Τρόπος χρήσης του εργαλείου Sysprep για την αυτοματοποίηση μιας επιτυχημένης ανάπτυξης των Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 302577 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.

Για να συνεχιστεί η λήψη ενημερώσεων ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows XP με Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε σε αυτήν την ιστοσελίδα της Microsoft: Η υποστήριξη λήγει για κάποιες εκδόσεις των Windows

Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο χρήσης του εργαλείου Sysprep (System Preparation Tool) για την αυτοματοποίηση της επιτυχούς ανάπτυξης των Microsoft Windows XP. Το Sysprep είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για διαχειριστές συστήματος, Κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEM) και άλλα άτομα, οι οποίοι πρέπει να αυτοματοποιήσουν την ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος των Windows XP σε πολλούς υπολογιστές. Αφού εκτελέσετε τα αρχικά βήματα εγκατάστασης σε ένα μεμονωμένο υπολογιστή, μπορείτε να εκτελέσετε το εργαλείο Sysprep για να προετοιμάσετε τον δοκιμαστικό υπολογιστή για κλωνοποίηση.

Περισσότερες πληροφορίες

Απαιτήσεις για την εκτέλεση του εργαλείου Sysprep

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Sysprep, το υλικό του υπολογιστή σας και οι σχετικές συσκευές πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Οι υπολογιστές αναφοράς και προορισμού πρέπει να είναι συμβατοί με HAL. Για παράδειγμα, τα συστήματα πολλών επεξεργαστών (MPS) που βασίζονται σε APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο HAL του APIC . Ένα τυπικό σύστημα που βασίζεται σε PIC (Programmable Interrupt Controller ) HAL δεν είναι συμβατό με το APIC HAL ή το MPS HAL.
 • Οι υπολογιστές αναφοράς και προορισμού πρέπει να έχουν την ίδια υποστήριξη ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).
 • Οι συσκευές "Τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας" (Plug-and-Play) των υπολογιστών αναφοράς και προορισμού, όπως τα μόντεμ, οι κάρτες ήχου, οι προσαρμογείς δικτύου και οι κάρτες οθόνης, δεν χρειάζεται να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. Ωστόσο, πρέπει να είναι διαθέσιμα τα προγράμματα οδήγησης αυτών των συσκευών.
 • Το λογισμικό δημιουργίας ειδώλου δίσκων άλλων κατασκευαστών ή οι συσκευές αναπαραγωγής δίσκων απαιτούνται. Τα προϊόντα αυτά δημιουργούν δυαδικά είδωλα του σκληρού δίσκου ενός υπολογιστή και κάνουν αναπαραγωγή του ειδώλου σε άλλο σκληρό δίσκο ή αποθηκεύουν το είδωλο σε ένα αρχείο ενός ξεχωριστού δίσκου.
 • Το μέγεθος του σκληρού δίσκου του υπολογιστή προορισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το μέγεθος του σκληρού δίσκου του υπολογιστή αναφοράς. Στην περίπτωση που ο υπολογιστής προορισμού έχει μεγαλύτερο σκληρό δίσκο, η διαφορά δεν συμπεριλαμβάνεται στο πρωτεύον διαμέρισμα. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλειδί ExtendOemPartition του αρχείου Sysprep.inf για να επεκτείνετε το πρωτεύον διαμέρισμα, στην περίπτωση που δεν είναι μορφοποιημένο με το σύστημα αρχείων NTFS.

Προετοιμασία ενός υπολογιστή αναφοράς για ανάπτυξη Sysprep

Για να προετοιμάσετε έναν υπολογιστή αναφοράς για ανάπτυξη Sysprep στα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Σε έναν υπολογιστή αναφοράς, εγκαταστήστε το λειτουργικό σύστημα και οποιαδήποτε προγράμματα που θέλετε να εγκαταστήσετε στους υπολογιστές προορισμού.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στη γραμμή εντολών, αλλάξτε το ριζικό φάκελο της μονάδας δίσκου C και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε md Sysprep.
 4. Τοποθετήστε το CD του λειτουργικού συστήματος των Windows XP στην κατάλληλη μονάδα δίσκου CD-ROM ή DVD-ROM και, στη συνέχεια, ανοίξτε το αρχείο Deploy.cab του φακέλου \Support\Tools.

