Použití nástroje Sysprep k automatizaci úspěšného nasazení systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 302577 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Tento článek obsahuje podrobný návod k použití nástroje Příprava systému (Sysprep.exe) k automatizaci úspěšného nasazení systému Microsoft Windows XP. Nástroj Sysprep je určen pro správce systému, výrobce OEM (Original Equipment Manufacturer) a ostatní uživatele, kteří musí automaticky nasazovat operační systém Windows XP do více počítačů. Po provedení počátečních kroků instalace v jednom počítači můžete spustit nástroj Sysprep a připravit tak vzorový počítač na klonování.

Další informace

Požadavky na spuštění nástroje Sysprep

Nástroj Sysprep je možné použít pouze v případě, že hardware počítače a související zařízení splňují následující požadavky:
 • Referenční a cílové počítače používají kompatibilní vrstvy HAL. Víceprocesorové systémy s řadičem APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) například musí používat stejnou vrstvu APIC HAL. Standardní vrstva HAL systému s řadičem PIC (Programmable Interrupt Controller) není kompatibilní s vrstvou APIC HAL ani MPS HAL.
 • Referenční a cílové počítače využívají stejnou podporu rozhraní ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).
 • Zařízení Plug and Play v referenčním a cílových počítačích, například modemy, zvukové karty, síťové adaptéry a grafické karty, nemusí být od stejného výrobce. Je však nutné, aby byly k dispozici ovladače pro tato zařízení.
 • Je třeba použít hardwarová zařízení pro duplikaci disků nebo software pro vytváření bitových kopií disků od jiného výrobce. Pomocí těchto produktů lze vytvořit binární bitovou kopii pevného disku počítače a duplikovat ji na jiný pevný disk nebo ji uložit do souboru na jiném disku.
 • Velikost pevného disku v cílovém počítači nesmí být menší než velikost pevného disku v referenčním počítači. Je-li pevný disk v cílovém počítači větší, nesmí se rozdíl týkat primárního oddílu. Pokud je však primární oddíl zformátován pomocí systému souborů NTFS, můžete jej pomocí klíče ExtendOemPartition v souboru Sysprep.inf rozšířit.

Příprava referenčního počítače na nasazení pomocí nástroje Sysprep

Chcete-li připravit referenční počítač na nasazení systému Windows XP pomocí nástroje Sysprep, postupujte podle následujících kroků:
 1. Do referenčního počítače nainstalujte operační systém a všechny programy, které chcete mít nainstalované v cílových počítačích.
 2. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klikněte na tlačítko OK.
 3. Na příkazovém řádku se přesuňte do kořenové složky jednotky C a poté zadejte příkaz md Sysprep.
 4. Do příslušné jednotky CD-ROM nebo DVD-ROM vložte disk CD-ROM s operačním systémem Windows XP a potom otevřete soubor Deploy.cab umístěný ve složce \Support\Tools.

  Poznámka: Chcete-li mít jistotu, že používáte správnou verzi souboru Deploy.cab určenou pro příslušnou aktualizaci Service Pack, použijte soubor Deploy.cab dodávaný s touto aktualizací Service Pack. Správnou verzi aktualizace Service Pack můžete stáhnout na následujícím webu společnosti Microsoft:
  http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/default.mspx
 5. Do složky Sysprep zkopírujte soubory Sysprep.exe a Setupcl.exe.  Poznámka: Používáte-li soubor Sysprep.inf, zkopírujte jej také do složky Sysprep. Nástroj Sysprep funguje správně pouze v případě, že soubory Sysprep.exe, Setupcl.exe a Sysprep.inf jsou umístěny ve stejné složce.
 6. Vyjměte disk CD operačního systému Windows XP.
 7. Na příkazovém řádku se zadáním příkazu cd Sysprep přesuňte do složky Sysprep.
 8. Chcete-li spustit nástroj Sysprep, zadejte do příkazového řádku následující příkaz:
  Sysprep /volitelný parametr
  Poznámka: Seznam parametrů naleznete v části Parametry nástroje Sysprep.

  Při spuštění nástroje Sysprep.exe ze složky %systemdrive%\Sysprep bude po jeho ukončení odebrána celá složka včetně obsahu.
 9. Společnost Microsoft doporučuje po spuštění nástroje Sysprep.exe v referenčním počítači odpojit tento počítač od místní sítě, do které bude následně nasazena bitová kopie, čímž zabráníte konfliktům systému NetBIOS. Tím umožníte, aby nástroj Sysprep dokončil instalační program, připojil se k zadané doméně a použil název nového počítače zadaný v souboru odpovědí Sysprep.inf.

