Podczas próby użycia Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu wyświetlany jest komunikat o błędzie

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 302700 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL302700
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Funkcja automatycznego odzyskiwania systemu (ASR) umożliwia użytkownikom tworzenie zestawu dyskietek, które w razie awarii systemu mogą być wykorzystane do automatyzacji procesu odzyskiwania systemu.

Podczas próby użycia Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu (ASR) w systemie Windows XP Home Edition może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
Narzędzie Kopia zapasowa.

Nie można utworzyć plików dla dyskietki odzyskiwania. Operacja została przerwana.
Po pojawieniu się tego komunikatu, utworzenie zestawu kopii zapasowych za pomocą Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu może nie być możliwe.

Przyczyna

Przyczyną takiego zachowania może być brak obsługi funkcji automatycznego odzyskiwania systemu w systemie Windows XP Home Edition. Użytkownicy systemu Windows XP Home Edition mogą jednak uzyskać dostęp do Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu (ASR) po zainstalowaniu programu Ntbackup, znajdującego się w folderze Valueadd na dysku CD z systemem Windows XP Home Edition.

Rozwiązanie

W celu obejścia tego problemu należy uzyskać dostęp do Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu:
 1. Zainstaluj narzędzie Kopia zapasowa dla systemu Windows, znajdujące się na dysku CD z systemem Microsoft Windows XP Home Edition. Aby zainstalować narzędzie Kopia zapasowa dla systemu Windows, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij dwukrotnie plik Ntbackup.msi znajdujący się w następującej lokalizacji na dysku CD z systemem Windows XP Home Edition:
   Stacja CD-ROM :\Valueadd\MSFT\Ntbackup
  2. Po zakończeniu instalacji przez kreatora kliknij przycisk Zakończ.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy.
 3. Wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Kopia zapasowa w menu Wszystkie programy.
 4. Kliknij łącze Tryb zaawansowany na pierwszym ekranie Kreatora kopii zapasowej i przywracania.
 5. W oknie dialogowym Narzędzie Kopia zapasowa kliknij przycisk Kreator automatycznego odzyskiwania systemu.
UWAGA: Funkcja automatycznego odzyskiwania systemu nie działa i nie jest obsługiwana w systemie Windows XP Home Edition.

Kreator automatycznego odzyskiwania systemu (ASR) może utworzyć dyskietki i plik kopii zapasowej (Backup.bkf). Użycie dyskietek nie spowoduje jednak uruchomienia procesu automatycznego odzyskiwania systemu w przypadku poważnej awarii systemu Windows XP Home Edition.

Aby usunąć poważne wady w działaniu systemu, które wymagają całkowitego odzyskania danych, należy podczas procesu odzyskiwania wykonać następujące kroki (powodujące wykonanie pełnej kopii zapasowej na chwilę przed awarią sprzętu i utratą kolejnych danych):
 1. Wykonaj ręcznie ponowną instalację systemu Windows XP z nośnika instalacyjnego.
 2. Zainstaluj program Ntbackup umieszczony w folderze Valueadd na instalacyjnym dysku CD z systemem Windows XP.
 3. Do odzyskania danych użyj programu Ntbackup i zestawu kopii zapasowych utworzonych przed awarią systemu.

Więcej informacji

Komunikat o błędzie opisany w sekcji „Symptomy” tego artykułu nie zawsze jest wyświetlany. Jeśli komunikat o błędzie nie został wyświetlony, za pomocą funkcji automatycznego odzyskiwania systemu można utworzyć zestaw kopii zapasowych. Sytuacja, w której zestaw kopii zapasowych jest tworzony za pomocą funkcji automatycznego odzyskiwania systemu nie występuje w systemie Windows XP Home Edition.

Zestaw kopii zapasowych jest nadal prawidłowy. Zestaw danych utworzony za pomocą Kreatora automatycznego odzyskiwania systemu można odzyskać, wykonując kroki przeznaczone dla zestawu danych utworzonych za pomocą programu Ntbackup.

Właściwości

Numer ID artykułu: 302700 - Ostatnia weryfikacja: 2 grudnia 2001 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbtool kbprb KB302700

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com