שלבים לפתרון בעיות בעת ניסיון להשתמש בכלי 'שחזור מערכת' ב- Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 302796 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד לבצע שלבים לפתרון בעיות שעלולות להתרחש בעת ניסיון להשתמש בכלי 'שחזור מערכת' ב- Windows XP.

היכן להתחיל

אם 'שחזור מערכת' אינו מופעל, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל את Windows Update כדי לבדוק אם ישנם עדכוני מערכת ולהתקין אותם. בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft כדי לבדוק אם יש עדכונים:
  http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=he-il
 2. אם מוצגת בפניך בקשה, הפעל מחדש את המחשב.
 3. לאחר שהמחשב מופעל מחדש, לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על עזרים, לחץ על כלי מערכת ולאחר מכן לחץ על שחזור מערכת.
אם 'שחזור מערכת' לא מופעל, באפשרותך להשתמש בסעיף "פתרון בעיות מתקדם" כדי לנסות לפתור את הבעיה. אם אינך חש בנוח עם שיטות מתקדמות לפתרון בעיות, מומלץ לבקש ממישהו עזרה או לפנות למחלקת התמיכה. לקבלת מידע אודות בקשת עזרה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=he-il

פתרון בעיות מתקדם

סעיף זה מיועד למשתמשי מחשב מתקדמים. אם אינך חש בנוח עם שיטות מתקדמות לפתרון בעיות, מומלץ לבקש ממישהו עזרה או לפנות למחלקת התמיכה. לקבלת מידע אודות בקשת עזרה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft?:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=he-il

שיטה 1: ודא ששירות 'שחזור מערכת' פועל

לשם כך, השתמש באחת השיטות הבאות:
 • עיין ב'לוח הבקרה'. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד compmgmt.msc בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש Enter.
  2. הרחב את שירותים ולאחר מכן לחץ על System Restore Services.

   אם הערך מצב של שירות שחזור מערכת לא מוגדר כמופעל, לחץ על הפעל בסרגל הכלים כדי להפעיל אותו.
 • פתח חלון של שורת הפקודה. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד CMD בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש Enter.
  2. הקלד Net Start בשורת הפקודה כדי לוודא ששירות שחזור מערכת פועל.

   אם שירות שחזור מערכת לא מופיע ברשימה, הקלד net start "System Restore Service" ולאחר מכן הקש Enter.

שיטה 2: ודא שהכלי System Restore זמין בכוננים בהם ברצונך ש-System Restore יהיה זמין.

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 2. לחץ על הכרטיסייה שחזור מערכת.
 3. אם שחזור מערכת מופעל, בעמודה מצב של כונן יופיע הערך פיקוח.
  אם לא, באפשרותך לנקות את התיבה בטל את שחזור המערכת בכל הכוננים ולאחר מכן ללחוץ על אישור כדי להפעיל שוב את השירות.

שיטה 3: ודא שיש מספיק שטח דיסק פנוי בכל הכוננים בו System Restore זמין.

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. כדי לבדוק אם יש די שטח דיסק פנוי, לחץ על הפעל, לחץ על הפעלה, הקלד diskmgmt.msc ולאחר מכן הקש Enter. בדוק כל כונן שבו שחזור מערכת מבצע פעולת פיקוח לאיתור שטח פנוי.
 2. אם השטח הפנוי במחיצה כלשהי שבה שחזור מערכת מבצע פעולת מערכת קטן מ- ?50 ?MB, שחזור מערכת ישהה את פעולתו ויסיר את כל נקודות השחזור כדי לפנות שטח דיסק. ככל הנראה בשלב זה כבר הוצגה לך הודעה על כך שכמות שטח הדיסק הפנוי נמוכה. שחזור מערכת יחדש את פעולת הפיקוח לאחר ששטח הדיסק הפנוי יגיע ל- ?200 MB.

  הערה ברוב המקרים, אין צורך ששחזור מערכת יפקח על מחיצות/כוננים שאינם המחיצה או הכונן שבהם מותקן Windows. שחזור מערכת לא מפקח על קבצי נתונים.

שיטה 4: הצג את יומני האירועים כדי לחקור את השגיאות של שחזור מערכת

לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד eventvwr.msc /s בתיבה פתח את ולאחר מכן הקש Enter.
 2. לחץ על הקטגוריה System.
 3. לחץ על הכרטיסייה מקור כדי למיין לפי שם ולאחר מכן חפש "sr" או "srservice". לחץ פעמיים על כל אחד מהשירותים האלה ולאחר מכן בדוק אם תיאור האירוע מכיל אינדיקציה כלשהי לגבי הגורם לבעיה.

שיטה 5: בצע אתחול במצב בטוח והפעל את הכלי 'שחזור מערכת'

כדי לבצע אתחול במצב בטוח, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הפעל מחדש את המחשב. מיד לאחר שמופיע מסך ריק בפעם הראשונה, או לאחר הודעת ה- BIOS נעלמת, התחל להקיש על מקש F8 שוב ושוב. תפריט 'אפשרויות מתקדמות של Windows' מופיע.

  אם התפריט לא מופיע, הפעל מחדש את המחשב ונסה שוב.
 2. בחר מצב בטוח ולאחר מכן הקש ENTER. כאשר הקבצים נטענים הם נגללים לאורך המסך.

  הערה במצב בטוח נעשה שימוש במספר מינימלי של מנהלי התקן ושירותים כדי להפעיל את Windows. נעשה שימוש בברירת המחדל למנהל התקן VGA של Microsoft כדי להציג ברזולוציה של 640x480 וב- 16 גוונים.
 3. היכנס לחשבון מנהל מערכת. אם אף פעם לא הוגדרה סיסמה, השאר את הסיסמה ריקה והקש ENTER או לחץ על החץ הירוק.
 4. לחץ על לא במסך פרטי מצב בטוח כדי להפעיל את שחזור מערכת.
 5. בחר שחזר את המחשב שלי למועד מוקדם יותר ולאחר מכן לחץ על הבא כדי להמשיך לבחור תאריך עם נקודות שחזור זמינות.
 6. לחץ על הבא כדי להתחיל לשחזר את המערכת למצב קודם.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
287505 כיצד משתמש כלי השירות System Restore באותיות כונן (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
283073 כיצד לנטרל את ממשק המשתמש עבור הגדרת תצורה בכלי שחזור המערכת System Restore (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
295050 מידע על System Restore ושחזור סיסמאות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
283252 אין באפשרותו של משתמש שאינו מנהל מערכת להפעיל את כלי השירות System Restore (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
322246 אין באפשרותך ליצור נקודת שחזור כאשר מותקן במחשב מנהל התקן HighPoint (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
299904 כלי השירות System Restore עשוי להיות מושעה בכונן מערכת למרות ששטח הדיסק הפנוי גדול מספיק (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
300044 כיצד מטפל כלי שחזור המערכת System Restore בניצול של שטח הדיסק הקשיח (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
301224 "נקודות השחזור" של כלי שחזור המערכת System Restore חסרות או נמחקו
304449 כיצד להפעיל את כלי שחזור המערכת System Restore משורת הפקודה של Windows XP
313853 כלי שחזור המערכת System Restore מציג יומן ריק ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 302796 - Last Review: יום רביעי 08 ינואר 2014 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbresolve kbtshoot kbenv kbinfo KB302796

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com