אופן השימוש בכלי Sysprep לביצוע של פריסה אוטומטית מוצלחת של Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 302577 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

המאמר שלהלן מתאר, צעד אחר צעד, את אופן השימוש בכלי הכנת המערכת (Sysprep) לביצוע אוטומטי של הפריסה המוצלחת של Microsoft Windows XP. Sysprep הוא כלי המיועד למנהלי מערכת, ליצרני ציוד מקורי (OEM) ולאחרים הנדרשים לפרוס באופן אוטומטי את מערכת ההפעלה Windows XP במספר מחשבים. לאחר ביצוע שלבי ההתקנה הראשוניים במחשב אחד, באפשרותך להפעיל את הכלי Sysprep כדי להכין את המחשב לדוגמה לקראת שיבוט.

מידע נוסף

דרישות להפעלת הכלי Sysprep

בטרם יהיה באפשרותך להשתמש בכלי Sysprep, חומרת המחשב וההתקנים הקשורים לה חייבים למלא אחר הדרישות הבאות:
 • מחשב הייחוס ומחשב היעד חייבים לכלול שכבות הפשטת חומרה (HAL) תואמות. לדוגמה, מערכות מרובות מעבדים (MPS) מבוססות-בקר פסיקה מתקדם ניתן לתיכנות (APIC) חייבות לעשות שימוש באותה שכבת הפשטת חומרה (HAL) מסוג APIC. מערכת המבוססת על בקר פסיקה ניתן לתיכנות (PIC) רגיל של שכבת הפשטת חומרה (HAL) אינה תואמת לשכבה המבוססת על APIC או על מערכת מרובת מעבדים (MPS).
 • מחשב הייחוס ומחשב היעד חייבים לכלול את אותה תמיכה בממשק תצורה וניהול צריכת חשמל מתקדם (ACPI).
 • התקני הכנס-הפעל במחשב הייחוס ובמחשב היעד, כגון מודמים, כרטיסי קול, מתאמי רשת וכרטיסי וידאו, אינם חייבים להיות מאותו יצרן. עם זאת, מנהלי ההתקן עבור התקנים אלה חייבים להיות זמינים.
 • יש צורך בתוכנה לשיקוף דיסקים או בהתקני חומרה לשכפול דיסקים מתוצרת ספק חיצוני. מוצרים אלה יוצרים תמונות בינאריות של הדיסק הקשיח במחשב ומשכפלים את התמונה לדיסק קשיח אחר או מאחסנים אותה בקובץ בדיסק נפרד.
 • גודל הדיסק הקשיח במחשב היעד חייב להיות לפחות שווה לזה של הדיסק הקשיח במחשב הייחוס. אם במחשב היעד יש דיסק גדול יותר, ההפרש אינו נכלל במחיצה העיקרית. עם זאת, יש באפשרותך להשתמש במפתח ExtendOemPartition בקובץ Sysprep.inf כדי להרחיב את המחיצה העיקרית, אם היא אותחלה באמצעות מערכת הקבצים NTFS.

הכנת מחשב ייחוס לפריסת Sysprep

כדי להכין מחשב ייחוס לפריסת Sysprep ב-Windows XP, בצע את השלבים הבאים:
 1. במחשב ייחוס, התקן את מערכת ההפעלה ואת כל התוכניות שברצונך להתקין במחשבי היעד.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד cmd ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. בשורת הפקודה, עבור לתיקיית הבסיס של כונן C ולאחר מכן הקלד md Sysprep.
 4. הכנס את התקליטור של מערכת ההפעלה Windows XP לכונן התקליטורים או לכונן ה-DVD-ROM המתאים ולאחר מכן פתח את הקובץ Deploy.cab בתיקייה ?\Support\Tools.

  שים לב כדי לוודא שימוש בגירסה הנכונה של הקובץ Deploy.cab עבור מהדורת ה-service pack שברשותך, השתמש בקובץ Deploy.cab המופץ באותה מהדורת service pack. בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft כדי להוריד את הגירסה הנכונה עבור מהדורת ה-service pack שברשותך:
  http://www.microsoft.com/israel/windowsxp/downloads/default.mspx
 5. העתק את הקובץ Sysprep.exe ואת הקובץ Setupcl.exe לתיקייה Sysprep.

