คำอธิบายแบบแผนลำดับเลขสำหรับ GUID ของรหัสผลิตภัณฑ์ในโปรแกรม Office XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 302663 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Office 2007 โปรดดูที่928516.
สำหรับรุ่น Microsoft Office 2003 ของบทความนี้832672.
สำหรับรุ่น Microsoft Office 2000 ของบทความนี้ ดู230848.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายโครงร่างลำดับเลขที่ถูกใช้ โดยโปรแกรม Microsoft Office-ครอบครัวและโปรแกรมอรรถประโยชน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณติดตั้ง Office หรือใด ๆ ของ Office แบบสแตนด์อโลน โปรแกรม รหัสผลิตภัณฑ์ หรือ GUID ที่ถูกสร้างขึ้นในส่วนต่อไปนี้ของรีจิสทรีของ Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
ต่อไปนี้เป็นรูปแบบที่ถูกใช้ โดย GUID แต่ละ:
{WXYYZZZZ-6000-11D3-8CFE-0050048383C9}
					
หมายเหตุ:ใน Microsoft Visio ต่อไปนี้เป็นรูปแบบที่ถูกใช้ โดย GUID แต่ละ:
{WXYYZZZZ-6D54-11D4-BEE3-00C04F990354}
					
อักขระแปดแรกของ GUID ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของการผลิต ชนิดรุ่น หน่วยการเก็บเก็บ (SKU), และภาษาของผลิตภัณฑ์ ตัวเลขที่เหลือใน GUID (11 D 3-8CFE-...) ไม่ให้ข้อมูลใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย categorizable
                           Used
Characters  Definition                Hex values
------------------------------------------------------------------
W      Release type               0-9, A-F
X      Edition type               0-2
YY      SKU of the product            10-35
ZZZZ     Language identifier of the product    any required
					
คุณสามารถดู guid ของโปรแกรมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
guid ของควรเป็นรายการแรกที่อยู่ภายใต้ถอนการติดตั้งเนื่องจากชื่อเริ่มต้น ด้วยวงเล็บปีกกา

GUID แต่ละบานหน้าต่างข้อมูลประกอบด้วยค่าหลายค่า รวมทั้งชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในนั้นเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกกล่องโต้ตอบ (DisplayName), วันที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกติดตั้ง (InstallDate), หมายเลขผลิตภัณฑ์ (รหัสประจำผลิตภัณฑ์) แหล่งการติดตั้ง (InstallSource), และการลงทะเบียนบริษัทและชื่อผู้ใช้ (RegCompany, RegOwner)

ชนิดของรุ่นที่ปล่อย

ชนิดค่านำออกใช้ระบุระดับของการนำออกใช้ ตัวอย่างเช่น Beta และ RTM โปรดดูรายละเอียดจากตารางต่อไปนี้
Value  Release
------------------------------------------------------------------
0    Any release before Beta 1
1    Beta 1
2    Beta 2
3    RC0<BR/>
4    RC1/OEM Preview Release
5-8   reserved values
9    RTM (first shipped version)
A    SR1 (unused if the product code is not changed after RTM)
B    SR2 (unused if the product code is not changed after RTM)
C    SR3 (unused if the product code is not changed after RTM)
D-F   reserved values
				

ชนิดของรุ่น

ชนิดของรุ่นระบุผู้ชมสำหรับผลิตภัณฑ์ Office ตัวอย่างเช่น องค์กรหรือขายปลีก โปรดดูรายละเอียดจากตารางต่อไปนี้
Value  Edition
--------------------
0    Enterprise
1    Retail/OEM
2    Trial
				

office SKU

Office SKU คือ รุ่นของ Office ผลิตภัณฑ์ของคุณ ยกตัวอย่างเช่น Professional และมาตรฐาน โปรดดูรายละเอียดจากตารางต่อไปนี้
Value SKU
--------------------------------------------------------------------
11   Microsoft Office XP Professional 

12   Microsoft Office XP Standard 

13   Microsoft Office XP Small Business 

14   Microsoft Office XP Web Server

15   Microsoft Access 2002

16   Microsoft Excel 2002

17   Microsoft FrontPage 2002

18   Microsoft PowerPoint 2002

19   Microsoft Publisher 2002

1A   Microsoft Outlook 2002

1B   Microsoft Word 2002

1C   Microsoft Access 2002 Runtime

1D   Microsoft FrontPage Server Extensions 2002

1E   Microsoft Office Multilingual User Interface Pack

1F   Microsoft Office Proofing Tools Kit

20   System Files Update

22   unused

23   Microsoft Office Multilingual User Interface Pack Wizard

24   Microsoft Office XP Resource Kit

25   Microsoft Office XP Resource Kit Tools (download from Web)

26   Microsoft Office Web Components

27   Microsoft Project 2002

28   Microsoft Office XP Professional with FrontPage

29   Microsoft Office XP Professional Subscription

2A   Microsoft Office XP Small Business Edition Subscription

2B   Microsoft Publisher 2002 Deluxe Edition

2F   Standalone IME (JPN Only)

30   Microsoft Office XP Media Content 

31   Microsoft Project 2002 Web Client

32   Microsoft Project 2002 Web Server

33   Microsoft Office XP PIPC1 (Personal) (Pre Installed PC) (JPN Only)

34   Microsoft Office XP PIPC2 (Pre Installed PC) (JPN Only)

35   Microsoft Office XP Media Content Deluxe

3A   Project 2002 Standard 

3B   Project 2002 Professional

51   Microsoft Office Visio Professional 2002

54   Microsoft Office Visio Standard 2002

ตัวระบุภาษา

รหัสภาษา หรือ LCID เปลี่ยนแปลงจากภาษาเพื่อภาษา เนื่องจาก LCID ถูกจัดเก็บใน GUID ในรูปแบบเลขฐานสิบหก คุณอาจต้องการแปลงเป็นเลขฐานสิบเพื่อกำหนดภาษาของ GUID ตัวอย่างเช่น 0409 เลขฐานสิบหกอยู่เท่ากับ 1033 ทศนิยม ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างของ GUID

ถ้า GUID เริ่มต้น ด้วย 90280407 คุณทราบว่า GUID ที่ถูกสร้างขึ้น โดยการเริ่มต้นนำออกใช้รุ่น (9) ที่องค์กรรุ่น (0) ของ Microsoft Office XP Professional ด้วย FrontPage (28), และภาษาของผลิตภัณฑ์เป็นภาษาเยอรมัน (ฐานสิบหก 0407 = 1031 ทศนิยม =เยอรมัน)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 302663 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB302663 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:302663

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com