  Σημείωση Για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή έκδοση του αρχείου Deploy.cab του service pack σας, χρησιμοποιήστε το αρχείο Deploy.cab το οποίο διανέμεται με αυτό το service pack. Επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να πραγματοποιήσετε λήψη της σωστής έκδοσης για το service pack που διαθέτετε:
  http://windows.microsoft.com/el-gr/windows/xp-downloads#2TC=featured
 5. Αντιγράψτε το αρχείο Sysprep.exe και το αρχείο Setupcl.exe στο φάκελο Sysprep.

  Σημείωση Εάν χρησιμοποιήσετε το αρχείο Sysprep.inf, αντιγράψτε επίσης αυτό το αρχείο στο φάκελο Sysprep. Για να λειτουργήσει σωστά το εργαλείο Sysprep, τα αρχεία Sysprep.exe, Setupcl.exe και Sysprep.inf πρέπει να βρίσκονται όλα στον ίδιο φάκελο.
 6. Αφαιρέστε το CD του λειτουργικού συστήματος των Windows XP.
 7. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cd Sysprep για να αλλάξετε το φάκελο Sysprep.
 8. Για να εκτελέσετε το εργαλείο Sysprep, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών:
  Sysprep /προαιρετική παράμετρος
  Σημείωση Για μια λίστα παραμέτρων, ανατρέξτε στην ενότητα "Παράμετροι του Sysprep".

  Εάν εκτελέσετε το αρχείο Sysprep.exe από το φάκελο %systemdrive%\Sysprep, το αρχείο Sysprep.exe καταργεί ολόκληρο το φάκελο και τα περιεχόμενα του φακέλου μετά την ολοκλήρωσή του.
 9. Η Microsoft συνιστά, αφού εκτελέσετε το αρχείο Sysprep.exe σε έναν υπολογιστή αναφοράς, να απομονώσετε τον υπολογιστή αναφοράς από το τοπικό δίκτυο όπου το είδωλο μπορεί να αναπτυχθεί διαδοχικά ώστε να αποτραπεί η εμφάνιση οποιωνδήποτε διενέξεων NetBIOS. Αυτό επιτρέπει στο εργαλείο Sysprep να ολοκληρώσει την Εγκατάσταση (Setup), να συνδέσει τον τομέα που καθορίζεται και να χρησιμοποιήσει το όνομα του νέου υπολογιστή που καθορίζεται στο αρχείο Sysrep.inf.

Δημιουργία του αρχείου απαντήσεων Sysprep.inf

Το αρχείο απαντήσεων Sysprep.inf είναι ένα αρχείο κειμένου που καταγράφει τις απαντήσεις για μια σειρά παραθύρων διαλόγου GUI (graphical user interface). Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο απαντήσεων Sysprep.inf το οποίο χρησιμοποιείται από το εργαλείο Sysprep, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν επεξεργαστή κειμένου ή να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Διαχείριση εγκατάστασης" (Setup Manager) το οποίο περιλαμβάνεται στο CD των Windows XP όπως επίσης και στο Microsoft Windows XP Resource Kit. Το αρχείο απαντήσεων πρέπει να μετονομαστεί σε Sysprep.inf, και πρέπει να βρίσκεται στο φάκελο Sysprep στη ρίζα της μονάδας δίσκου όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows XP. Εάν ο φάκελος Sysprep έχει άλλο όνομα, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) το αγνοεί. Δεν υπάρχει παράμετρος για τον καθορισμό του αρχείου απαντήσεων του οδηγού μίνι Εγκατάστασης (mini-Setup Wizard).