  שים לב אם אתה משתמש בקובץ ה-Sysprep.inf, העתק גם אותו לתיקייה Sysprep. כדי שהכלי Sysprep יפעל כראוי, הקובץ Sysprep.exe, הקובץ Setupcl.exe והקובץ Sysprep.inf חייבים להימצא כולם באותה התיקייה.
 6. הוצא את התקליטור של מערכת ההפעלה Windows XP.
 7. בשורת הפקודה, הקלד cd Sysprep כדי לעבור לתיקייה Sysprep.
 8. כדי להפעיל את הכלי Sysprep, הקלד את הפקודה הבאה בשורת הפקודה:
  / Sysprepפרמטר אופציונלי
  שים לב לקבלת רשימת הפרמטרים, עיין בסעיף 'הפרמטרים של הכלי Sysprep'.

  אם אתה מפעיל את הקובץ Sysprep.exe מהתיקייה ?%systemdrive%\Sysprep, הקובץ Sysprep.exe מסיר את כל התיקייה ואת תוכנה בסיום פעולתו.
 9. Microsoft ממליצה, לאחר הפעלת הקובץ Sysprep.exe במחשב ייחוס, לבודד את מחשב הייחוס מהרשת המקומית, שבה תבוצע פריסת התמונה, כדי למנוע התנגשויות אפשריות ב-NetBIOS. הדבר מאפשר לכלי Sysprep לסיים את תוכנית ההתקנה, להצטרף לתחום שצוין ולהשתמש בשם המחשב החדש המצוין בקובץ התשובות Sysprep.inf.

יצירת קובץ התשובות Sysprep.inf

קובץ התשובות Sysprep.inf הוא קובץ טקסט הכולל קטעי script של התשובות לסדרה של תיבות דו-שיח של הממשק הגרפי למשתמש (GUI). כדי ליצור קובץ תשובות Sysprep.inf שבו עושה שימוש הכלי Sysprep, באפשרותך להשתמש בעורך טקסט או בכלי 'מנהל ההתקנה' שכלול בתקליטור ההתקנה של Windows XP וגם בערכה Microsoft Windows XP Resource Kit. לקובץ התשובות יש לקרוא בשם Sysprep.inf והוא חייב להימצא בתיקייה Sysprep, בבסיס הכונן שבו מותקן Windows XP, או בתקליטון. אם ניתן לתיקייה Sysprep שם שונה, תוכנית ההתקנה מתעלמת ממנה. לא קיים פרמטר לציון קובץ התשובות של 'אשף מיני-התקנה'.

התבנית והפרמטרים של קובץ התשובות Sysprep.inf

 • התבנית והפרמטרים של קובץ התשובות Sysprep.inf זהים לאלה של הקובץ Unattended.txt עבור Windows XP, אך יש תמיכה במקטעים ובפרמטרים הבאים בלבד:

  [Unattended]
  ExtendOemPartition
  OemPnPDriversPath
  OemSkipEula
  InstallFilesPath
  KeepPageFile
  ResetSourcePath
  UpdateHAL
  UpdateUPHAL
  UpdateInstalledDrivers
  TapiConfigured

  [GuiUnattended]
  AdminPassword
  Autologon
  AutoLogonCount
  OEMDuplicatorString
  OEMSkipRegional
  OEMSkipWelcome
  TimeZone

  [UserData]
  תומך באותה קבוצת ערכים כמו הקובץ Unattend.txt.
  [LicenseFilePrintData]
  תומך באותה קבוצת ערכים כמו הקובץ Unattend.txt.
  [GuiRunOnce]
  תומך באותה קבוצת ערכים כמו הקובץ Unattend.txt.
  [Display]
  תומך באותה קבוצת ערכים כמו הקובץ Unattend.txt.
  [RegionalSettings]
  תומך באותה קבוצת ערכים כמו הקובץ Unattend.txt.
  [Networking]
  תומך באותה קבוצת ערכים כמו הקובץ Unattend.txt.
  [Identification]
  תומך באותה קבוצת ערכים כמו הקובץ Unattend.txt.
  [TapiLocation]
  [Sysprep]
  יוצר באופן אוטומטי את הערכים במקטע [SysprepMassStorage].
  [SysprepMassStorage]
  מאפשר שימוש באותה התמונה במחשבים עם התקנים שונים לאחסון בנפח גדול.

