Jak zapobiec uruchamianiu programu Windows Messenger na komputerze z systemem Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 302089 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL302089
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób zapobiegania uruchamianiu programu Windows Messenger. Domyślnie systemy Windows XP Professional i Windows XP Home Edition instalują program Windows Messenger i w interfejsie użytkownika nie ma dostępnego sposobu usunięcia ani odinstalowania tego programu.

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) do systemu Windows XP w narzędziu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania pojawia się nowa funkcja „Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne”. Tej funkcji można użyć do usunięcia programu Windows Messenger z menu Start, pulpitu i innych lokalizacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.
332003 Jak zmienić domyślne programy oraz włączyć lub usunąć dostęp do programów systemu Microsoft Windows i programów innych firm niż Microsoft

Więcej informacji

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Aby zapobiec uruchamianiu programu Windows Messenger, zastosuj jedną z następujących metod.

Program Windows Messenger 4.0 lub nowszy na komputerze z systemem Windows XP Professional

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij dwukrotnie następujące elementy, aby je rozwinąć:
  • Zasady komputer lokalny
  • Konfiguracja komputera
  • Szablony administracyjne
  • Składniki systemu Windows
  • Windows Messenger
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Nie zezwalaj na uruchamianie programu Windows Messenger, a następnie kliknij opcję Włączone.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Zasady grupy.
UWAGA: Edytor zasad grupy (Gpedit.msc) nie jest dostępny na komputerach z systemem Windows XP Home Edition.

UWAGA: Ta metoda zapobiega również korzystaniu z programu Windows Messenger przez programy używające interfejsów API (Application Programming Interfaces) tego programu. Programy Microsoft Outlook 2002 i Microsoft Outlook Express 6 oraz funkcja Pomocy zdalnej systemu Windows XP to przykłady programów, w których wykorzystywane są takie interfejsy API i które są zależne od programu Windows Messenger.

Program Windows Messenger 4.0 na komputerze z systemem Windows XP Home Edition

 1. Uruchom program Windows Messenger.
 2. Kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia.
 3. Kliknij kartę Preferencje, wyczyść pole wyboru Uruchom ten program podczas uruchamiania systemu Windows, a następnie kliknij przycisk OK.
UWAGA: Ta procedura nie zapobiega ręcznemu uruchomianiu programu Windows Messenger przez użytkowników, ale zapobiega automatycznemu uruchamianiu programu Windows Messenger przy każdym uruchamianiu systemu Windows. Jeśli używasz programu Outlook Express lub Outlook 2002, program Windows Messenger może być uruchamiany automatycznie przy każdym uruchamianiu programu Outlook Express lub Outlook 2002. Aby zapobiec rejestrowaniu przez program Windows Messenger przy uruchamianiu programu Outlook Express:
 1. W programie Outlook Express kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia.
 2. Na karcie Ogólne kliknij pole wyboru Automatycznie loguj się do programu Windows Messenger, aby je wyczyścić.
 3. Kliknij przycisk OK.
Aby zapobiec rejestrowaniu przez program Windows Messenger przy uruchamianiu programu Outlook:
 1. W programie Outlook kliknij polecenie Opcje w menu Narzędzia.
 2. Na karcie Inne wyczyść pole wyboru Włącz usługę Instant Messaging w programie Microsoft Outlook.
 3. Kliknij przycisk OK.

Program Windows Messenger 4.5 lub nowszy na komputerze z systemem Windows XP Home Edition lub Windows XP Professional

 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedit.exe).
 2. Zlokalizuj następujący klucz rejestru i kliknij go:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Klucz, a następnie wpisz Messenger jako nazwę nowego klucza Rejestru.
 4. Zlokalizuj następujący klucz rejestru i kliknij go:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger
 5. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Klucz, a następnie wpisz Client jako nazwę nowego klucza Rejestru.
 6. Zlokalizuj następujący klucz rejestru i kliknij go:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
 7. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Wartość DWORD, a następnie wpisz PreventRun jako nazwę nowej wartości DWORD.
 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy utworzoną wartość PreventRun, kliknij polecenie Modyfikuj, wpisz 1 w polu Dane wartości, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Zamknij program Edytor rejestru.
UWAGA: Ta metoda zapobiega również korzystaniu z programu Windows Messenger przez programy używające interfejsów API (Application Programming Interfaces) tego programu. Programy Outlook 2002 i Outlook Express 6 oraz funkcja Pomocy zdalnej systemu Windows XP to przykłady programów, w których wykorzystywane są takie interfejsy API i które są zależne od programu Windows Messenger.

Właściwości

Numer ID artykułu: 302089 - Ostatnia weryfikacja: 12 lutego 2004 - Weryfikacja: 7.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Messenger 4.0
 • Microsoft Windows Messenger 4.5
 • Microsoft Windows Messenger 4.6
Słowa kluczowe: 
kbenv kbhowto KB302089
Zastrzeżenie dotyczące artykułów z bazy wiedzy o produktach wycofanych
Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on oferowany w obecnej wersji i nie będzie już aktualizowany.

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com