Διαμόρφωση και παράμετροι του αρχείου απαντήσεων Sysprep.inf

 • Η μορφή και οι παράμετροι του αρχείου απαντήσεων Sysprep.inf είναι ίδιες με του αρχείου Unattended.txt για τα Windows XP, όμως υποστηρίζονται μόνο οι ακόλουθες ενότητες και παράμετροι:

  [Unattended]
  ExtendOemPartition
  OemPnPDriversPath
  OemSkipEula
  InstallFilesPath
  KeepPageFile
  ResetSourcePath
  UpdateHAL
  UpdateUPHAL
  UpdateInstalledDrivers
  TapiConfigured

  [GuiUnattended]
  AdminPassword
  Autologon
  AutoLogonCount
  OEMDuplicatorString
  OEMSkipRegional
  OEMSkipWelcome
  TimeZone

  [UserData]
  Υποστηρίζει το ίδιο σύνολο καταχωρήσεων με το αρχείο Unattend.txt.
  [LicenseFilePrintData]
  Υποστηρίζει το ίδιο σύνολο καταχωρήσεων με το αρχείο Unattend.txt.
  [GuiRunOnce]
  Υποστηρίζει το ίδιο σύνολο καταχωρήσεων με το αρχείο Unattend.txt.
  [Display]
  Υποστηρίζει το ίδιο σύνολο καταχωρήσεων με το αρχείο Unattend.txt.
  [RegionalSettings]
  Υποστηρίζει το ίδιο σύνολο καταχωρήσεων με το αρχείο Unattend.txt.
  [Networking]
  Υποστηρίζει το ίδιο σύνολο καταχωρήσεων με το αρχείο Unattend.txt.
  [Identification]
  Υποστηρίζει το ίδιο σύνολο καταχωρήσεων με το αρχείο Unattend.txt.
  [TapiLocation]
  [Sysprep]
  Δημιουργεί αυτόματα τις καταχωρήσεις στην ενότητα [SysprepMassStorage].
  [SysprepMassStorage]
  Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την ίδια εικόνα σε υπολογιστές με διαφορετικές συσκευές μαζικής αποθήκευσης.

Χρήση του εργαλείου "Διαχείριση εγκατάστασης" (Setup Manager) για τη δημιουργία του αρχείου απαντήσεων Sysprep.inf

Για να εγκαταστήσετε το εργαλείο "Διαχείριση εγκατάστασης" (Setup Manager) και να δημιουργήσετε ένα αρχείο απαντήσεων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε το φάκελο "Ο υπολογιστής μου" (My Computer) και, στη συνέχεια, ανοίξτε το φάκελο Support\Tools από το CD των Windows XP.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Deploy.cab για να το ανοίξετε.
 3. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογή όλων (Select All).
 4. Από το μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή στο φάκελο (Copy To Folder).
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία νέου φακέλου (Make New Folder).

  Πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε για το φάκελο "Διαχείριση εγκατάστασης" (Setup Manager) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε setup manager και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή (Copy).
 7. Ανοίξτε το νέο φάκελο που δημιουργήσατε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Setupmgr.exe. Ξεκινά ο "Οδηγός διαχείρισης εγκατάστασης των Windows" (Windows Setup Manager Wizard).
 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού για τη δημιουργία ενός αρχείου απαντήσεων.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός αρχείου απαντήσεων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308662 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρησιμοποιήστε τη "Διαχείριση εγκατάστασης" (Setup Manager) για τη δημιουργία ενός αρχείου απαντήσεων στα Windows 2000

Παράμετροι του Sysprep

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες προαιρετικές παραμέτρους με την εντολή Sysprep στα Windows XP:
 • -activated - Μη επαναφορά της περιόδου χάρητος για την ενεργοποίηση προϊόντος Windows. Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει την εγκατάσταση των Windows στο εργοστάσιο.