שימוש בכלי 'מנהל ההתקנה' ליצירת קובץ התשובות Sysprep.inf

כדי להתקין את הכלי 'מנהל ההתקנה' וליצור קובץ תשובות, בצע את השלבים הבאים:
 1. פתח את 'המחשב שלי' ולאחר מכן את התיקייה Support\Tools בתקליטור של Windows XP.
 2. לחץ פעמיים על הקובץ Deploy.cab כדי לפתוח אותו.
 3. בתפריט עריכה, לחץ על בחר הכל.
 4. בתפריט עריכה, לחץ על העתק לתיקייה.
 5. לחץ על צור תיקיה חדשה.

  הקלד את השם הרצוי עבור התיקייה של 'מנהל ההתקנה' ולאחר מכן הקש על ENTER. לדוגמה, הקלד setup manager ולאחר מכן הקש על ENTER.
 6. לחץ על העתק.
 7. פתח את התיקייה שיצרת ולאחר מכן לחץ פעמיים על הקובץ Setupmgr.exe. כעת מופעל 'אשף מנהל ההתקנה של Windows'.
 8. בצע את ההוראות באשף כדי ליצור קובץ תשובות.
לקבלת מידע נוסף על הדרך ליצירת קובץ תשובות, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
308662 כיצד: להשתמש בכלי 'מנהל ההתקנה' כדי ליצור קובץ תשובות ב-Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

הפרמטרים של הכלי Sysprep

באפשרותך להשתמש בפרמטרים האופציונליים הבאים עם הפקודה Sysprep ב-Windows XP:
 • -activated - אל תאפס את תקופת החסד להפעלת מוצר Windows. השתמש בפרמטר זה רק אם הפעלת את התקנת Windows במפעל.

  חשוב מפתח המוצר המשמש להפעלת ההתקנה של Windows חייב להיות תואם למפתח המוצר המופיע במדבקה של תעודת המקוריות (COA) הנלווית לאותו מחשב.
 • -audit - מפעיל מחדש את המחשב במצב יצרן מבלי שיהיה צורך ליצור מזהי אבטחה חדשים (SID) או לעבד פריטים כלשהם במקטע [OEMRunOnce] בקובץ Winbom.ini. השתמש בפרמטר זה של שורת הפקודה רק כאשר המחשב כבר נמצא במצב יצרן.
 • -bmsd - מאכלס את כל ההתקנים הזמינים לאחסון בנפח גדול במקטע [SysprepMassStorage].
 • -clean - מנקה את מסד הנתונים של ההתקנים הקריטיים שבו עושה שימוש המקטע [SysprepMassStorage] בקובץ Sysprep.inf.
 • -factory - מפעיל מחדש במצב מותאם-רשת מבלי להציג את מסך הפתיחה של Windows או את מיני-תוכנית ההתקנה. פרמטר זה שימושי לעדכון מנהלי התקן, הפעלה של ספירת הכנס-הפעל, התקנת תוכניות, בדיקה, הגדרת התצורה של המחשב עם נתוני הלקוח או ביצוע שינויי תצורה אחרים בסביבת היצרן שברשותך. עבור חברות המשתמשות בתוכנה לשיקוף (או לשיבוט) דיסקים 'מצב יצרן' עשוי להפחית את מספר התמונות הנחוץ.

  כאשר כל המשימות במצב יצרן הושלמו, הפעל את הקובץ Sysprep.exe באמצעות הפרמטר -reseal כדי להכין את המחשב למסירה למשתמש הסופי.
 • -forceshutdown - מכבה את המחשב אחרי שהקובץ Sysprep.exe מסיים את פעולתו.

  שים לב השתמש בפרמטר זה עם מחשבים שבהם ה-ACPI BIOS אינו כבה באופן תקין כאשר נבחרה ברירת המחדל של אופן הפעולה של הקובץ Sysprep.exe.
 • -mini - מגדיר את Microsoft Windows XP Professional כך שייעשה שימוש במיני תוכנית ההתקנה במקום במסך הפתיחה של Windows. פרמטר זה אינו משפיע על Microsoft Windows XP Home Edition, שבו חוויית ההפעלה הראשונה היא תמיד מסך הפתיחה של Windows.

