Tööriista Sysprep kasutamine Windows XP juurutamise automatiseerimiseks

Artiklite tõlked Artiklite tõlked
Artikli ID: 302577 - Vaadake tooteid, millega see artikkel seostub.

Windowsi turbevärskenduste saamiseks ka edaspidi veenduge, et käitate operatsioonisüsteemi Windows XP koos hoolduspaketiga SP3. Lisateabe saamiseks vaadake seda Microsofti veebilehte: Mõne Windowsi versiooni tugi hakkab lõppema

Laienda kõik | Ahenda kõik

Sellel veebilehel

SISSEJUHATUS

Käesolevas artiklis kirjeldatakse üksikasjalikult süsteemi ettevalmistamise tööriista (System Preparation Tool ? Sysprep) kasutamist Microsoft Windows XP juurutamise automatiseerimiseks. Sysprep on tööriist, mis on loodud eeskätt süsteemiadministraatorite, süsteemiloojate (OEM-tootjate) ja teiste jaoks, kes peavad opsüsteemi Windows XP automaatselt mitmes arvutis juurutama. Pärast seda, kui olete esialgsed installitoimingud ühes arvutis ära teinud, saate käitada tööriista Sysprep ja etalonarvuti kloonimiseks ette valmistada.

Lisateave

Tööriista Sysprep käitamise nõuded

Enne tööriista Sysprep kasutuselevõttu peate veenduma, et teie arvuti riistvara ja välisseadmed vastaksid järgmistele nõuetele.
 • Etalon- ja sihtarvuti HAL-id peavad olema ühilduvad. Näiteks APIC-i (Advanced Programmable Interrupt Controller ? täiustatud programmeeritav katkestusekontroller) põhised MPS-id (mitmeprotsessorilised süsteemid) peavad kasutama sama APIC HAL-i. Standardse HAL PIC-i (Programmable Interrupt Controller ? programmeeritav katkestusekontroller) põhine süsteem ei ühildu APIC HAL-i ega MPS HAL-iga.
 • Etalon- ja sihtarvutil peab olema ühesugune ACPI (Advanced Configuration and Power Interface ? progressiivne konfiguratsiooni- ja toiteliides) tugi.
 • Etalon- ja sihtarvutite isehäälestuvad seadmed (nt modemid, helikaardid, võrgukaardid ja videokaardid) ei pea pärinema samalt tootjalt. Küll aga peavad saadaval olema nende seadmete draiverid.
 • Muude tootjate kettatõmmisetarkvara või kettakopeerimise riistvaraseadmed on nõutavad. Need tooted loovad arvuti kõvakettast binaartõmmised ja dubleerivad tõmmise teisele kõvakettale või talletavad tõmmise mõnel muul kettal asuvas failis.
 • Sihtarvuti kõvaketta maht peab olema etalonarvuti kõvaketta mahuga vähemalt võrdne. Kui sihtarvutil on suurem kõvaketas, ei kaasata mahtude vahet põhisektsiooni. Failis Sysprep.inf leiduva võtmega ExtendOemPartition saate põhisektsiooni siiski laiendada, kui see on vormindatud NTFS-failisüsteemis.

Etalonarvuti ettevalmistamine Sysprepi abil juurutamiseks

Etalonarvuti Windows XP Sysprepi abil juurutamise ettevalmistamiseks toimige järgmiselt.
 1. Installige etalonarvutisse operatsioonisüsteem ja kõik programmid, mida soovite sihtarvutitesse installida.
 2. Klõpsake nuppu Start ja käsku Run (Käivita). Tippige käsk cmd ja seejärel klõpsake nuppu OK.
 3. Liikuge käsureal C-ketta juurkausta ja tippige siis käsk md Sysprep.
 4. Sisestage Windows XP opsüsteemi CD arvuti CD- või DVD-seadmesse. Seejärel avage kaustas \Support\Tools leiduv fail Deploy.cab.