  Σημαντικό Το κλειδί προϊόντος που χρησιμοποιείτε για την ενεργοποίηση της εγκατάστασης των Windows πρέπει να ταιριάζει με το κλειδί προϊόντος που βρίσκεται στο αυτοκόλλητο COA που είναι κολλημένο στο συγκεκριμένο υπολογιστή.
 • -audit - Πραγματοποίηση επανεκκίνησης του υπολογιστή σε κατάσταση λειτουργίας εργοστασίου χωρίς να χρειάζεται η δημιουργία νέων αναγνωριστικών ασφαλείας (SID) ή η επεξεργασία οποιουδήποτε στοιχείου στην ενότητα [OEMRunOnce] του αρχείου Winbom.ini. Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο της γραμμής εντολών, μόνο εάν ο υπολογιστής είναι ήδη σε κατάσταση λειτουργίας εργοστασίου.
 • -bmsd - Συμπλήρωση όλων των διαθέσιμων συσκευών μαζικής αποθήκευσης στην ενότητα [SysprepMassStorage].
 • -clean - Διαγραφή της βάσης δεδομένων των σημαντικών συσκευών, η οποία χρησιμοποιείται από την ενότητα [SysprepMassStorage] του αρχείου Sysprep.inf.
 • -factory - Επανεκκίνηση σε κατάσταση ενεργοποίησης δικτύου χωρίς την εμφάνιση της οθόνης υποδοχής των Windows ή της μίνι Εγκατάστασης (mini-Setup). Αυτή η παράμετρος είναι χρήσιμη για την ενημέρωση των προγραμμάτων οδήγησης, την εκτέλεση απαρίθμησης συσκευών Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, την εγκατάσταση προγραμμάτων, τον έλεγχο, τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή με δεδομένα του πελάτη ή την πραγματοποίηση άλλων αλλαγών ρύθμισης παραμέτρων στο περιβάλλον εργοστασίου. Για εταιρείες που χρησιμοποιούν λογισμικό δημιουργίας ειδώλων δίσκων (ή κλωνοποίησης), η κατάσταση λειτουργίας εργοστασίου μπορεί να μειώσει τον αριθμό των εικόνων που απαιτούνται.

  Όταν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες σε κατάσταση λειτουργίας εργοστασίου, εκτελέστε το αρχείο Sysprep.exe χρησιμοποιώντας την παράμετρο -reseal για να προετοιμάσετε τον υπολογιστή ώστε να παραδοθεί στον τελικό χρήστη.
 • -forceshutdown - Τερματισμός του υπολογιστή αφού ολοκληρωθεί το αρχείο Sysprep.exe.

  Σημείωση Χρησιμοποιήστε αυτήν την παράμετρο με υπολογιστές με ACPI BIOS που δεν τερματίζονται σωστά με την προεπιλεγμένη συμπεριφορά του Sysprep.exe.
 • -mini - Ρύθμιση παραμέτρων των Microsoft Windows XP Professional για να χρησιμοποιηθεί η μίνι Εγκατάσταση (Mini-Setup) αντί για την οθόνη υποδοχής των Windows. Αυτή η παράμετρος δεν επηρεάζει τα Microsoft Windows XP Home Edition, όπου η πρώτη εκτέλεση είναι πάντα η οθόνη υποδοχής των Windows.

  Σημειώστε ότι εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο Sysprep.inf για να αυτοματοποιήσετε τη μίνι Εγκατάσταση (Mini-Setup), πρέπει είτε να εκτελέσετε το εργαλείο Sysprep με το διακόπτη -mini είτε να κάντε κλικ και να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου μίνι Εγκατάσταση (Mini-Setup) στη διασύνδεση GUI. Από προεπιλογή, εάν δεν επιλέξετε την εκτέλεση της μίνι Εγκατάστασης (Mini-Setup), τα Windows XP Professional εκτελούν την οθόνη υποδοχής των Windows.
 • -noreboot - Τροποποίηση καταχωρήσεων μητρώου (SID, OemDuplicatorString και άλλων καταχωρήσεων μητρώου) χωρίς την επανεκκίνηση του υπολογιστή ή την προετοιμασία για δημιουργία αντιγράφων. Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται κυρίως για έλεγχο, ιδιαίτερα για να δείτε εάν το μητρώο έχει τροποποιηθεί σωστά. Αυτή η επιλογή δεν συνιστάται από τη Microsoft επειδή η πραγματοποίηση αλλαγών σε έναν υπολογιστή μετά την εκτέλεση του Sysprep.exe μπορεί να ακυρώσει την προετοιμασία που έγινε από το Sysprep.exe Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την παράμετρο σε περιβάλλον παραγωγής
 • -nosidgen - Εκτέλεση του αρχείου Sysprep.exe χωρίς τη δημιουργία νέων αναγνωριστικών ασφαλείας (SID). Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την παράμετρο εάν δεν δημιουργείτε αντίγραφα του υπολογιστή, στον οποίον εκτελείτε το Sysprep.exe ή εάν κάνετε προεγκατάσταση ελεγκτών τομέα.
 • -pnp - Εκτέλεση της πλήρους απαρίθμησης συσκευών Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας και εγκατάσταση των συσκευών παλαιού τύπου κατά τη διάρκεια της μίνι Εγκατάστασης (Mini-Setup). Αυτή η παράμετρος της γραμμής εντολών δεν έχει καμία επιρροή, εάν η πρώτη εκτέλεση είναι οθόνη υποδοχής των Windows.

