מדפסות שמשתמשות ביציאות ששמן לא מתחיל ב-COM?, LPT או USB לא מנותבות-מחדש בהפעלה של Remote Desktop (שולחן עבודה מרוחק) או של Terminal Services (שירותי מסוף)

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 302361 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

כאשר משתמשים ב-Remote Desktop Connection (חיבור לשולחן עבודה מרוחק) או ב-Terminal Services Client (לקוח שירותי מסוף) בגירסאות 4.0 או 5.0 כדי להתחבר למחשב מבוסס Windows אחר ממחשב שאינו מפעיל את Windows Server 2003, ייתכן שהמדפסות המקומיות לא ינותבו מחדש. כתוצאה מכך, המדפסות המקומיות לא זמינות בהפעלה של שולחן העבודה המרוחק או של שירותי המסוף.

לדוגמה, אם מחשב מבוסס Windows XP מצויד בהתקן הדפסה רב-תכליתי שמשתמש ביציאת DOT4, ייתכן שהוא לא ינותב מחדש בהפעלה של שולחן עבודה מרוחק למחשב מבוסס Windows 2000 או Windows Server 2003.

סיבה

בעיה זו מתרחשת כיוון ששמה של יציאת המדפסת לא מתחיל ב-COM?, LPT או USB. כברירת מחדל, שמות יציאות המדפסת שלא מתחילים ב-COM?, LPT או USB מנותבים מחדש ב-Windows Server 2003 בלבד. כברירת מחדל, לא ניתן לנתב מחדש התקני הדפסה רב-תכליתיים אלא אם מפעילים Windows Server 2003 במחשב המקומי, כיוון שהם משתמשים ביציאות DOT4.

פתרון הבעיה

על מנת לפתור בעיה זו במחשב שאינו מפעיל Windows Server 2003, כפה על כל היציאות במחשב הלקוח (כולל DOT4) לעבור סינון עבור ניתוב מחדש. לשם כך, הוסף ערך DWORD בשם FilterQueueType ל-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR והגדר את ערך הנתונים שלו כ-FFFFFFFF.

בצע את השלבים הבאים ולאחר מכן צא מעורך הרישום:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. אתר את המפתח הבא ברישום ולחץ עליו:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns\RDPDR
 3. בתפריט עריכה, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ערך DWORD.
 4. הקלד FilterQueueType, והקש על ENTER.
 5. בתפריט עריכה, לחץ על שינוי.
 6. הקלד FFFFFFFF ולאחר מכן לחץ על אישור.
זה מאפשר ניתוב מחדש של כל היציאות בלקוח.

על מנת לעקוף בעיה זו במחשב לקוח שמצויד בהתקן הדפסה רב-תכליתי, החלף את היציאה בה משתמש התקן ההדפסה הרב-תכליתי מ-DOT4 ליציאת LPT.

לדוגמה, על מנת לקבוע את תצורתו של התקן הדפסה רב-תכליתי כך שישתמש ביציאת LPT במחשב מבוסס Windows XP, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בלוח הבקרה, פתח את מדפסות ופקסים.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המדפסת המקומית שאינה מנותבת מחדש ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 3. לחץ על הכרטיסייה יציאות, לחץ על יציאת LPT ולאחר מכן לחץ על החל.

  המדפסת אמורה להופיע לצד אותה יציאה.
 4. סגור את חלון מאפייני המדפסת ולאחר מכן התחבר מחדש באמצעות שולחן העבודה המרוחק.
חשוב כאשר מדפסת רב-תכליתית משתמשת ביציאת LPT סטנדרטית במקום ביציאת DOT4, היא מאבדת את היכולות הרב-תכליתיות שלה, לדוגמה סריקה, משלוח פקסים או צילום מסמכים. על מנת להחזיר את היכולות הרב-תכליתיות, על התקן ההדפסה להשתמש ביציאת ה-DOT4.

סטטוס

אופן פעולה זה מקורו בתכנון עצמו.

מידע נוסף

כדי להציג את שם היציאה של המדפסת, או כדי לברר אם ההתקן משתמש ביציאת DOT4, הצג את המאפיינים של אותה מדפסת ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה יציאות (או על הכרטיסייה פרטים).

מאפיינים

Article ID: 302361 - Last Review: יום שני 03 דצמבר 2007 - Revision: 4.7
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
מילות מפתח 
kbnofix kbprint kbenv kbprb KB302361

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com