  Märkus. Kui soovite olla kindel, et kasutate faili Deploy.cab oma opsüsteemi hoolduspaketi jaoks sobivat versiooni, kasutage vastava hoolduspaketiga levitatavat faili Deploy.cab. Oma hoolduspaketi jaoks sobiva versiooni allalaadimiseks külastage järgmist Microsofti veebisaiti:
  http://windows.microsoft.com/et-ee/windows/xp-downloads#2TC=featured
 5. Kopeerige failid Sysprep.exe ja Setupcl.exe kausta Sysprep.

  Märkus. Faili Sysprep.inf kasutamise korral kopeerige ka see fail kausta Sysprep. Selleks, et tööriist Sysprep töötaks õigesti, peavad failid Sysprep.exe, Setupcl.exe ja Sysprep.inf olema kõik ühes kaustas.
 6. Eemaldage Windows XP opsüsteemi CD.
 7. Kausta Sysprep liikumiseks tippige käsureale cd Sysprep.
 8. Tööriista Sysprep käivitamiseks tippige käsureale järgmine käsk:
  Sysprep /soovi korral parameeter
  Märkus. Võimalike parameetrite loendi leiate jaotisest "Sysprepi parameetrid".

  Kui käivitate faili Sysprep.exe kaustast %süsteemidraiv%\Sysprep, eemaldab fail Sysprep.exe pärast töö lõpulejõudmist nii selle kausta kui ka kogu kausta sisu.
 9. NetBIOS-i konfliktide ärahoidmiseks soovitab Microsoft pärast faili Sysprep.exe käivitamist etalonarvutis isoleerida etalonarvuti kohalikust võrgust, kus tõmmis hiljem kasutusele võetakse. Nii saab tööriist Sysprep installiprogrammi lõpule viia, liituda määratud domeeniga ning kasutada vastusefailis Sysprep.inf määratud uut arvutinime.

Vastusefaili Sysprep.inf loomine

Vastusefail Sysprep.inf on tekstifail, mis sisaldab vastuseid paljude graafilise kasutajaliidese (GUI) dialoogibokside jaoks. Tööriista Sysprep kasutatava vastusefaili Sysprep.inf loomiseks võite kasutada tekstiredaktorit või installihalduri (Setup Manager) tööriista, mis on kaasatud nii Windows XP CD-le kui ka Microsoft Windows XP ressursikomplekti. Vastusefaili nimeks tuleb panna Sysprep.inf ja see peab asuma Windows XP installimiseks valitud draivi juurkaustas asuvas kaustas Sysprep. Samuti võivad need failid asuda disketil. Kui kaustal Sysprep on mõni muu nimi, ignoreerib installiprogramm seda kausta. Miniinstalli viisardi (Mini-Setup Wizard) vastusefaili määramiseks parameetreid pole.

Vastusefaili Sysprep.inf vorming ja parameetrid

 • Vastusefaili Sysprep.inf vorming ja parameetrid on samad mis Windows XP failil Unattended.txt, kuid toetatud on üksnes järgmised jaotised ja parameetrid:

  [Unattended]
  ExtendOemPartition
  OemPnPDriversPath
  OemSkipEula
  InstallFilesPath
  KeepPageFile
  ResetSourcePath
  UpdateHAL
  UpdateUPHAL
  UpdateInstalledDrivers
  TapiConfigured

  [GuiUnattended]
  AdminPassword
  Autologon
  AutoLogonCount
  OEMDuplicatorString
  OEMSkipRegional
  OEMSkipWelcome
  TimeZone

  [UserData]
  Toetab failiga Unattend.txt sama kirjetekomplekti.
  [LicenseFilePrintData]
  Toetab failiga Unattend.txt sama kirjetekomplekti.
  [GuiRunOnce]
  Toetab failiga Unattend.txt sama kirjetekomplekti.
  [Display]
  Toetab failiga Unattend.txt sama kirjetekomplekti.
  [RegionalSettings]
  Toetab failiga Unattend.txt sama kirjetekomplekti.
  [Networking]
  Toetab failiga Unattend.txt sama kirjetekomplekti.
  [Identification]
  Toetab failiga Unattend.txt sama kirjetekomplekti.
  [TapiLocation]
  [Sysprep]
  Loob kirjed jaotises [SysprepMassStorage] automaatselt.
  [SysprepMassStorage]
  Võimaldab sama tõmmist kasutada erinevate massmäluseadmetega arvutites.

