Spre?avanje pokretanja programa Windows Messenger na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 302089 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o menjanju registratora. Pre nego ?to izmenite registrator, obavezno napravite rezervnu kopiju i uverite se da razumete kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za informacije o tome kako da napravite rezervnu kopiju, vratite u prethodno stanje i uredite registrator kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako da spre?ite pokretanje programa Windows Messenger. Po podrazumevanoj vrednosti, Windows XP Professional i Windows XP Home Edition instaliraju Windows Messenger. Korisni?ki interfejs vam ne dozvoljava da uklonite ili deinstalirate Windows Messenger.

Kada instalirate Windows XP servisni paket 1 (SP1), Windows dodaje novu funkciju pod imenom ?Postavljanje pristupa i podrazumevanih vrednosti programa? u alatku ?Dodaj ili ukloni programe? na kontrolnoj tabli. Ovu funkciju mo?ete da koristite za uklanjanje programa Windows Messenger iz Start menija, sa radne povr?ine ili sa drugih lokacija. Za dodatne informacije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
332003 Promena podrazumevanih programa i omogu?avanje ili uklanjanje pristupa operativnom sistemu Microsoft Windows i drugim programima koje ne proizvodi korporacija Microsoft (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

DODATNE INFORMACIJE


Da biste spre?ili pokretanje programa Windows Messenger, koristite metod koji odgovara verziji programa Windows Messenger i operativnog sistema Windows.

Windows Messenger 4.0 ili novije verzije na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP Professional


Koristite pro?irenje konzole ?Smernice grupe? (gpedit.msc) da biste uklju?ili opciju Ne dozvoli pokretanje programa Windows Messenger.

Napomene
 • Da biste koristili pro?irenje konzole ?Smernice grupe?, morate biti prijavljeni na ra?unar pomo?u naloga sa administratorskim dozvolama.
 • Ovaj metod spre?ava programe koji koriste Messenger API-je da koriste Windows Messenger. Microsoft Outlook 2002, Microsoft Outlook Express 6 i funkcija ?Daljinska pomo?? u operativnom sistemu Windows XP predstavljaju primere programa koji koriste ove API-je i koji zavise od programa Windows Messenger.

Da biste uklju?ili opciju Ne dozvoli pokretanje programa Windows Messenger, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte gpedit.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U prozoru ?Smernice grupe? pro?irite stavke Smernice lokalnog ra?unara, Konfiguracija ra?unara, Administrativni predlo?ci, Windows komponente, a zatim pro?irite stavku Windows Messenger.
 3. Kliknite dvaput na stavku Ne dozvoli pokretanje programa Windows Messenger, a zatim izaberite stavku Omogu?eno.
 4. Kliknite na dugme U redu.
 5. U meniju Datoteka izaberite stavku Iza?i da biste napustili pro?irenje konzole ?Smernice grupe?.

Windows Messenger 4.0 na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP Home Edition

NAPOMENA: Ovaj metod ne spre?ava korisnike da ru?no pokrenu Windows Messenger, ali spre?ava automatsko pokretanje programa Windows Messenger prilikom svakog pokretanja operativnog sistema Windows.

Promenite ?eljene postavke u programu Windows Messenger. Da biste to uradili, sledite ove korake.

 1. Pokrenite Windows Messenger.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu ?eljene postavke.
 3. Opozovite izbor u polju za potvrdu Pokreni ovaj program kada se Windows pokrene, a zatim kliknite na dugme U redu.
Ukoliko koristite Outlook Express ili Outlook 2002, Windows Messenger se mo?e automatski pokrenuti prilikom svakog pokretanja programa Outlook Express ili Outlook. Da biste spre?ili automatsko pokretanje programa Windows Messenger, sledite ove korake:

Outlook Express

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Op?te postavke.
 2. Opozovite izbor u polju za potvrdu Automatski se prijavi na Windows Messenger, a zatim kliknite na dugme U redu.

Outlook 2002

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite karticu Ostalo.
 2. Opozovite izbor u polju za potvrdu Omogu?i neposrednu razmenu poruka u programu Microsoft Outlook, a zatim kliknite na dugme U redu.

Windows Messenger 4.5 ili novije verzije na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP Home Edition ili Windows XP Professional


Upozorenje Ako nepravilno koristite alatku ?Ure?iva? registratora?, mo?ete izazvati ozbiljne probleme zbog kojih ?ete mo?da morati da ponovo instalirate operativni sistem. Microsoft ne mo?e da garantuje da ?ete mo?i da re?ite probleme koji nastaju usled nepravilnog kori??enja alatke ?Ure?iva? registratora?. ?Ure?iva? registratora? koristite na sopstvenu odgovornost.

Napomena Ovaj metod spre?ava programe koji koriste Messenger API-je da koriste Windows Messenger. Outlook 2002, Outlook Express 6 i funkcija ?Daljinska pomo?? u operativnom sistemu Windows XP predstavljaju primere programa koji koriste API-je i koji zavise od programa Windows Messenger.

 1. Pokrenite alatku ?Ure?iva? registratora?. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit.exe, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Ukoliko slede?i potklju? registratora ve? postoji, pre?ite na 6. korak:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
 2. Kliknite na slede?i potklju? registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft
 3. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?. Otkucajte Messenger za ime novog klju?a registratora, a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Kliknite na slede?i potklju? registratora: klju?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger
 5. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?. Otkucajte Klijent za ime novog registarskog klju?a, a zatim pritisnite taster ENTER.
 6. Kliknite na slede?i potklju? registratora: klju?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
 7. U meniju Ure?ivanje postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku DWORD vrednost. Otkucajte PreventRun za ime nove DWORD vrednosti, a zatim pritisnite taster ENTER.
 8. Kliknite desnim tasterom mi?a na vrednost PreventRun koju ste kreirali u 7. koraku, a zatim izaberite stavku Izmeni. U polje Podaci o vrednosti otkucajte 1, a zatim kliknite na dugme U redu.
 9. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 302089 - Poslednji pregled: 11. maj 2007. - Revizija: 8.2
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Messenger 4.0
 • Microsoft Windows Messenger 4.5
 • Microsoft Windows Messenger 4.6
Klju?ne re?i: 
kbenv kbhowto KB302089
Odricanje od odgovornosti za sadr?aj zastarelog ?lanka baze znanja
Ovaj ?lanak je napisan o proizvodima za koje Microsoft vi?e ne nudi podr?ku. Zbog toga se ovaj ?lanak nudi ?kakav jeste? i vi?e ne?e biti a?uriran.

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com