Активиране на поддръжката за 48-битово логическо адресиране на блокове за дискови устройства ATAPI в Windows XP

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 303013 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази статия се описва поддръжката на 48-битовото логическо адресиране на блокове (LBA) за дискови устройства ATAPI в Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1), благодарение на което е възможно да увеличите капацитета на вашия твърд диск над текущия лимит от 137 гигабайта (GB).

Забележка Windows XP не поддръжка 48-битовото LBA, освен ако не сте с Windows XP SP1. Ако искате да използвате поддръжката за 48-битово LBA, е необходимо да надградите операционната система до Windows XP SP1 или по-късни версии. Windows XP Media Center Edition и Windows XP Tablet PC Edition включват SP1.

За допълнителна информация относно най-новия сервизен пакет на Windows XP щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
322389 Получаване на най-новия сервизен пакет за Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Windows XP SP1 включва поддръжка за 48-битово LBA за дискови устройства ATAPI. С тази поддръжка можете да използвате твърди дискове, размерът на които превишава текущия лимит от 137 GB. По подразбиране поддръжката е активирана в SP1. За да разберете, дали работите под SP1, щракнете с десния бутон на мишката върху "Моят компютър" (My Computer) и изберете опцията "Свойства" (Properties). В раздела "Общи" (General) под графата "Система" (System) трябва да присъства Service Pack 1.

За да определите, дали разполагате с най-новия драйвер на ATAPI, уверете се, че притежавате версия 5.1.2600.1135 или по-късна на файла Atapi.sys в папката %systemroot%\system32\drivers. (Или версия 5.1.2600.1152 за Windows XP 64-Bit Edition.) За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Натиснете "Старт" (Start), изберете "Търсене" (Search) и щракнете върху "Всички файлове и папки" (All Files and Folders).
 2. Въведете Atapi.sys, след това натиснете "Търси" (Search).
 3. Ако не намерите файла Atapi.sys в папката %systemroot%\system32\Drivers, щракнете върху "Още по-разширени опции" (More advanced options) в Придружителя за търсене, след което щракнете върху "Търси в скритите файлове и папки" (Search hidden files and folders) и повторете стъпка 2.

  За допълнителна информация относно търсенето и системни папки щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
  302347 Търсене на скрити и системни файлове в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
 4. С десния бутон на мишката щракнете върху Atapi.sys в папката %systemroot%\System32\Drivers и от контекстното меню изберете опцията "Свойства" (Properties).
 5. Забележете версията на файла в раздела "Версия" (Version).
Ако версията на Atapi.sys не е 5.1.2600.1135 (или версия 5.1.2600.1152 за Windows XP 64-Bit Edition), намерете и инсталирайте спешната корекция (хотфикс), описана в статията 331958 от базата знания на Microsoft.

За допълнителна информация относно тази спешна корекция (хотфикс) щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
331958 Твърдия диск може да се увреди при влизане в режим на изчакване или "заспиване", или при запис на разтоварване на паметта (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
По подразбиране първоначалните версии на Windows XP Home Edition и Windows XP Professional не притежават поддръжка на 48-битово LBA. Вашият компютър трябва да отговаря на следните изисквания, за да използва поддръжката за 48-битово LBA за ATAPI:
 • 48-битова LBA-съвместима BIOS.
 • Минимум 137 GB твърд диск.
 • Трябва да е инсталирана Windows XP SP1.
В първоначалната версия на Windows XP Home Edition и Windows XP Professional можете да активирате 48-битово LBA за тестване. За целта присвоете на EnableBigLba от системния регистър стойност 1 в следния подключ на регистъра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Предупреждение Възможно е увреждане на данни в случай, че едно от следните условия е налице:
 • Вие сте използвали тази стойност на системния регистър, за да активирате поддръжката на 48-битово LBA в първоначално издадената версия на Windows XP Home Edition или на Windows XP Professional.
 • Инсталирали сте по-ранна версия на Windows на дисков дял, създаден преди това от поддържаща 48-битово LBA операционна система, например от Windows XP SP1. При това този дисков дял е равен или по-голям от текущия лимит за адресиране от 137 GB.
Забележка Предишната настройка на регистъра се игнорира в Windows XP SP1 и по-късните версии. Ако се опитате да активирате поддръжката за 48-битово LBA за ATAPI в първоначално издадената версия на Windows XP Home Edition или Windows XP Professional чрез редактиране на предишната настройка на системния регистър и не сте удовлетворили минималните изисквания, възможно е да възникнат следните усложнения:
 • Стойността на регистъра EnableBigLba е деактивирана. Ако имате съвместима с 48-битово LBA BIOS, която е в състояние на поддържа твърд диск с капацитет, по-голям от 137 GB, само първите 137 GB на диска ще са адресируеми. Останалата част на твърдия диск няма да се използва.
 • Стойността на регистъра EnableBigLba е активирана, но не притежавате съвместима с 48-битово LBA BIOS и капацитетът на твърдия диск не превишава 137 GB.

