A Windows XP operációs rendszer telepítésének automatizálása a Sysprep segédprogram használatával

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 302577 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

BEVEZETÉS

Ez a cikk lépésről lépésre ismerteti, hogy miként lehet a Windows XP rendszer automatikus központi telepítését végrehajtani a Rendszer-előkészítő eszközzel (Sysprep). A Sysprep segédprogram rendszergazdáknak, eredeti berendezésgyártóknak (OEM) és olyan személyeknek készült, akik automatikusan kívánják központilag telepíteni a Windows XP operációs rendszert több számítógépre. Miután egy számítógépen elvégezte a kezdeti beállítás lépéseit, a Sysprep segédprogram futtatásával készítheti fel a számítógépet a szükséges fájlok másolására.

További információ

A Sysprep segédprogram futtatásához szükséges követelmények

A Sysprep segédprogram használata előtt győződjön meg arról, hogy a számítógép és az egyéb hardvereszközök megfelelnek az alábbi követelményeknek:
 • A referencia-számítógépnek és a célszámítógépeknek egymással kompatibilis hardverabsztrakciós réteggel (HAL) kell rendelkezniük, például az APIC megszakításvezérlőre épülő többprocesszoros rendszereknek (MPS) ugyanazzal az APIC hardverabsztrakciós réteggel. A szabványos hardverabsztrakciós rétegű, programozható megszakításvezérlőre (PIC) épülő rendszerek nem kompatibilisek sem az APIC, sem pedig az MPS alapú hardverabsztrakciós réteggel szállított rendszerekkel.
 • A referencia-számítógépnek és a célszámítógépeknek egyformán kell támogatniuk az Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) szolgáltatást.
 • A referencia-számítógép és a célszámítógépek Plug and Play-eszközeinek (például a modemeknek, hangkártyáknak, a hálózati és a videokártyáknak) nem szükséges ugyanattól a gyártótól származniuk, azonban tartsa kéznél az ilyen eszközök illesztőprogramjait.
 • A telepítés során a harmadik féltől származó lemeztükröző hardverekre és lemezképkészítő programokra is szükség van. Ezek a termékek a számítógép merevlemezéről bináris lemezképet készítenek, és egy másik merevlemezre másolják azt vagy egy különálló lemezen lemezképfájlként tárolják.
 • A célszámítógép merevlemezének legalább a referencia-számítógép merevlemezével egyező méretűnek kell lennie. Ha a célszámítógépben nagyobb kapacitású merevlemez van, a méretbeli különbség nem jelenik meg az elsődleges partícióban. A Sysprep.inf fájlban található ExtendOemPartition kulcs segítségével azonban növelhető az elsődleges partíció mérete, feltéve, hogy a partíció NTFS fájlrendszerű.

Referencia-számítógép előkészítése a Sysprep segédprogram telepítéséhez

A Sysprep segédprogram Windows XP rendszerű számítógépre történő telepítéséhez hajtsa végre az alábbi műveleteket.
 1. Telepítse a referencia-számítógépre az operációs rendszert és az összes olyan programot, amelyet a célszámítógépekre telepíteni kíván.
 2. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára. Írja be a Megnyitás mezőbe a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 3. A parancssorban váltson át a C: meghajtó gyökérmappájába, majd írja be az md Sysprep parancsot.
 4. Helyezze a Windows XP rendszer telepítőlemezét a megfelelő CD- vagy DVD-meghajtóba, és nyissa meg \Support\Tools mappában található Deploy.cab fájlt.
 5. Másolja be a Sysprep.exe és a Setupcl.exe fájlt a C: meghajtó Sysprep mappájába.

  Megjegyzés: Ha használni kívánja a Sysprep.inf fájlt, akkor azt is másolja be a Sysprep mappába. A Sysprep segédprogram helyes működéséhez a Sysprep.exe, a Setupcl.exe és a Sysprep.inf fájlnak ugyanabban a mappában kell lennie.
 6. Távolítsa el a Windows XP rendszer telepítőlemezét a meghajtóból.
 7. Váltson a Sysprep mappába: ehhez írja be a parancssorba a cd Sysprep parancsot.
 8. A Sysprep segédprogram elindításához írja be a parancssorba a
  Sysprep /választható paraméter
  parancsot.Megjegyzés: A paraméterek listáját A Sysprep segédprogram paraméterezése című szakaszban találja meg.