Installihalduri kasutamine vastusefaili Sysprep.inf loomiseks

Installihalduri (Setup Manager) tööriista installimiseks ja vastusefaili loomiseks toimige järgmiselt.
 1. Avage kaust My Computer (Minu arvuti) ja klõpsake Windows XP CD-l kausta Support\Tools.
 2. Faili Deploy.cab avamiseks topeltklõpsake seda.
 3. Klõpsake menüü Edit (Redigeeri) käsku Select All (Vali kõik).
 4. Klõpsake menüü Edit (Redigeeri) käsku Copy To Folder (Kopeeri kausta).
 5. Klõpsake nuppu Make New Folder (Loo uus kaust).

  Tippige installihalduri kausta jaoks soovitud nimi ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER). Tippige näiteks installihaldur ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).
 6. Klõpsake nuppu Copy (Kopeeri).
 7. Avage vastloodud kaust ja topeltklõpsake siis faili Setupmgr.exe. Käivitub Windowsi installihalduri viisard.
 8. Vastusefaili loomiseks täitke viisardi juhised.
Vastusefaili loomise kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
308662 JUHISED: Installihalduri kasutamine vastusefaili loomiseks opsüsteemis Windows 2000 (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne) (võib olla inglise keeles)

Sysprepi parameetrid

Windows XP-s saate koos Sysprepi käsuga soovi korral kasutada ka järgmisi parameetreid:
 • -activated ? Windowsi tooteaktiveerimise ajapikendusperioodi ei lähtestata. Kasutage seda parameetrit üksnes juhul, kui olete Windowsi installi aktiveerinud tehases.

  NB! Installitud Windowsi aktiveerimiseks kasutatav tootenumber (Product Key) peab vastama selle konkreetse arvuti külge kleebitud autentsusserdi (COA) kleebisel leiduvale tootenumbrile.
 • -audit ? arvuti taaskäivitatakse tehasere?iimis; pole vaja luua uusi turbekoode (SID-sid) ega töödelda faili Winbom.ini jaotises [OEMRunOnce] leiduvaid üksusi. Kasutage seda käsureaparameetrit üksnes juhul, kui arvuti töötab juba tehasere?iimis.
 • -bmsd ? kõik jaotises [SysprepMassStorage] leiduvad saadaolevad massmäluseadmed asustatakse.
 • -clean ? tühjendatakse kriitiliste seadmete andmebaas, mida kasutab faili Sysprep.inf jaotis [SysprepMassStorage].
 • -factory ? arvuti taaskäivitatakse võrguvõimalusega olekus, kuvamata Windowsi tervitust või miniinstalli. See parameeter on abiks draiverite värskendamisel, isehäälestusloendite käitamisel, programmide installimisel, testimisel, arvuti konfigureerimisel kliendi andmetega või tehasekeskkonnas muude konfiguratsioonimuudatuste tegemisel. Ettevõtetes, kus on kasutusel kettatõmmiste (või kloonimise) tarkvara, saab tehasere?iimi kasutamine vähendada vajaminevate tõmmiste arvu.

  Kui kõik toimingud on tehasere?iimis lõpule jõudnud, käivitage fail Sysprep.exe parameetriga -reseal, et valmistada arvuti ette lõppkasutajale tarnimiseks.
 • -forceshutdown ? arvuti suletakse pärast faili Sysprep.exe töö lõpulejõudmist.

  Märkus. Kasutage seda parameetrit ACPI BIOS-iga arvutites, mis ei sulgu faili Sysprep.exe vaikekäitumise korral õigesti.
 • -mini ? Microsoft Windows XP Professional konfigureeritakse kasutama Windowsi tervituse asemel miniinstalli. See parameeter ei mõjuta Microsoft Windows XP Home Editionit, kus esmakäivitusel kuvatakse alati Windowsi tervitus.

