הבדלים בין אתחול מהיר לאתחול רגיל במהלך התקנה "נקייה" של Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 302686 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

במהלך התקנה "נקייה" של Microsoft Windows XP, מוצגת לך הנחיה לבחור מבין אפשרויות האתחול הבאות:
  • אתחול המחיצה באמצעות מערכת הקבצים NTFS (אתחול מהיר)
  • אתחול המחיצה באמצעות מערכת הקבצים FAT (אתחול מהיר)
  • אתחול המחיצה באמצעות מערכת הקבצים NTFS
  • אתחול המחיצה באמצעות מערכת הקבצים FAT
  • השארת מערכת הקבצים הנוכחית (אין שינויים)
מאמר זה מתאר את ההבדלים בין אתחול מהיר לאתחול רגיל.

מידע נוסף

כאשר תבחר להפעיל אתחול רגיל של אמצעי אחסון, הקבצים מוסרים מאמצעי האחסון שאתה מאתחל והדיסק הקשיח נסרק לאיתור סקטורים פגומים. הסריקה לאיתור סקטורים פגומים לוקחת את רוב הזמן הנדרש לאתחול אמצעי אחסון.

אם תבחר באפשרות לאתחול מהיר, האתחול מסיר את הקבצים מהמחיצה, אך אינו סורק את הדיסק לאיתור סקטורים פגומים. השתמש באפשרות זו רק אם הדיסק הקשיח שלך אותחל בעבר ואתה בטוח שהוא לא פגום.

אם התקנת את Windows XP במחיצה שאותחלה באמצעות האפשרות לאתחול מהיר, באפשרותך גם לבדוק את הדיסק באמצעות הפקודה chkdsk /r לאחר שהתקנת Windows XP הושלמה.

מאפיינים

Article ID: 302686 - Last Review: יום שלישי 20 נובמבר 2007 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kbinfo kbenv kbsetup KB302686

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com