Vytvoření souboru odpovědí Sysprep.inf

Soubor odpovědí Sysprep.inf je textový soubor, ve kterém jsou uvedeny odpovědi na posloupnost dotazů zadávaných v grafickém uživatelském rozhraní (GUI) prostřednictvím dialogových oken. Soubor odpovědí Sysprep.inf používaný nástrojem Sysprep můžete vytvořit pomocí textového editoru nebo pomocí nástroje Správce instalace, který je k dispozici na disku CD-ROM se systémem Windows XP a také v sadě Microsoft Windows XP Resource Kit. Soubor odpovědí musí mít název Sysprep.inf a musí být uložen ve složce Sysprep umístěné v kořenové složce jednotky, na které je nainstalován systém Windows XP. Tyto soubory mohou být uloženy také na disketě. Pokud má složka Sysprep jiný název, bude ji instalační program ignorovat. Neexistuje žádný parametr pro zadání souboru odpovědí Průvodce zkrácenou instalací.

Formát a parametry souboru odpovědí Sysprep.inf

 • Formát a parametry souboru odpovědí Sysprep.inf jsou stejné jako v souboru Unattended.txt pro systém Windows XP, ale podporovány jsou pouze následující oddíly a parametry:

  [Unattended]
  ExtendOemPartition
  OemPnPDriversPath
  OemSkipEula
  InstallFilesPath
  KeepPageFile
  ResetSourcePath
  UpdateHAL
  UpdateUPHAL
  UpdateInstalledDrivers
  TapiConfigured

  [GuiUnattended]
  AdminPassword
  Autologon
  AutoLogonCount
  OEMDuplicatorString
  OEMSkipRegional
  OEMSkipWelcome
  TimeZone

  [UserData]
  Podporuje stejnou sadu položek jako soubor Unattend.txt.
  [LicenseFilePrintData]
  Podporuje stejnou sadu položek jako soubor Unattend.txt.
  [GuiRunOnce]
  Podporuje stejnou sadu položek jako soubor Unattend.txt.
  [Display]
  Podporuje stejnou sadu položek jako soubor Unattend.txt.
  [RegionalSettings]
  Podporuje stejnou sadu položek jako soubor Unattend.txt.
  [Networking]
  Podporuje stejnou sadu položek jako soubor Unattend.txt.
  [Identification]
  Podporuje stejnou sadu položek jako soubor Unattend.txt.
  [TapiLocation]
  [Sysprep]
  Automaticky generuje položky v oddílu [SysprepMassStorage].
  [SysprepMassStorage]
  Umožňuje použít stejnou bitovou kopii v počítačích s různými velkokapacitními paměťovými zařízeními.

Vytvoření souboru odpovědí Sysprep.inf pomocí Správce instalace

Chcete-li nainstalovat Správce instalace a vytvořit pomocí něj soubor odpovědí, postupujte podle následujících kroků:
 1. Otevřete okno Tento počítač a poté otevřete složku Support\Tools na disku CD se systémem Windows XP.
 2. Dvojím kliknutím otevřete soubor Deploy.cab.
 3. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Vybrat vše.
 4. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Kopírovat do složky.
 5. Klikněte na tlačítko Vytvořit novou složku.  Zadejte požadovaný název pro složku Správce instalace a potom stiskněte klávesu ENTER. Zadejte například název Správce instalace a potom stiskněte klávesu ENTER.
 6. Klikněte na tlačítko Kopírovat.
 7. Otevřete nově vytvořenou složku a potom dvakrát klikněte na soubor Setupmgr.exe. Spustí se Průvodce Správcem instalace systému Windows.
 8. Podle pokynů v průvodci vytvořte soubor odpovědí.
Další informace o vytvoření souboru odpovědí naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
308662 POSTUPY: Vytvoření souboru odpovědí v systému Windows 2000 pomocí Správce instalace (Tento text může být v angličtině)

Parametry nástroje Sysprep

Příkaz Sysprep můžete v systému Windows XP používat s následujícími volitelnými parametry:
 • -activated – Neobnoví lhůtu pro aktivaci systému Windows. Tento parametr použijte pouze v případě, že jste aktivovali instalaci systému Windows při výrobě.

  Důležité: Kód Product Key použitý k aktivaci instalace systému Windows musí odpovídat kódu Product Key na štítku s Certifikátem pravosti (COA) připevněném k příslušnému počítači.
 • -audit – Restartuje počítač v režimu výroby, aniž by generoval nová ID zabezpečení (SID) nebo zpracovával položky v oddílu [OEMRunOnce] souboru Winbom.ini. Tento parametr příkazového řádku používejte pouze v případě, že je počítač již v režimu výroby.
 • -bmsd – Poskytne všechna dostupná velkokapacitní paměťová zařízení v oddílu [SysprepMassStorage].
 • -clean – Vymaže databázi důležitých zařízení použitou v oddílu [SysprepMassStorage] souboru Sysprep.inf.
 • -factory – Restartuje ve stavu s možností práce v síti, aniž by bylo zobrazeno uvítání systémem Windows nebo spuštěna zkrácená instalace. Tento parametr je užitečný pro aktualizaci ovladačů, spuštění procesu rozpoznávání zařízení Plug and Play, instalaci programů, testování, konfiguraci počítače s použitím dat zákazníka nebo provádění změn konfigurace v prostředí výroby. Společnosti používající software pro vytváření bitových kopií disků (neboli klonování) mohou díky režimu výroby omezit počet potřebných bitových kopií.

