Kaip pa?alinti Windows XP sistemos atk?rimo ?rankio triktis

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 302796 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip ?alinti pagrindines problem?, i?kylan?i? naudojant Microsoft Windows XP sistemos atk?rimo ?rank?, triktis.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami ?alinti sistemos atk?rimo triktis, naudokite vien? i? ?i? metod?:
 • Jei gavote klaidos prane?im?, susijus? su sistemos atk?rimu, pirma b?tinai nepamir?kite ?ra?yti klaidos prane?imo, tada bandykite i?spr?sti problem? vykdydami klaidos prane?ime pateiktus nurodymus. Dauguma sistemos atk?rimo problem? generuoja klaidos prane?im?, kuriame yra problemos apra?ymas ir sprendimo pasi?lymai.
 • ?sitikinkite, kad visuose diskuose, kuriuose ?galintas sistemos atk?rimas, pakanka laisvos vietos.
 • ?sitikinkite, kad veikia sistemos atk?rimo paslauga. Tai atlikite naudodami vien? i? ?i? b?d?:
  • ?i?r?kite Valdymo skyde. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
   1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, tada lange Atidaryti ?ra?ykite compmgmt.msc.
   2. I?pl?skite Paslaugos ir spustel?kite Sistemos atk?rimo paslaugos.
  • Atidarykite komand? eilut?s lang?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
   1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, tada ?ra?ykite CMD.
   2. Paspauskite ENTER, tada komand? eilut?je ?ra?ykite Net Start, kad ?sitikintum?te, jog sistemos atk?rimo paslauga yra ir veikia.
 • ?sitikinkite, kad sistemos atk?rimas ?galintas loginiuose diskuose, kuriuose jis turi b?ti ?galintas.
 • Bandykite paleisti sistemos atk?rim? saugiuoju re?imu.
 • Jei ?tariate, jog turite ma?iau atk?rimo ta?k? nei tur?tum?te tur?ti, ?sitikinkite, kad duomen? saugykla yra j?s? norimo dyd?io.
 • Per?i?r?kite ?vyki? ?urnalus, kad i?tirtum?te sistemos atk?rimo paslaugos klaidas. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Valdymo skydas ir Efektyvumas ir prie?i?ra.
  2. Spustel?kite Administravimo ?rankiai, spustel?kite Kompiuterio tvarkymas, du kartus spustel?kite ?vyki? per?i?ros programa, tada spustel?kite Sistema.
  3. Nor?dami r??iuoti pagal pavadinim? spustel?kite skirtuk? ?altinis, tada ie?kokite ?sr? arba ?srservice?. Du kartus spustel?kite kiekvien? i? ?i? paslaug?, tada ?vertinkite ?vykio apra?ym?, kad gal?tum?te aptikti visas problemos prie?astis.
Jei norite gauti papildomos informacijos, spustel?kite toliau esan?i? straipsni? numerius ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsnius:
287505 Kaip sistemos atk?rimo paslaug? programa naudoja disk? raides (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
283073 Kaip i?jungti sistemos atk?rimo konfig?racijos vartotojo s?saj? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
295050 Informacija apie sistemos atk?rim? ir slapta?od?io atk?rim? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
283252 Vartotojui ne administratoriui nepavyksta paleisti sistemos atk?rimo paslaug? programos (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
322246 Negalima kurti atk?rimo ta?ko, kai ?diegta HighPoint tvarkykl? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
299904 Sistemos atk?rimo paslaug? programa sistemos diske gali b?ti sustabdyta, net jei pakanka disko vietos (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
300044 Kaip sistemos atk?rimo ?rankis reguliuoja stand?iojo disko vietos naudojim? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
301224 Sistemos atk?rimo ta?k? n?ra arba jie panaikinti (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
304449 Kaip ?Windows XP? komand? eilut?je paleisti sistemos atk?rimo ?rank?
313853 Sistemos atk?rimo ?rankis operacin?je sistemoje Windows XP rodo tu??i? kalendori? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 302796 - Paskutin? per?i?ra: 2006 m. spalio 5 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbenv kbinfo KB302796

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com