Jak zabránit spouštění služby Windows Messenger v počítači se systémem Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 302089 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravách registru získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

V tomto článku je popsáno, jak lze zabránit spouštění služby Windows Messenger. Ve výchozím nastavení je při instalaci systému Windows XP Professional a Windows XP Home Edition nainstalována služba Windows Messenger. Uživatelské rozhraní neumožňuje službu Windows Messenger odebrat ani odinstalovat.

Při instalaci aktualizace Service Pack 1 (SP1) systému Windows XP je na panel Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely přidána nová funkce s názvem Přístup a výchozí nastavení programů. Pomocí této funkce můžete službu Windows Messenger odebrat z nabídky Start, z plochy a z dalších umístění. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
332003 Jak změnit výchozí programy a povolit či zakázat přístup k programům systému Microsoft Windows a programům jiných výrobců

Další informace


Chcete-li zabránit spouštění služby Windows Messenger, použijte metodu odpovídající používané verzi služby Windows Messenger a systému Windows.

Služba Windows Messenger verze 4.0 nebo novější v počítači se systémem Windows XP Professional


Pomocí modulu snap-in Zásady skupiny (gpedit.msc) zapněte možnost Nepovolit spouštění služby Windows Messenger.

Poznámky:
 • Modul snap-in Zásady skupiny může používat pouze uživatel, který je k počítači přihlášen pomocí účtu s oprávněními správce.
 • Tato metoda zabrání programům používajícím rozhraní API kurýrní služby používat službu Windows Messenger. Aplikace Microsoft Outlook 2002 a Microsoft Outlook Express 6 a funkce Vzdálená pomoc v systému Windows XP jsou příklady programů používajících tato rozhraní API a závisejících na službě Windows Messenger.

Chcete-li zapnout možnost Nepovolit spouštění služby Windows Messenger, postupujte podle následujících kroků:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz gpedit.msc a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. V okně Zásady skupiny rozbalte postupně položky Zásady místního počítače, Konfigurace počítače, Šablony pro správu, Součásti systému Windows a Služba Windows Messenger.
 3. Poklepejte na položku Nepovolit spouštění služby Windows Messenger a potom klepněte na přepínač Povoleno.
 4. Klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor ukončete modul snap-in Zásady skupiny.

Služba Windows Messenger verze 4.0 v počítači se systémem Windows XP Home Edition

POZNÁMKA: Tato metoda nezabrání uživatelům v ručním spouštění služby Windows Messenger, ale zabrání automatickému spouštění služby Windows Messenger při každém spuštění systému Windows.

Změňte předvolby služby Windows Messenger. Použijte následující postup.

 1. Spusťte službu Windows Messenger.
 2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Předvolby.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Spustit tento program při spuštění systému Windows a potom klepněte na tlačítko OK.
Pokud používáte aplikaci Outlook Express či Outlook 2002, je služba Windows Messenger pravděpodobně automaticky spuštěna při každém spuštění aplikace Outlook Express či Outlook. Chcete-li zabránit automatickému spouštění služby Windows Messenger, postupujte podle následujících kroků:

Aplikace Outlook Express

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Obecné.
 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky se přihlašovat ke službě Windows Messenger a potom klepněte na tlačítko OK.

Aplikace Outlook 2002

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Jiné.
 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Povolit rychlé zasílání zpráv v aplikaci Microsoft Outlook a potom klepněte na tlačítko OK.

Služba Windows Messenger verze 4.5 nebo novější v počítači se systémem Windows XP Home Edition nebo Windows XP Professional


Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Tato metoda zabraňuje programům používajícím rozhraní API kurýrní služby používat službu Windows Messenger. Aplikace Outlook 2002 a Outlook Express 6 a funkce Vzdálená pomoc v systému Windows XP jsou příklady programů používajících tato rozhraní API a závisejících na službě Windows Messenger.

 1. Spusťte Editor registru. Lze to provést klepnutím na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadáním příkazu regedit.exe a klepnutím na tlačítko OK.

  Pokud následující podklíč registru již existuje, přejděte ke kroku 6:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
 2. Klepněte na následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Klíč. Jako název nového klíče registru zadejte řetězec Messenger a potom stiskněte klávesu ENTER.
 4. Klepněte na následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger
 5. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Klíč. Jako název nového klíče registru zadejte řetězec Client a potom stiskněte klávesu ENTER.
 6. Klepněte na následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
 7. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD. Jako název nové hodnoty DWORD zadejte řetězec PreventRun a potom stiskněte klávesu ENTER.
 8. Pravým tlačítkem myši klepněte na hodnotu PreventRun vytvořenou v kroku 7 a potom klepněte na příkaz Změnit. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 1 a potom klepněte na tlačítko OK.
 9. Ukončete Editor registru.

Vlastnosti

ID článku: 302089 - Poslední aktualizace: 1. února 2005 - Revize: 8.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows Messenger 4.0
 • Microsoft Windows Messenger 4.5
 • Microsoft Windows Messenger 4.6
Klíčová slova: 
kbenv kbhowto KB302089
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com