รายการของบทความในฐานความรู้ที่กล่าวถึงการเผยแพร่เว็บ ด้วย FrontPage 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 301988 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้แสดงบทความฐานความรู้กันโดยทั่วไปที่กล่าวถึงการเผยแพร่เว็บ ด้วย Microsoft FrontPage 2000

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทั่วไปที่ประกาศข้อมูล

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเผยแพร่เว็บของ FrontPage คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
197623fp: วิธีการที่ระบุที่อยู่ IP และเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
198523HOW TO: การเผยแพร่เว็บของ FrontPage
205729HOW TO: FrontPage 2000 เว็บจากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลไปยังคอมพิวเตอร์เฉพาะที่เผยแพร่
210865HOW TO: ติดตั้งส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2000 สำหรับเว็บเซิร์ฟ 4.0 ส่วนบุคคล
232646HOW TO: ลบเว็บใน FrontPage 2000
233144FP2000: FrontPage 2000 สามารถเผยแพร่ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ต้น
240951HOW TO: เปิดเว็บโดยใช้ HTTP ใน FrontPage 2000
269851HOW TO: การเชื่อมต่อออก โดยใช้ FrontPage 2000 หรือเครือข่ายแก้ไข

ของ frontpage และประกาศ FTP

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
205403FP2000: อะไรคุณต้องการทราบว่า คุณกำลังใช้ FrontPage และ AOL
219069FP2000: "บ้าน" ไม่ปรากฏบนแถบนำทางโดยใช้ FTP
219153FP2000: หมายเลข 21 เพิ่มเส้นทางเมื่อประกาศไปยัง FTP เซิร์ฟเวอร์
219164FP2000: ได้รับพร้อมท์สำหรับรหัสผ่านเมื่อประกาศการใช้ตำแหน่งที่ตั้ง FTP
219247FP2000: การผิดพลาดส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์เมื่อมีการเปิดแฟ้มโดยใช้ FTP

ข้อผิดพลาดและข้อความแสดงข้อผิดพลาด

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาด คุณอาจได้รับการเผยแพร่เว็บของ FrontPage คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
196115FP2000: แถบแบนเนอร์บนเพจ/นำทางไม่แสดงบนหน้าการเผยแพร่
196127FP2000: FrontPage ไม่ตอบสนองในระหว่างการเผยแพร่
204152FP2000: การเชื่อมต่อฐานข้อมูล Undefined หลังการประกาศบนเว็บ
205527FP2000: ไม่สามารถเปิด หรือสร้างเว็บจากระยะไกลกับเซิร์ฟเวอร์ของเว็บส่วนบุคคลของ Microsoft 4.0
205601FP2000: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้เผยแพร่เว็บคำสั่งเพื่อคัดลอกเว็บจากระยะไกล
205672FP2000: FrontPage ไม่รับรหัสผ่านที่ว่างเปล่า
205680FP2000: FrontPage เวลาออกขณะกำลังลองการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
205715FP2000: ผิดหลายกำลังลองการเข้าถึงเว็บไซต์
206046FP2000: กำลังเปิด "ข้อผิดพลาด HTTP รหัส 405" หรือประกาศบนเว็บ
219110FP2000: ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์: "โฟลเดอร์นี้ '/' ถูกทำเครื่องหมายปฏิบัติ" เมื่อคุณบันทึกหน้าคำในเว็บ
219170FP2000: ข้อผิดพลาดเรียกดูเพจที่ผลลัพธ์ฐานข้อมูลหลังการประกาศจากเว็บโดยใช้ดิสก์
219172FP2000: ไม่สามารถเปิดภายในเว็บเซิร์ฟเวอร์ ด้วย FrontPage 98 หลังจากการติดตั้ง FrontPage 2000
219104ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: FP2000: เว็บตัวช่วยสร้างการประกาศบนผิดไม่สามารถประกาศแฟ้มของคุณ...
219207ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: FP2000: ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่รหัส Socket 'ชื่อโฮสต์' 10065
219879FP2000: Server Error เมื่อใช้เว็บที่ใช้งานดิสก์
223377ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: FP2000: ไม่ค้นหาเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ ' <ftp location=""> ' </ftp>
278019FP2000: ฮาร์ดดิสก์รันอย่างต่อเนื่อง ออกจากข้อผิดพลาดของหน่วยความจำถ้าเว็บของ FrontPage ที่หยุดการตอบสนองเมื่อเปิด
266216ข้อความแสดงข้อผิดพลาด FP2000: เมื่อประกาศบนเว็บ: "ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์: เว็บ <web name="">เป็นไม่ว่าง..." </web>
266369FP2000: ErrMsg: ไม่มีเซิร์ฟเวอร์บนพอร์ต <number>ที่ <server name=""> </server> </number>

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่เว็บที่ใช้ FrontPage คลิกวิธีใช้ของ FrontPage ของ Microsoftในการวิธีใช้เมนู ชนิดกำลังเผยแพร่ในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อนั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 301988 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbwebpublishing kbinfo kbmt KB301988 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:301988

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com