Sådan bruges værktøjet Sysprep til automatisk installation af Windows XP

Oversættelser af artikler Oversættelser af artikler
Artikel-id: 302577 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.

Hvis du fortsat ønsker at modtage sikkerhedsopdateringer til Windows, skal du sikre dig, at du kører Windows XP med Service Pack 3 (SP3). Du kan finde flere oplysninger på følgende Microsoft-webside: Supporten til nogle versioner af Windows ophører snart.

Udvid alle | Skjul alle

På denne side

INTRODUKTION

I denne artikel beskrives trin for trin, hvordan systemforberedelsesværktøjet Sysprep bruges til automatisk installation af Microsoft Windows XP. Sysprep er et værktøj, der er udviklet til systemadministratorer, OEM-producenter og andre, som har brug for at installere Windows XP-operativsystemet automatisk på flere computere. Når de indledende konfigurationstrin er blevet udført på en enkelt computer, er det muligt at bruge denne computer som referencecomputer og klone konfigurationen ved hjælp af værktøjet Sysprep.

Yderligere Information

Krav til kørsel af værktøjet Sysprep

Før du kan bruge værktøjet Sysprep, skal din computerhardware og relaterede enheder opfylde følgende krav:
 • Referencecomputerens HAL skal være kompatibel med destinationscomputerens HAL. APIC-baserede (Advanced Programmable Interrupt Controller) multiprocessorsystemer (MPS) skal f.eks. bruge det samme APIC HAL. Et HAL PIC-baseret (Programmable Interrupt Controller) standardsystem er ikke kompatibelt med hverken APIC HAL eller MPS HAL.
 • Referencecomputeren og destinationscomputerne skal have den samme ACPI-understøttelse (Advanced Configuration and Power Interface).
 • Plug and Play-enhederne, f.eks. modem, lydkort, netværkskort og videokort, på referencecomputeren og destinationscomputerne behøver ikke at komme fra den samme producent. Driverne til de enkelte enheder skal dog være tilgængelige.
 • Der kræves et program til disksystembilleder eller hardwareenheder til diskduplikering fra en tredjepartsleverandør. Disse produkter opretter binære systembilleder af computerens harddisk og kopierer derefter systembilledet til en anden harddisk eller gemmer systembilledet i en fil på en separat harddisk.
 • Harddisken på destinationscomputeren skal som minimum have samme størrelse som harddisken på referencecomputeren. Hvis destinationscomputeren har en større harddisk, medtages differencen ikke i den primære partition. Hvis den primære partition er blevet formateret ved hjælp af NTFS-filsystemet, er det dog muligt at udvide den ved hjælp af nøglen ExtendOemPartition i Sysprep.inf-filen.

Klargøring af en referencecomputer til installation via Sysprep

Du kan klargøre en computer til installation via Sysprep i Windows XP ved at benytte denne fremgangsmåde:
 1. Installer det operativsystem og eventuelle programmer, der skal installeres på destinationscomputerne, på en referencecomputer.
 2. Klik på Start, klik på Kør, skriv cmd, og klik derefter på OK.
 3. Skift til rodmappen for C-drevet ved kommandoprompten, og skriv derefter drive C md Sysprep.
 4. Sæt cd'en med Windows XP-operativsystemet i det relevante cd-rom- eller dvd-rom-drev, og åbn derefter filen Deploy.cab i mappen \Support\Tools.

  Bemærk! Du kan sikre dig, at du bruger den korrekte version af filen Deploy.cab til din service pack, ved at bruge den version af filen, der følger med den pågældende service pack. Du kan hente den korrekte version til din servicepakke på følgende Microsoft-websted:
  http://windows.microsoft.com/da-dk/windows/xp-downloads#2TC=featured
 5. Kopier filerne Sysprep.exe og Setupcl.exe til mappen Sysprep.

  Bemærk! Hvis du bruger filen Sysprep.inf, skal du også kopiere denne fil til mappen Sysprep. Filerne Sysprep.exe, Setupcl.exe og Sysprep.inf skal alle være placeret i den samme mappe, for at Sysprep-værktøjet fungerer korrekt.
 6. Fjern cd'en med Windows XP-operativsystemet.
 7. Skift til mappen Sysprep ved at skrive cd Sysprep ved kommandoprompten.
 8. Skriv følgende kommando ved kommandoprompten for at køre Sysprep-værktøjet:
  Sysprep /valgfri parameter
  Bemærk! Du kan finde en oversigt over parametre i afsnittet "Sysprep-parametre".

  Hvis du kører filen Sysprep.exe fra mappen %systemdrive%\Sysprep, fjerner Sysprep.exe-filen hele mappen og al dens indhold, når den er færdig med at køre.
 9. Når du er færdig med at køre Sysprep.exe-filen, anbefaler Microsoft, at du isolerer referencecomputeren fra det lokale netværk, hvor systembilledet efterfølgende skal installeres, for at undgå eventuelle NetBIOS-konflikter. Dermed får Sysprep-værktøjet adgang til at fuldføre installationsprogrammet, tilslutte sig det angivne domæne og bruge de nye computernavn, der er angivet i svarfilen Sysprep.inf.

