วิธีการสร้างแอสเซมบลีที่ มีชื่อที่คาดเดายากในNET Framework SDK

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 302340 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

แอสเซมบลีสามารถกำหนดลายเซ็นเข้ารหัสลับที่เรียกว่า ชื่อที่คาดเดายาก ซึ่งให้ไม่ซ้ำกันของชื่อสำหรับแอสเซมบลี และป้องกันไม่ให้ บางคนจากไปบนชื่อของแอสเซมบลีของคุณ (ชื่อลวง) ถ้าคุณอยู่ การปรับใช้แอสเซมบลีที่จะใช้ร่วมกันระหว่างโปรแกรมประยุกต์จำนวนมากในที่เดียวกัน คอมพิวเตอร์ จะต้องมีชื่อที่คาดเดายาก เอกสารนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างภาพ ชิ้นส่วนประกอบ ด้วยชื่อที่คาดเดายาก

ข้อกำหนดเบื้องต้น

บทความนี้อนุมานว่า คุณได้ติดตั้ง และคุ้นเคย โดยใช้ Visual Studioการเปลี่ยนแปลง

การสร้างแอสเซมบลี ด้วยชื่อที่คาดเดายาก

 1. ใช้เครื่องมือการใช้ถ้อยคำชื่อ (Sn.exe) ที่มาพร้อมกับสุทธิ กรอบการชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ (SDK) เพื่อสร้างคีย์การเข้ารหัสลับ คู่

  คำสั่งต่อไปนี้ใช้เครื่องมือชื่อการใช้ถ้อยคำในการสร้างตัว คู่ของคีย์ใหม่และเก็บไว้ในแฟ้มเรียกว่า TestKey.snk:
  sn -k Testkey.snk
  						
 2. เพิ่มแอตทริบิวต์ที่กำหนดเองเหมาะสมกับแหล่งของคุณสำหรับการ คอมไพเลอร์เพื่อ emit ประกอบ ด้วยชื่อที่คาดเดายาก แอตทริบิวต์ที่คุณใช้ ขึ้นอยู่กับว่าคู่ของคีย์ที่ใช้สำหรับการเซ็นชื่อมีอยู่ในตัว แฟ้มหรือ ในคีย์คอนเทนเนอร์ภายในตัวให้บริการการบริการ (CSP) เข้ารหัสลับ สำหรับ ใช้คีย์ที่เก็บอยู่ในแฟ้ม การ System.Reflection.AssemblyKeyFileAttribute แอททริบิ ใช้คีย์ที่เก็บอยู่ใน CSP, System.Reflection.AssemblyKeyNameAttribute แอททริบิ

  ใช้รหัสต่อไปนี้ AssemblyKeyFileAttribute เมื่อต้องระบุชื่อของแฟ้มที่ประกอบด้วยคีย์ คู่

  หมายเหตุ: ต้องแอตทริบิวต์ระดับแอสเซมบลีใน Microsoft Visual Basic ปรากฏเป็นคำสั่งแรกในแฟ้มVisual Basicรหัสสุทธิ
  Imports System
  Imports System.Reflection
  
  <assembly:AssemblyKeyFileAttribute("TestKey.snk")>
  					
  รหัส C#
  using System;
  using System.Reflection;
  
  [assembly:AssemblyKeyFileAttribute("TestKey.snk")]
  					

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการใช้ถ้อยคำชื่อ (Sn.exe), ดู Microsoft ต่อไปนี้สุทธิเครื่องมือเว็บไซต์:
ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/k5b5tt23 (v=vs.80)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการNET Framework SDK ดู ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/aa496123.aspx
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนกลาง C# การอ้างอิงของนักเขียนโปรแกรม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 302340 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.1
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB302340 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:302340

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com