JAK: Diagnozowanie problemów z systemem przy użyciu Podglądu zdarzeń w systemie Microsoft Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 302542 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL302542
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym przewodniku szczegółowo opisano, jak używać Podglądu zdarzeń jako narzędzia do rozwiązywania problemów. W Podglądzie zdarzeń wyświetlane są szczegółowe informacje dotyczące zdarzeń systemowych. Informacje te obejmują typ zdarzenia, datę i godzinę wystąpienia zdarzenia, źródło zdarzenia, kategorię zdarzenia, identyfikator zdarzenia, użytkownika, który był zalogowany w chwili wystąpienia zdarzenia, oraz komputer, na którym wystąpiło zdarzenie.

Rozwiązywanie problemów przy użyciu Podglądu zdarzeń

Uruchamianie podglądu zdarzeń

Procedura uruchamiania Podglądu zdarzeń zależy od punktu wyjścia.

Aby uruchomić Podgląd zdarzeń w systemie Windows 2000, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.

Wybieranie komputerów

Mając odpowiednie uprawnienia administracyjne, można wybrać dowolny komputer w sieci, aby wyświetlić dzienniki zdarzeń tego komputera.

Aby wybrać komputery w Podglądzie zdarzeń:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
 2. W górnej części drzewa konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Podgląd zdarzeń (lokalny), a następnie kliknij polecenie Podłącz do innego komputera.
 3. Przejdź do nazwy komputera lub wpisz nazwę komputera w oknie dialogowym, aby wyświetlić dziennik zdarzeń tego komputera.
 4. Kliknij przycisk OK.

Dopasowywanie ustawień Podglądu zdarzeń

W systemie Windows 2000 można dopasować ustawienia Podglądu zdarzeń dla określonego pliku dziennika.

Aby dopasować ustawienia dla pliku dziennika:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik dziennika, a następni kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Ogólne.

Zapisywanie dzienników zdarzeń

Dzienniki zdarzeń można zapisać w celu późniejszej analizy lub do użytku w charakterze danych historycznych. Pliki dziennika są zapisywane pod wybraną nazwą i w wybranej lokalizacji z rozszerzeniem pliku określonym przez format zapisanego pliku dziennika.

Aby zapisać dzienniki zdarzeń:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik dziennika, a następnie kliknij polecenie Zapisz plik dziennika jako.
 3. Przejdź do podfolderu, w którym chcesz zapisać plik, wpisz nazwę pliku, kliknij typ pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Czyszczenie dzienników zdarzeń

W razie potrzeby można ręcznie wyczyścić wszystkie zdarzenia w dzienniku zdarzeń. W przypadku bardzo obciążonych serwerów przed wyczyszczeniem wszystkich zdarzeń warto zapisać dane z dziennika zdarzeń do celów administracyjnych w późniejszym czasie.

Aby wyczyścić dzienniki zdarzeń:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik dziennika, a następnie kliknij polecenie Wyczyść wszystkie zdarzenia.
 3. Zostanie wyświetlony monit z pytaniem, czy przed wyczyszczeniem dziennika chcesz go zapisać w pliku.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zapisać dziennik i wyczyścić wszystkie zdarzenia. Jeśli klikniesz przycisk Nie, dziennik nie zostanie zapisany, natomiast wszystkie zdarzenia zostaną usunięte z wybranego dziennika zdarzeń. Jeśli klikniesz przycisk Anuluj, żądanie czyszczenia dziennika zostanie anulowane.

Wyświetlanie szczegółów zdarzeń

Po wybraniu dziennika w Podglądzie zdarzeń można wyszukiwać, filtrować, sortować i wyświetlać szczegóły dotyczące zdarzeń.

Aby wyświetlić zdarzenia:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik dziennika. W okienku szczegółów Podglądu zdarzeń zostanie wyświetlona lista zdarzeń w pliku dziennika.
 3. Kliknij określone zdarzenie w okienku szczegółów, aby wyświetlić okno dialogowe Właściwości: Zdarzenie oraz szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia.

Filtrowanie zdarzeń

Istnieje możliwość określenia filtru ograniczającego typ informacji, które mają być wyświetlane w Podglądzie zdarzeń. Filtry te mają wpływ tylko na to, które elementy dziennika zdarzeń są wyświetlane w podglądzie.

Aby filtrować zdarzenia:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik dziennika, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Filtr.
 4. Wpisz odpowiednie informacje, które chcesz filtrować.
 5. Kliknij przycisk OK.

Znajdowanie zdarzeń

Podgląd zdarzeń umożliwia wyszukiwanie zdarzeń. Wyszukiwanie może być pomocne podczas przeglądania dużych dzienników.

Aby znaleźć zdarzenie:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Podgląd zdarzeń.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik dziennika.
 3. W menu Widok kliknij polecenie Znajdź.
 4. Wpisz odpowiednie informacje, które chcesz znaleźć w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Znajdź następne.
 5. Po zakończeniu kliknij przycisk Zamknij.


Właściwości

Numer ID artykułu: 302542 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2003 - Weryfikacja: 2.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB302542

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com