Oprettelse af svarfilen Sysprep.inf

Svarfilen Sysprep.inf er en tekstfil, som indeholder scripts med svar på en række dialogbokse i den grafiske brugergrænseflade. Du kan oprette en Sysprep.inf-svarfil, som skal bruges af Sysprep-værktøjet, ved hjælp af værktøjet Installationsstyring, som er indeholdt på cd'en med Windows XP og i Microsoft Windows XP Resource Kit. Svarfilen skal omdøbes til Sysprep.inf og placeres i mappen Sysprep i roden af det drev, hvor Windows XP er installeret, eller gemmes på en diskette. Hvis mappen Sysprep har et andet navn, ignoreres den, når installationsprogrammet køres. Der findes ikke nogen parameter til angivelse af svarfilen til guiden Miniinstallation.

Format og parametre for svarfilen Sysprep.inf

 • Formatet og parametrene for svarfilen Sysprep.inf er de samme som for filen Unattended.txt til Windows XP, men det er udelukkende følgende afsnit og parametre, der understøttes:

  [Unattended]
  ExtendOemPartition
  OemPnPDriversPath
  OemSkipEula
  InstallFilesPath
  KeepPageFile
  ResetSourcePath
  UpdateHAL
  UpdateUPHAL
  UpdateInstalledDrivers
  TapiConfigured

  [GuiUnattended]
  AdminPassword
  Autologon
  AutoLogonCount
  OEMDuplicatorString
  OEMSkipRegional
  OEMSkipWelcome
  TimeZone

  [UserData]
  Understøtter det samme sæt poster som filen Unattend.txt.
  [LicenseFilePrintData]
  Understøtter det samme sæt poster som filen Unattend.txt.
  [GuiRunOnce]
  Understøtter det samme sæt poster som filen Unattend.txt.
  [Display]
  Understøtter det samme sæt poster som filen Unattend.txt.
  [RegionalSettings]
  Understøtter det samme sæt poster som filen Unattend.txt.
  [Networking]
  Understøtter det samme sæt poster som filen Unattend.txt.
  [Identification]
  Understøtter det samme sæt poster som filen Unattend.txt.
  [TapiLocation]
  [Sysprep]
  Opretter automatisk posterne i afsnittet [SysprepMassStorage].
  [SysprepMassStorage]
  Giver dig adgang til at bruge det samme systembillede på computere med forskellige lagerenheder.

Oprettelse af svarfilen Sysprep.inf ved hjælp af værktøjet Installationsstyring

Du kan installere værktøjet Installationsstyring og oprette en svarfil ved at benytte denne fremgangsmåde:
 1. Åbn Denne computer, og åbn derefter mappen Support\Tools på cd'en med Windows XP.
 2. Dobbeltklik på filen Deploy.cab for at åbne den.
 3. Klik på Marker alt i menuen Rediger.
 4. Klik på Kopier til mappe i menuen Rediger.
 5. Klik på Opret en ny mappe.

  Skriv det navn, du vil bruge til mappen med Installationsstyring, og tryk derefter på ENTER. Du kan f.eks. skrive installationsstyring og derefter trykke på ENTER.
 6. Klik på Kopier.
 7. Åbn den nye mappe, du har oprettet, og dobbeltklik derefter på filen Setupmgr.exe. Guiden Windows Installationsstyring starter.
 8. Følg anvisningerne i guiden for at oprette en svarfil.
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du opretter en svarfil, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
308662 SÅDAN: Brug Installationsstyring til at oprette en svarfil i Windows 2000. Artiklen er evt. på engelsk. . Artiklen er evt. på engelsk.

Sysprep-parametre

Det er muligt at bruge følgende valgfrie parametre sammen med Sysprep-kommandoen i Windows XP:
 • -activated ? Undlad at nulstille aktiveringsfristen for Windows. Du bør kun bruge denne parameter, hvis Windows-installationen er aktiveret fra fabrikken.

  Vigtigt! Den produktnøgle, du bruger til aktivering af Windows-installationen, skal svare til den produktnøgle, der er angivet på COA-mærkatet på den pågældende computer.
 • -audit ? Genstarter computeren i fabrikstilstand, uden at det er nødvendigt at oprette nye sikkerheds-id'er (SID'er) eller behandle eventuelle elementer i afsnittet [OEMRunOnce] i filen Winbom.ini. Denne kommandolinjeparameter bør kun bruges, hvis computeren allerede er i fabrikstilstand.
 • -bmsd ? Udfylder alle tilgængelige lagerenheder i afsnittet [SysprepMassStorage].
 • -clean ? Fjerner den database med vigtige enheder, som anvendes af afsnittet [SysprepMassStorage] i filen Sysprep.inf.
 • -factory ? Genstarter i en netværksaktiveret tilstand uden visning af Windows-velkomstskærmen eller miniinstallationsskærmen. Denne parameter bruges i forbindelse med opdatering af drivere, kørsel af Plug and Play-optælling, installation af programmer, tests, konfiguration af computeren med brugerdefinerede data eller andre konfigurationsændringer, som foretages i fabriksmiljøet. For virksomheder, som bruger programmer til systembilleder eller kloning, er det muligt at reducere det nødvendige antal systembilleder ved hjælp af fabrikstilstand.

