ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "อาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณนำเข้า คัดลอก หรือผนวกข้อมูลไปยังตารางใน Access 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 302495 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ฝึกหัด: ต้องทราบของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่ผู้ใช้

บทความนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb)

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะนำเข้าข้อมูล การคัดลอกตาราง หรือรันการสอบถามผนวก คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
อาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ รับ Microsoft Office 2000 Service นำออกใช้ 1/1a (SR-1/SR-1a)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ SR-1/SR-1a คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
245025วิธีการขอรับ และติดตั้งการปรับปรุง SR 2000 Office Microsoft-1/SR-1a
,

สถานะ

ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน Microsoft SR 2000 ของ Office-1/SR-1a

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 302495 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Access 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbimport kberrmsg kbprb kbmt KB302495 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:302495

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com