Poruka o gre?ci prilikom pokretanja Office programa sa instaliranim programskim dodatkom Adobe PDFMaker: ?Verzija programskog dodataka Adobe Acrobat PDFMaker za koju je poznato da izaziva nestabilan rad?

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 302596 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada pokrenete ili napustite neki od Microsoft Office programa koji su navedeni u odeljku ?Odnosi se na?, mo?ete dobiti poruku o gre?ci koja je sli?na nekoj od slede?ih:

sistem Microsoft Office 2007
Microsoft ime programa je otkrio da se na ra?unaru nalazi verzija programskog dodatka Adobe Acrobat PDFMaker za koju je poznato da izaziva nestabilnosti u programu ime programa. Da biste re?ili ovaj problem, preuzmite ispravku sa Web lokacije preduze?a Adobe Systems.
Da biste utvrdili jedinstveni broj koji je povezan sa porukom koju dobijate, pritisnite tastere CTRL+SHIFT+I. U donjem desnom uglu ove poruke prikazan je slede?i broj:
101463
Microsoft Office 2003 i starije verzije
Microsoft ime programa je otkrio da se na ra?unaru nalazi verzija programskog dodatka Adobe Acrobat PDFMaker za koju je poznato da izaziva nestabilnosti u programu ime programa. Mo?ete da preuzmete besplatnu ispravku koja otklanja ovaj problem sa Adobe Web lokacije.
U ovoj poruci o gre?ci ime programa predstavlja Microsoft Office program u kojem ste radili kada je do?lo do gre?ke.

UZROK

Adobe PDFMaker je uklju?en u Adobe Acrobat 5.0.5. Objavljen je u decembru 2001. godine. Ova verzija programa PDFMaker dizajnirana je za rad sa operativnim sistemom Microsoft Office XP. Nije kompatibilna sa sistemom Office 2003 i sistemom Office 2007.

ZAOBILA?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, obri?ite sve instance Adobe Acrobat PDFMaker programskih dodataka za va? Office program.

Napomena Preimenovanje svih instanci Adobe Acrobat PDFMaker programskog dodatka ne re?ava problem. Preimenovanje Adobe Acrobat PDFMaker programskih dodataka vas samo spre?ava da ih koristite.

Da biste izbrisali sve instance Adobe Acrobat PDFMaker programskog dodatka, sledite ove korake:

Windows Vista
 1. Kliknite na dugme Start
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  dugme ?Start?
  , otkucajte pdfmaker.dot (za Microsoft Office Word), pdfmaker.xla (za Microsoft Office Excel) ili pdfmaker.ppa (za Microsoft Office PowerPoint), a zatim pritisnite taster ENTER.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku, a zatim izaberite stavku Izbri?i.
Windows XP, Windows Server 2003 i Microsoft Windows 2000
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pretra?i.
 2. Izaberite stavku Sve datoteke i fascikle.
 3. U okviru Deo imena ili celo ime datoteke otkucajte pdfmaker.dot (za Microsoft Office Word), pdfmaker.xla (za Microsoft Office Excel) ili pdfmaker.ppa (za Microsoft Office PowerPoint), a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku, a zatim izaberite stavku Izbri?i.

RE?ENJE

Instalirajte Adobe Acrobat PDFMaker verzija 6.0 ili noviju. Za vi?e inofrmacija o instaliranju programu Adobe Acrobat PDFMaker verzija 6.0 ili novije, posetite slede?u Adobe Web lokaciju:
http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=1&platform=Windows
Napomena Adobe mo?e promeniti adresu lokacije za preuzimanje programa Acrobat za Windows. Ako do toga do?e, posetite Adobe mati?nu Web lokaciju:
http://www.adobe.com

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o ovom programskom dodatku i re?avanju problema sa ostalim uslu?nim programima kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
276001 Adobe Acrobat dugmad nedostaju ili dobijate poruku o gre?ci kada izvr?ite nadogradnju na Word (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
820919 Re?avanje problema do kojih dolazi kada pokrenete ili koristite Word 2003 ili Word 2002 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Microsoft obezbe?uje kontakt informacije nezavisnih proizvo?a?a da bi vam pomogao pri pronala?enju tehni?ke podr?ke. Ove kontakt informacije mogu da se promene bez obave?tenja. Microsoft ne garantuje ta?nost kontakt informacija nezavisnih proizvo?a?a.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 302596 - Poslednji pregled: 12. septembar 2011. - Revizija: 12.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbaddin kbstartprogram kbprb kberrmsg kbinvalidpagefault kbprod2web KB302596

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com