  Χρησιμοποιήστε την παράμετρο γραμμής εντολών -pnp μόνο όταν πρέπει να εντοπίσετε και να εγκαταστήσετε συσκευές παλαιού τύπου, που δεν είναι συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας. Μην χρησιμοποιείτε την παράμετρο γραμμής εντολών sysprep -pnp σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν μόνο συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας. Διαφορετικά, θα αυξήσετε το χρόνο που απαιτείται για την πρώτη εκτέλεση, χωρίς να παρέχετε πρόσθετο όφελος στο χρήστη.

  Σημείωση Όταν δεν είναι δυνατή η αποφυγή ανυπόγραφων προγραμμάτων οδήγησης, χρησιμοποιήστε την παράμετρο UpdateInstalledDrivers=yes μαζί με την παράμετρο OemPnPDriversPath= και την παράμετρο DriverSigningPolicy=ignore αντί της παραμέτρου γραμμής εντολών -pnp, για μια πιο ενιαία εγκατάσταση.
 • -quiet - Εκτέλεση του αρχείου Sysprep.exe χωρίς την εμφάνιση μηνυμάτων επιβεβαίωσης επί της οθόνης. Είναι χρήσιμη εάν αυτοματοποιείτε το αρχείο Sysprep.exe Για παράδειγμα, εάν σχεδιάζετε να εκτελέσετε το Sysprep.exe αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εγκατάστασης χωρίς παρακολούθηση, προσθέστε την παράμετρο sysprep -quiet στην ενότητα [GuiRunOnce] του αρχείου Unattend.txt.
 • -reboot - Εξαναγκασμός του υπολογιστή να πραγματοποιήσει αυτόματα επανεκκίνηση και στη συνέχεια να ξεκινήσει την μίνι Εγκατάσταση της οθόνης υποδοχής των Windows ή την κατάσταση λειτουργίας εργοστασίου, όπως καθορίζεται. Είναι χρήσιμο όταν θέλετε να ελέγξετε τον υπολογιστή και να βεβαιωθείτε ότι η πρώτη εκτέλεση λειτουργεί σωστά.
 • -reseal - Διαγραφή των αρχείων καταγραφής της προβολής συμβάντων και ετοιμασία του υπολογιστή για να παραδοθεί στον πελάτη. Η "Υποδοχή των Windows" (Windows Welcome) ή η "Μίνι εγκατάσταση" (Mini-Setup) έχει οριστεί να ξεκινά κατά την επόμενη επανεκκίνηση του υπολογιστή. Εάν εκτελέσετε την εντολή sysprep -factory, πρέπει να πρέπει να ασφαλίσετε την εγκατάσταση ως τελευταίο βήμα της διαδικασίας προεγκατάστασης. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε την εντολή sysprep -reseal ή κάντε κλικ στο κουμπί Ασφάλιση πάλι (Reseal) στο παράθυρο διαλόγου Sysprep.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του αρχείου Sysprep.inf για υποστήριξη σε πολλές γλώσσες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια (Help).

Για περισσότερες λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με αρχεία απαντήσεων και τις τιμές των έγκυρων παραμέτρων τους, ανατρέξτε στο αρχείο Ref.chm του φακέλου \Support\Tools\Deploy.cab στο CD-ROM των Windows XP Professional.

Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 302577 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup KB302577

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com