  Ако активирате поддръжката за 48-битово LBA за ATAPI чрез редактиране на настройката на регистъра, но отсъства BIOS с поддръжка на 48-битово LBA и твърд диск с размер, превишаващ 137 GB, действието ви няма да промени системата. Твърдия диск ще продължи да функционира като стандартен твърд диск.
 • Стойността на регистъра EnableBigLba е активирана без съвместима с 48-битово LBA BIOS, но имате твърд диск с капацитет, превишаващ 137 GB.

  Ако активирате поддръжката на 48-битова BIOS в системния регистър и притежавате твърд диск с капацитет, по-голям от 137 GB, но нямате BIOS, поддържаща 48-битово LBA, само първите 137 GB на твърдия диск ще са адресируеми. Останалата част на твърдия диск няма да се използва.
За да активирате поддръжката на 48-битово LBA чрез използване на автоматично инсталиране с помощта на инструмент на Microsoft за подготвяне на системата (Sysprep), изпълнете следните стъпки:
 1. Копирайте следния текст в Бележника (Notepad) и го запаметете като 48bitLba.inf файл:
  [version]
  signature="$CHICAGO$"
  SetupClass=BASE
  
  
  [DefaultInstall]
  AddReg=48bitlba.Add.Reg
  
  [48bitlba.Add.Reg]
  HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters","EnableBigLba",0x10001,1
 2. Създайте файл с име Cmdlines.txt, съдържащ следните редове:

  [Commands]
  "rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 128 .\48BITLBA.INF"
 3. Намерете папката Sysprep\I386 в образа Sysprep и след това създайте подпапка $OEM$ вътре в тази папка.
 4. Копирайте файловете 48bitlba.inf и Cmdlines.txt в папката Sysprep\I386\$OEM$.
 5. Във вашия Sysprep.inf файл добавете ключ с име
  InstallFilesPath
  в раздела [Unattended]. Този ключ трябва да има следната стойност: InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
За да добавите предишните настройки към папката Images (Изображения), създадена чрез програмата Riprep.exe, изпълнете следните стъпки:
 1. На отдалечения инсталационен сървър, където се намира образът Riprep, създайте папка Sysprep\I386\$OEM$ вътре в следната папка:
  RemoteInstall\Setup\Език\Images\Riprep_dir_име\I386\Mirror1\UserData
  Забележка За английски стойността на "Език" е "English". Riprep_dir_име е уникалното име, присвоено от вас на образа Riprep.
 2. Копирайте файловете 48bitlba.inf и Cmdlines.txt в папката $OEM$.
 3. Модифицирайте файла Riprep.sif (и всички други създадени от вас шаблонни файлове за този образ Riprep) в следната папка:
  RemoteInstall\Setup\Език\Images\Riprep_dir_име\I386\Templates\Riprep.sif
  За целта добавете стойностите OemPreinstall и InstallFilesPath:

  [Unattended]
  OemPreinstall = "Yes"
  InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
 4. Close and then save the file.
Производителите на оборудване (OEM) могат да активират тази поддръжка с помощта на комплекта Microsoft Windows OEM Preinstallation Kit.

За повече информация вижте OEM Preinstallation Kit или посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://www.microsoft.com/oem/bulgarian/default.mspx

Свойства

ID на статията: 303013 - Последна рецензия: 17 август 2006 г. - Редакция: 6.1
ВАЖИ ЗА
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1
Ключови думи: 
kbhowto kbregistry kbappcompatibility kbenv kbwinxpsp1fix KB303013

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com