  Ha a Sysprep.exe fájlt a %systemdrive%\Sysprep mappából indítja el, akkor a program futása végeztével eltávolítja a mappát és annak teljes tartalmát.
 9. A Microsoft azt javasolja, hogy az esetleges NetBIOS-ütközések elkerülése érdekében távolítsa el a referencia-számítógépet a Sysprep segédprogram futtatása után arról a helyi hálózatról, amelynek számítógépeire a lemezképet többszörözni kívánja. Ezáltal lehetővé válik, hogy a Sysprep segédprogram befejezze a telepítést, csatlakozzon a megadott tartományhoz, és használja a Sysprep.inf válaszfájlban megadott új számítógépnevet.

A Sysprep.inf válaszfájl létrehozása

A Sysprep.inf válaszfájl egy olyan szövegfájl, amely a grafikus felhasználói felület párbeszédpaneljeinek válaszait adja meg. A Sysprep segédprogram által használt Sysprep.inf válaszfájl létrehozható egy szövegszerkesztővel vagy a Windows XP rendszer telepítőlemezén és a Microsoft Windows XP Resource Kit csomagban megtalálható Telepítéskezelő segédprogrammal. A válaszfájlt Sysprep.inf néven kell a Windows XP operációs rendszert tartalmazó meghajtó gyökérkönyvtárában található Sysprep mappában vagy egy hajlékonylemezen elhelyezni. Ha a Sysprep segédprogram mappájának más a neve, akkor a telepítőprogram figyelmen kívül hagyja azt. A minitelepítő-varázsló válaszfájlja nem határozható meg pontosan.

A Sysprep.inf válaszfájl formátuma és paraméterei

 • A Sysprep.inf válaszfájl formátuma és paraméterei megegyeznek a Windows XP operációs rendszer Unattended.txt fájljában használttal, ám csak az alábbi szakaszok és paraméterek használata támogatott:

  [Unattended]
  ExtendOemPartition
  OemPnPDriversPath
  OemSkipEula
  InstallFilesPath
  KeepPageFile
  ResetSourcePath
  UpdateHAL
  UpdateUPHAL
  UpdateInstalledDrivers
  TapiConfigured

  [GuiUnattended]
  AdminPassword
  Autologon
  AutoLogonCount
  OEMDuplicatorString
  OEMSkipRegional
  OEMSkipWelcome
  TimeZone

  [UserData]
  Ugyanazokat a bejegyzéseket támogatja, mint az Unattend.txt fájl.
  [LicenseFilePrintData]
  Ugyanazokat a bejegyzéseket támogatja, mint amelyeket az Unattend.txt fájl.
  [GuiRunOnce]
  Ugyanazokat a bejegyzéseket támogatja, mint az Unattend.txt fájl.
  [Display]
  Ugyanazokat a bejegyzéseket támogatja, mint amelyeket az Unattend.txt fájl.
  [RegionalSettings]
  Ugyanazokat a bejegyzéseket támogatja, mint amelyeket az Unattend.txt fájl.
  [Networking]
  Ugyanazokat a bejegyzéseket támogatja, mint amelyeket az Unattend.txt fájl.
  [Identification]
  Ugyanazokat a bejegyzéseket támogatja, mint amelyeket az Unattend.txt fájl.
  [TapiLocation]
  [Sysprep]
  Automatikusan létrehozza a [SysprepMassStorage] szakasz bejegyzéseit.
  [SysprepMassStorage]
  Lehetővé teszi egyazon lemezkép használatát eltérő háttértárolókkal rendelkező számítógépeken.

