ความแตกต่างระหว่างรูปแบบด่วนและรูปแบบทั่วไปในระหว่างการติดตั้ง Windows XP "ใหม่ทั้งหมด"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 302686 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ระหว่างการติดตั้ง "ใหม่ทั้งหมด" ของ Microsoft Windows XP คุณได้รับพร้อมท์ให้เลือกจากตัวเลือกการจัดรูปแบบต่อไปนี้:
  • การจัดรูปแบบพาร์ติชัน โดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS (ด่วน)
  • การจัดรูปแบบพาร์ติชัน โดยใช้ระบบแฟ้ม FAT (ด่วน)
  • การจัดรูปแบบพาร์ติชัน โดยใช้ระบบแฟ้ม NTFS
  • การจัดรูปแบบพาร์ติชัน โดยใช้ระบบแฟ้ม FAT
  • ปล่อยปัจจุบันแฟ้มระบบยัง (มีการเปลี่ยนแปลง)
บทความนี้อธิบายความแตกต่างระหว่างรูปแบบด่วนและรูปแบบปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณเลือกที่จะเรียกใช้รูปแบบธรรมดาบนไดรฟ์ข้อมูล แฟ้มจะถูกเอาออกจากไดรฟ์ข้อมูลที่คุณกำลังจัดรูปแบบ และฮาร์ดดิสก์จะสแกนสำหรับภาคที่ไม่ถูกต้อง สแกนสำหรับภาคที่ไม่ถูกต้องรับผิดชอบด้านเวลาที่ใช้ในการฟอร์แมตไดรฟ์ข้อมูล

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบด่วน รูปแบบการเอาแฟ้มออกจากพาร์ติชัน แต่ไม่สแกนดิสก์สำหรับเซกเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง ใช้ตัวเลือกนี้เฉพาะ ถ้าฮาร์ดดิสก์ของคุณได้รับการฟอร์แมตไว้ก่อนหน้านี้ และคุณแน่ใจว่า ฮาร์ดดิสก์ของคุณไม่เสียหาย

หากคุณติดตั้ง Windows XP บนพาร์ติชันที่ถูกจัดรูปแบบ โดยใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบด่วน คุณยังสามารถตรวจสอบดิสก์ของคุณ โดยใช้การchkdsk /rคำสั่งหลังจากติดตั้ง Windows XP เสร็จสมบูรณ์แล้ว

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 302686 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbsetup kbmt KB302686 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:302686

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com