค่านี้อนุญาตคุกกี้แบบดั้งเดิมทั้งหมด (คุกกี้ที่มีการติดตั้ง Internet Explorer 6) ที่จะส่งไปในโซนอินเทอร์เน็ต ถ้าองค์ประกอบนี้ไม่มีระบุ ดั้งเดิมคุกกี้จะถูกส่งเฉพาะในบริบทของบริษัทแรก (นั่นคือ พวกเขาจะ leashed) สำหรับโซนอินเทอร์เน็ต
 7. ลบทั้ง guid ของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับอินทราเน็ตเฉพาะที่ และเชื่อถือได้ sites โซน (หากมีอยู่) ภายใต้คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  Settings\Zones HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
  คีย์การโซนอินทราเน็ตเฉพาะมีชื่อ 1 และคีย์โซนไซต์เชื่อถือได้คือชื่อ 2 การตั้งค่าคุกกี้จาก microsoft, GUID เป็นค่าไบนารีที่ชื่อ (AEBA21FA-782A-4A90-978 D-B72164C80120) การตั้งค่าคุกกี้ของบริษัทอื่น GUID เป็นค่าไบนารีที่ชื่อ (A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F)

  หมายเหตุ:สำหรับอินทราเน็ตเฉพาะที่ (1) และเชื่อถือได้ sites โซน (2) มี guid ของไม่มีการตั้งค่าคุกกี้โดยค่าเริ่มต้นเพื่อให้พวกเขาจะเท่านั้นมีถ้ามีการนำเข้าแฟ้มการกำหนดลักษณะส่วนบุคคล Explorer ของอินเทอร์เน็ต (.xml) ที่ มีองค์ประกอบ p3pCookiePolicy ที่ระบุโซน = "อินทราเน็ต" หรือโซน = "trustedSites" Internet Explorer ไม่อนุญาตให้คุณสามารถกำหนดค่าสำหรับโซนไซต์ที่ถูกจำกัด (4) โดยการนำเข้าแฟ้มมีการกำหนดลักษณะส่วนบุคคล Explorer ของอินเทอร์เน็ต (.xml) และการตั้งค่าแบบกำหนดเองสำหรับโซนอินเทอร์เน็ต (3) ถูกเอาออก (ยกเว้นสำหรับค่า LeashLegacyCookies DWORD เป็น noted ข้างต้น) เมื่อคุณคลิกการค่าเริ่มต้นปุ่มบนเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแท็บ
หมายเหตุ:ขั้นตอนก่อนหน้าไม่คืนค่าคุกกี้ที่จะถูกลบ หรือการดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกเอาออกเมื่อนำเข้าแฟ้มการกำหนดลักษณะส่วนบุคคล Explorer ของอินเทอร์เน็ต (.xml) ที่ มีองค์ประกอบ flushCookies หรือ flushSiteList ต่อไซต์ องค์ประกอบ flushCookies ลบคุกกี้ทั้งหมดเมื่อนำเข้าการตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบกำหนดเอง และลบองค์ประกอบ flushSiteList ทั้งหมดสำหรับแต่ละไซต์ในการตัดสินใจเมื่อนำเข้าการตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบกำหนดเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
283185วิธีการจัดการคุ้กกี้ใน Internet Explorer 6

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 301689 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Keywords: 
kbenv kbhowto kbmt KB301689 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:301689

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com