A Sysprep.inf válaszfájl létrehozása a Telepítéskezelő segédprogrammal

A Telepítéskezelő segédprogram telepítéséhez és válaszfájl létrehozásához hajtsa végre az alábbi műveleteket.
 1. Nyissa meg a Sajátgép ablakot, majd a Windows XP telepítőlemezének Support\Tools mappáját.
 2. Kattintson duplán a Deploy.cab fájlra annak megnyitásához.
 3. Kattintson a Szerkesztés menü Az összes kijelölése parancsára.
 4. Kattintson a Szerkesztés menü Másolás mappába parancsára.
 5. Kattintson az Új mappa létrehozása gombra.

  Írja be a Telepítéskezelő mappájának kívánt nevét, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Írja be például a setup manager mappanevet, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
 6. Kattintson a Másolás gombra.
 7. Nyissa meg a létrehozott új mappát, majd kattintson duplán az ott található Setupmgr.exe fájlra a telepítéskezelő varázsló elindításához.
 8. A válaszfájl létrehozásához kövesse a megjelenő utasításokat.
A válaszfájl létrehozásáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
308662 Útmutató: Válaszfájl létrehozása Windows 2000 rendszerben a Telepítéskezelő segédprogrammal (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A Sysprep segédprogram paraméterezése

A Sysprep segédprogram a következő választható paraméterekkel használható a Windows XP operációs rendszerben:
 • -activated – Nem engedélyezi a Windows-termékregisztráció türelmi idejének nullázását. Ezt a paramétert csak akkor szabad használni, ha a Windows operációs rendszer aktiválást gyárilag elvégezték.

  Fontos! A Windows operációs rendszerek aktiválásához használt termékazonosítónak meg kell egyeznie a számítógépeken elhelyezett, az eredetiséget igazoló címkén (COA) található termékazonosítóval.
 • -audit – A számítógép újraindítása gyári üzemmódban (ebben az üzemmódban indítva nem jönnek létre új biztonsági azonosítók (SID), és nem dolgozza fel a rendszer a Winbom.ini fájl [OEMRunOnce] szakaszának egyetlen elemét sem). Ezt a paramétert csak akkor szabad használni, ha a számítógép már gyári üzemmódban van.
 • -bmsd – Az összes elérhető háttértárolót megjeleníti a [SysprepMassStorage] szakaszban.
 • -clean – Törli a fontos eszközök Sysprep.inf fájl [SysprepMassStorage] szakasza által használt adatbázisát.
 • -factory – Újraindítás hálózatra csatlakozó üzemmódban, a Windows rendszer üdvözlőképernyője és a minitelepítő mellőzésével. Ez a paraméter illesztőprogramok frissítésekor, a Plug and Play szolgáltatást támogató eszközök enumerálásának futtatásakor, programok telepítésekor, teszteléskor, a számítógép ügyféladatokkal történő beállításakor vagy a gyári beállítások egyéb megváltoztatásakor lehet hasznos. Lemeztükröző (másoló) programot használó cégek esetén a gyári üzemmód csökkentheti a szükséges lemezképek számát.

  Ha a gyári üzemmódban minden feladattal végzett, akkor a végfelhasználóhoz történő kiszállítás előtt futtassa a Syspre.exe parancsot a -reseal paraméterrel.
 • -forceshutdown – Leállítja a számítógépet a Sysprep.exe parancs futásának végeztével.

  Megjegyzés: Ezt a paramétert olyan, ACPI BIOS-szal rendelkező számítógépeken használja, amelyek nem állnak le megfelelően a Sysprep.exe segédprogram alapértelmezett állapotában.
 • -mini – Úgy állítja be a Microsoft Windows XP Professional operációs rendszert, hogy a Windows üdvözlőképernyő helyett a minitelepítőt indítsa el. Ez a paraméter nincs hatással a Microsoft Windows XP Home Edition verzióra, amelynél az első indításkor mindig a Windows üdvözlőképernyője jelenik meg.