  Võtke arvesse, et kui kavatsete faili Sysprep.inf kasutada miniinstalli automatiseerimiseks, peate tööriista Sysprep käivitama võtmega -mini või märkima graafilises kasutajaliideses ruudu MiniSetup (Miniinstall). Kui te pole valinud miniinstalli käitamist, käivitab Windows XP Professional vaikimisi Windowsi tervituse.
 • -noreboot ? registrikirjeid (SID, OemDuplicatorString jm registrikirjeid) muudetakse arvutit taaskäivitamata ja dubleerimiseks ette valmistamata. Seda parameetrit kasutatakse peamiselt testimiseks ? eelkõige selleks, et näha, kas registrit on õigesti muudetud. Microsoft ei soovita seda parameetrit kasutada, kuna arvutis muudatuste tegemine pärast faili Sysprep.exe käitamist võib faili Sysprep.exe tehtud ettevalmistuse rikkuda. Ärge kasutage seda parameetrit tootmiskeskkonnas.
 • -nosidgen ? faili Sysprep.exe käitatakse ilma uusi SID-sid loomata. Seda parameetrit tuleb kasutada juhul, kui te ei dubleeri arvutit, kust te faili Sysprep.exe käitate, või kui tegelete domeenikontrollerite eelinstalliga.
 • -pnp ? käivitatakse isehäälestuvate seadmete täielik loend ja eelmiste seadmete installimine miniinstalli käigus. See käsureaparameeter ei avalda mingit mõju juhul, kui esmakäivitamisel kuvatakse Windowsi tervitus.

  Kasutage käsureaparameetrit -pnp ainult juhul, kui peate tuvastama ja installima varasemaid mitteisehäälestuvaid seadmeid. Ärge kasutage käsureaparameetrit sysprep -pnp arvutites, kus on kasutusel ainult isehäälestuvad seadmed. Muidu lihtsalt pikendate esmakäivitamiseks kuluvat aega, kuid kasutajale pole sellest mitte mingisugust abi.

  Märkus. Kui allkirjastamata draiverite kasutamisest ei saa hoiduda, kasutage sujuvama installi tagamiseks käsureaparameetri -pnp asemel hoopis parameetrit UpdateInstalledDrivers=yes koos parameetritega OemPnPDriversPath= ja DriverSigningPolicy=ignore.
 • -quiet ? faili Sysprep.exe käitatakse ilma ekraanil kinnitusteateid kuvamata. Sellest on abi faili Sysprep.exe automatiseerimisel. Kui kavatsete faili Sysprep.exe file käitada näiteks viivitamatult pärast järelevalveta installiprogrammi töö lõpulejõudmist, lisage käsk sysprep -quiet faili Unattend.txt jaotisse [GuiRunOnce].
 • -reboot ? arvuti taaskäivitatakse automaatselt; seejärel käivitatakse vastavalt mujal määratud sätetele Windowsi tervitus, miniinstall või tehasere?iim. Sellest on kasu juhul, kui soovite arvutit auditeerida ja kontrollida, kas esmakäivituskogemus kulgeb õigesti.
 • -reseal ? sündmusevaaturi (Event Viewer) logid tühjendatakse ja arvuti valmistatakse ette kliendile üleandmiseks. Arvuti järgmisel käivituskorral käivitatakse see koos Windowsi tervituse või miniinstalliga. Käsu sysprep -factory käitamise korral peate installi selle parameetriga pitseerima eelinstalliprotsessi viimase etapina. Selleks käivitage käsk sysprep -reseal või klõpsake dialoogiboksis Sysprep nuppu Reseal.

Viited

Lisateavet selle kohta, kuidas kasutada faili Sysprep.inf mitmekeelsuse toe saamiseks, leiate elektroonilisest spikrist.

Üksikasjalikuma selgituse vastusefailide ja nendes kasutatavate parameetriväärtuste kohta leiate Windows XP Professionali CD-l asuvas kaustas \Support\Tools\Deploy.cab leiduvast failist Ref.chm.

Atribuudid

Artikli ID: 302577 - Viimati läbi vaadatud: 31. mai 2013 - Redaktsioon: 3.0
Kehtib järgmise lõigu kohta:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Märksõnad: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup KB302577

Andke tagasisidet

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com