  Po dokončení všech úloh v režimu výroby spusťte nástroj Sysprep.exe s použitím parametru -reseal a připravte tak počítač na dodání koncovému uživateli.
 • -forceshutdown – Po ukončení nástroje Sysprep.exe vypne počítač.

  Poznámka: Tento parametr použijte u počítačů se systémem ACPI BIOS, které nejsou při výchozím chování nástroje Sysprep.exe správně vypnuty.
 • -mini – Nakonfiguruje systém Microsoft Windows XP Professional tak, aby použil místo uvítání systémem Windows zkrácenou instalaci. Tento parametr nemá vliv na systém Microsoft Windows XP Home Edition, ve kterém je při prvním spuštění vždy zobrazeno uvítání systémem Windows.

  Poznámka: Pokud chcete pomocí souboru Sysprep.inf automatizovat zkrácenou instalaci, je nutné při spuštění nástroje Sysprep použít přepínač -mini nebo kliknutím zaškrtnout v grafickém uživatelském rozhraní políčko MiniSetup. Pokud nezvolíte možnost spuštění zkrácené instalace, spustí systém Windows XP Professional ve výchozím nastavení uvítání systémem Windows.
 • -noreboot – Změní položky registru (SID, OemDuplicatorString a další), aniž by došlo k restartování počítače nebo jeho přípravě na duplikaci. Tento parametr slouží především k testování, konkrétně ke zjištění skutečnosti, zda byl registr upraven správně. Společnost Microsoft nedoporučuje používat tuto možnost, protože provádění změn v počítači po spuštění nástroje Sysprep.exe může znehodnotit přípravu dokončenou nástrojem Sysprep.exe. Nepoužívejte tento parametr v provozním prostředí.
 • -nosidgen – Spustí nástroj Sysprep.exe, aniž by byla generována nová ID zabezpečení (SID). Tento parametr je nutné použít v případě, že neprovádíte duplikaci počítače, ve kterém je spuštěn nástroj Sysprep.exe, nebo pokud provádíte předinstalaci řadičů domény.
 • -pnp – Spustí proces úplného rozpoznávání zařízení Plug and Play a instalace dosavadních zařízení během zkrácené instalace. Tento parametr příkazového řádku se neuplatní v případě, že je při prvním spuštění spuštěno uvítání systémem Windows.  Parametr příkazového řádku -pnp použijte pouze v případě, že je nutné rozpoznat a nainstalovat dosavadní zařízení jiného typu než Plug and Play. Parametr příkazového řádku sysprep -pnp nepoužívejte u počítačů, ve kterých jsou použita pouze zařízení Plug and Play. Prodloužili byste tím dobu trvání prvního spuštění a uživateli by to nepřineslo žádné výhody.

  Poznámka: Je-li nevyhnutelné použít nepodepsané ovladače, použijte parametr UpdateInstalledDrivers=yes ve spojení s parametry OemPnPDriversPath= a DriverSigningPolicy=ignore, nikoli parametr příkazového řádku -pnp. Zajistíte tím plynulejší instalaci.
 • -quiet – Spustí nástroj Sysprep.exe, aniž by na obrazovce byly zobrazeny zprávy pro potvrzení. Tento parametr je užitečný při automatizaci nástroje Sysprep.exe. Chcete-li například spustit nástroj Sysprep.exe bezprostředně po dokončení programu bezobslužné instalace, přidejte do oddílu [GuiRunOnce] souboru Unattend.txt příkaz sysprep -quiet.
 • -reboot – Vynutí automatické restartování počítače a potom spustí v závislosti na zadání zkrácenou instalaci, uvítání systémem Windows nebo režim výroby. Tento parametr je užitečný v případě, že chcete zkontrolovat počítač a ověřit správnou funkci při prvním spuštění.
 • -reseal – Vymaže protokoly Prohlížeče událostí a připraví počítač na dodání zákazníkovi. Je nastaveno, aby při dalším restartování počítače bylo spuštěno uvítání systémem Windows nebo zkrácená instalace. Po spuštění příkazu sysprep -factory je nutné jako poslední krok procesu předinstalace provést autorizaci instalace. Lze to provést spuštěním příkazu sysprep -reseal nebo kliknutím na tlačítko Autorizovat v dialogovém okně Sysprep.

Odkazy

Další informace o použití souboru Sysprep.inf pro vícejazyčnou podporu naleznete v online nápovědě.

Další podrobné informace týkající se souborů odpovědí a platných hodnot jejich parametrů naleznete v souboru Ref.chm ve složce \Support\Tools\Deploy.cab umístěné na disku CD se systémem Windows XP Professional.

Vlastnosti

ID článku: 302577 - Poslední aktualizace: 6. června 2013 - Revize: 3.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klíčová slova: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup KB302577

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com