  לתשומת לבך, אם בכוונתך להשתמש בקובץ Sysprep.inf כדי להפוך את מיני תוכנית ההתקנה לאוטומטית, עליך להפעיל את הכלי Sysprep באמצעות הבורר -mini או ללחוץ כדי לסמן את התיבה MiniSetup בממשק המשתמש הגרפי (GUI). כברירת מחדל, אם לא תבחר להפעיל את מיני תוכנית ההתקנה, Windows XP Professional מפעיל את מסך הפתיחה של Windows.
 • -noreboot - משנה ערכי רישום (SID,? OemDuplicatorString וערכי רישום נוספים) מבלי שהמחשב יופעל מחדש או יתכונן לשכפול. פרמטר זה משמש בעיקר לבדיקות, במיוחד כדי לברר אם הרישום השתנה באופן נכון. Microsoft אינה ממליצה על אפשרות זו, מכיוון שביצוע שינויים במחשב לאחר הפעלת הקובץ Sysprep.exe עלול לבטל את תוקפה של ההכנה שבוצעה על-ידי הקובץ Sysprep.exe. אין להשתמש בפרמטר זה בסביבת ייצור.
 • -nosidgen - מפעיל את הקובץ Sysprep.exe מבלי ליצור מזהי אבטחה (SID) חדשים. עליך להשתמש בפרמטר זה כאשר אינך משכפל את המחשב שבו אתה מפעיל את הקובץ Sysprep.exe או אם אתה מבצע קדם התקנה של בקרי תחום.
 • -pnp - מפעיל באופן מלא את ספירת ההתקנים מסוג הכנס-הפעל והתקנה של התקנים קודמים במהלך מיני תוכנית ההתקנה. לפרמטר זה של שורת הפקודה אין השפעה אם חוויית ההפעלה הראשונה היא מסך הפתיחה של Windows.

  השתמש בפרמטר של שורת הפקודה -pnp רק כאשר אתה חייב לזהות ולהתקין התקנים קודמים שאינם מסוג הכנס-הפעל. אל תשתמש בפרמטר של שורת הפקודה sysprep -pnp במחשבים העושים שימוש בהתקנים מסוג הכנס-הפעל בלבד. שימוש במצב כזה יאריך את המשך של חוויית ההפעלה הראשונה מבלי להעניק למשתמש יתרון נוסף כלשהו.

  שים לב כאשר לא ניתן להימנע ממנהלי התקן שאינם חתומים, השתמש בפרמטר UpdateInstalledDrivers=yes ביחד עם OemPnPDriversPath=? ועם DriverSigningPolicy=ignore במקום הפרמטר של שורת הפקודה -pnp כדי ליצור התקנה חלקה יותר.
 • -quiet - מפעיל את הקובץ Sysprep.exe מבלי להציג הודעות אישור על המסך. דבר זה שימושי כאשר הופכים את הקובץ Sysprep.exe לאוטומטי. לדוגמה, אם בכוונתך להפעיל את הקובץ Sysprep.exe מיד בתום הפעולה של תוכנית ההתקנה ללא התערבות, הוסף את הפקודה sysprep -quiet למקטע [GuiRunOnce] בקובץ Unattend.txt.
 • -reboot - כופה על המחשב הפעלה מחדש ולאחר מכן מפעיל את מיני תוכנית ההתקנה, את מסך הפתיחה של Windows, או את מצב יצרן, לפי המצוין. הדבר שימושי כאשר ברצונך לבצע ביקורת על המחשב ולוודא שחוויית ההפעלה הראשונה פועלת כהלכה.
 • -reseal - מנקה את רישומי היומן ב'מציג האירועים' ומכין את המחשב למסירה ללקוח. מסך הפתיחה של Windows או מיני תוכנית ההתקנה מוגדרים להפעלה בהפעלה מחדש הבאה של המחשב. כאשר מפעילים את הפקודה sysprep -factory, יש לחתום את ההתקנה כשלב האחרון בתהליך קדם-ההתקנה. לשם כך, הפעל את הפקודה sysprep -reseal או לחץ על הלחצן Reseal בתיבת הדו-שיח Sysprep.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בקובץ Sysprep.inf עבור תמיכה רב-לשונית, עיין בעזרה המקוונת.

לקבלת הסבר מפורט יותר על קבצי תשובות ועל הערכים החוקיים של הפרמטרים שלהם, עיין בקובץ Ref.chm בתיקייה ?\Support\Tools\Deploy.cab, הנמצאת בתקליטור של Windows XP Professional.

מאפיינים

Article ID: 302577 - Last Review: יום רביעי 06 דצמבר 2006 - Revision: 2.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbenv kbhowtomaster kbsetup KB302577

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com