  Ne feledje, hogy ha a Sysprep.inf fájlt a minitelepítő automatikus indítására kívánja használni, akkor a -mini kapcsoló megadásával indítsa el a Sysprep segédprogramot, vagy a grafikus felhasználói felületen jelölje be a Minitelepítés jelölőnégyzetet. Amennyiben a minitelepítő futtatásának mellőzését választja, akkor a Windows XP Professional rendszer alapértelmezés szerint a Windows üdvözlőképernyőjével indul.
 • -noreboot – A számítógép újraindítása és többszörözésre történő felkészítése nélkül módosítja a rendszerleíró adatbázis (SID, OemDuplicatorString és egyéb) bejegyzéseit. Ez a paraméter főleg teszteléskor használatos, elsősorban a megfelelő rendszerleíróadatbázis-módosítások ellenőrzéséhez. A Microsoft nem javasolja ennek a paraméternek a használatát a Sysprep segédprogrammal elvégzett előkészítés után, mert a változtatások végrehajtása érvénytelenítheti az előkészítést. Ne használja ezt a paramétert mindennapos munkakörnyezetben.
 • -nosidgen – Új biztonsági azonosítók létrehozása nélkül futtatja a Sysprep.exe segédprogramot. Akkor használja ezt a paramétert, ha nem kívánja többszörözni a Sysprep.exe programot futtató számítógépet, vagy ha tartományvezérlők előtelepítését végzi.
 • -pnp – A korábban már felismert eszközök Plug and Play alapú teljes enumerálását és telepítését futtatja a minitelepítőben. Ez a paraméter hatástalan, ha a Windows rendszer első indításakor az üdvözlőképernyő jelenik meg.

  Csak akkor használja a -pnp parancssori paramétert, ha korábbi, a Plug and Play szolgáltatást nem támogató eszközöket kell felismertetnie és telepítenie. Ne használja a sysprep -pnp parancssori paramétert olyan számítógépen, amelyen csak a Plug and Play szolgáltatást támogató eszközök vannak, ugyanis ezzel csak növeli az első rendszerindítás idejét anélkül, hogy ebből a felhasználónak bármilyen előnye származna.

  Megjegyzés: Ha bizonyos, alá nem írt illesztőprogramok használata elkerülhetetlen, akkor a lehető leggördülékenyebb telepítés érdekében a -pnp parancssori paraméter helyett alkalmazza együtt az UpdateInstalledDrivers=yes, az OemPnPDriversPath= és a DriverSigningPolicy=ignore paramétert.
 • -quiet – A Sysprep.exe fájlt a képernyőn megjelenített üzenetei nélkül futtatja. Ez a Sysprep segédprogram automatizálásakor lehet hasznos. Ha például azonnal a felügyelet nélkül futtatott telepítő befejeződése után kívánja futtatni Sysprep.exe fájlt, akkor vegye fel a sysprep -quiet parancsot az Unattend.txt fájl [GuiRunOnce] szakaszába.
 • -reboot – Automatikus újraindításra kényszeríti a számítógépet, majd a megadottaknak megfelelően elindítja a Windows minitelepítőt vagy a gyári üzemmódot. Ez a számítógép vizsgálatakor lehet hasznos, mert segítségével ellenőrizhető, hogy helyesen működik-e az első indítás.
 • -reseal – Törli az Eseménynapló tartalmát, és előkészíti a számítógépet a felhasználónak történő átadásra. A számítógép a következő indításkor a Windows üdvözlőképernyőjével vagy a minitelepítővel indul el. Ha a sysprep -factory parancsot futtatja, akkor az előtelepítés folyamatának utolsó lépéseként le kell zárnia a telepítést. Ehhez futtassa a sysprep -reseal parancsot vagy kattintson a Sysprep párbeszédpanel Visszazárás gombjára.

Hivatkozások

A Sysprep.inf fájl többnyelvű környezetekben érvényesíthető támogatásáról további információt az online súgóban talál.

A válaszfájlok és érvényes paramétereik értékeinek további részletes magyarázatát a Windows XP Professional rendszer telepítőlemeze \Support\Tools\Deploy.cab mappájának Ref.chm nevű fájljában találja meg.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 302577 - Utolsó ellenőrzés: 2013. június 6. - Verziószám: 2.3
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Kulcsszavak: 
kbenv kbhowtomaster kbsetup KB302577
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com