  Når alle opgaverne i fabrikstilstand er blevet fuldført, kan du gøre computeren klar til levering til slutbrugeren ved at køre filen Sysprep.exe ved hjælp af parameteren -reseal.
 • -forceshutdown ? Lukker computeren, når kørslen af filen Sysprep.exe er afsluttet.

  Bemærk! Denne parameter bruges i forbindelse med computere, som har en BIOS af typen ACPI, der ikke lukker korrekt med standardfunktionsmåden i filen Sysprep.exe.
 • -mini ? Konfigurerer Microsoft Windows XP Professional til at bruge miniinstallation i stedet for Windows-velkomstprogrammet. Denne parameter har ingen betydning for Microsoft Windows XP Home Edition, hvor velkomstprogrammet altid køres som det første program i Windows.

  Bemærk, at hvis du vil bruge Sysprep.inf-filen i forbindelse med en automatisk miniinstallation, skal du enten køre Sysprep-værktøjet ved hjælp af parameteren-mini eller markere feltet MiniSetup i den grafiske brugergrænseflade. Hvis du ikke vælger at køre en miniinstallation, køres Windows-velkomstprogrammet som standard i Windows XP Professional.
 • -noreboot ? Ændrer poster i registreringsdatabasen (SID, OemDuplicatorString og andre registreringsdatabaseposter), uden at computeren genstartes eller forberedes til duplikering. Denne parameter bruges hovedsageligt i forbindelse med test med henblik på at undersøge, om registreringsdatabasen er blevet ændret korrekt. Denne indstilling anbefales ikke af Microsoft, fordi der er risiko for, at den klargøring, som er blevet foretaget med Sysprep.exe-filen, vil blive ændret, hvis der foretages ændringer på computeren, efter Sysprep.exe-filen er blevet kørt. Denne parameter bør ikke anvendes i et produktionsmiljø.
 • -nosidgen ? Kører Sysprep.exe-filen, uden at der oprettes nye sikkerheds-id'er (SID'er). Du skal bruge denne parameter, hvis du ikke duplikerer den computer, hvor Sysprep.exe-filen køres, eller hvis du forudinstallerer domænecontrollere.
 • -pnp ? Kører Plug and Play-enhedsoptællingen og installation af tidligere enheder i forbindelse med en miniinstallation. Denne kommandolinjeparameter har ingen effekt, hvis velkomstprogrammet køres som det første program i Windows.

  Du bør kun bruge kommandolinjeparameteren -pnp til registrering og installation af tidligere ikke-Plug and Play-enheder. Kommandolinjeparameteren sysprep -pnp bør ikke bruges på computere, som udelukkende bruger Plug and Play-enheder. Ellers forlænges den tid, det tager at køre velkomstprogrammet, uden at det medfører flere fordele for brugeren.

  Bemærk! Hvis det er nødvendigt at bruge ikke-signerede drivere, kan du opnå en mere problemfri installation ved at bruge parameteren UpdateInstalledDrivers=yes sammen med OemPnPDriversPath= og DriverSigningPolicy=ignore i stedet for kommandolinjeparameteren -pnp.
 • -quiet ? Kører filen Sysprep.exe uden visning af bekræftelsesmeddelelser på skærmen. Dette er særligt anvendeligt, når Sysprep.exe-filen bruges i forbindelse med automatisk installation. Du kan f.eks. køre Sysprep.exe-filen, umiddelbart efter at det automatiske installationsprogram afsluttes, ved at føje kommandoen sysprep -quiet til afsnittet [GuiRunOnce] i Unattend.txt-filen.
 • -reboot ? Tvinger computeren til automatisk at genstarte og starter derefter miniinstallationen af Windows-velkomstprogrammet eller fabrikstilstanden, afhængigt af, hvad der er angivet. Denne parameter er særligt anvendelige til overvågning af computeren med henblik på at konstatere, om velkomstprogrammet køres korrekt.
 • -reseal ? Fjerner logfiler i Logbog og klargør computeren forud for levering til kunden. Windows-velkomstprogrammet eller miniinstallationen indstilles til at starte, næste gang computeren genstartes. Hvis du kører kommandoen sysprep -factory, skal du som det sidste trin i forudinstallationsprocessen forsegle installationen igen. Det kan du gøre ved at køre kommandoen sysprep -reseal eller klikke på knappen Forsegl igen i dialogboksen Sysprep.

Referencer

Du kan få flere oplysninger om brugen af filen Sysprep.inf til understøttelse af flere sprog i online Hjælp.

Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af svarfiler og gyldige parameterværdier i forbindelse med svarfiler i filen Ref.chm i mappen \Support\Tools\Deploy.cab, som er indeholdt på cd'en med Windows XP Professional.

Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.

Egenskaber

Artikel-id: 302577 - Seneste redigering: 31. maj 2013 - Redigering: 1.0
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Nøgleord: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup KB302577

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com