כיצד להפעיל תמיכה במיעון לוגי בבלוקים של 48 סיביות עבור כונני דיסק מסוג ATAPI במערכת Windows XP?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 303013 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא

מאמר זה מתאר את התמיכה של מערכת Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) במיעון לוגי בבלוקים (LBA) של 48 סיביות עבור כונני דיסק מסוג ATA Packet Interface (ATAPI), שנועדה להגדיל את קיבולת הדיסק הקשיח אל מעבר למגבלה הקיימת של 137 GB.

הערה Windows XP אינה תומכת במיעון לוגי בבלוקים (LBA) של 48 סיביות אלא אם אתה מפעיל את Windows XP SP1. אם ברצונך להשתמש בתמיכה במיעון לוגי בבלוקים של 48 סיביות, עליך ליישם את Windows XP SP1 או גירסה מאוחרת יותר. המערכות Windows XP Media Center Edition וכן Windows XP Tablet PC Edition כבר כוללות את SP1.

לקבלת מידע נוסף על מהדורת ה-service pack העדכנית עבור Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר המידע Microsoft Knowledge Base:
322389 כיצד לקבל את מהדורת ה-service pack האחרונה של Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מידע נוסף

מערכת Windows XP SP1 כוללת תמיכה במיעון לוגי בבלוקים של 48 סיביות עבור כונני דיסק מסוג ATAPI. באמצעות תמיכה זו, יש באפשרותך להשתמש בכונני דיסק שנפחם גדול יותר מן המגבלה הנוכחית של 137 GB. כברירת מחדל, התמיכה מאופשרת ב-SP1. כדי לקבוע אם אתה מפעיל את SP1, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים. בכרטיסייה כללי, Service Pack 1 יופיע תחת "מערכת".

כדי לקבוע אם ברשותך מנהל התקן ATAPI המעודכן ביותר, ודא כי ברשותך הגירסה 5.1.2600.1135 או גירסה מאוחרת יותר של הקובץ Atapi.sys בתיקייה %systemroot%\system32\drivers. (או גירסה 5.1.2600.1152 עבור מערכת Windows XP 64-Bit Edition.) לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על חפש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות.
 2. הקלד Atapi.sys ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 3. אם לא איתרת את הקובץ Atapi.sys בתיקייה %systemroot%\system32\Drivers, לחץ על אפשרויות מתקדמות נוספות במסייע החיפוש, לחץ על חיפוש בקבצים ותיקיות מוסתרים ולאחר מכן חזור על שלב מספר 2.

  לקבלת מידע נוסף על אופן החיפוש אחר קבצים מוסתרים וקבצי מערכת, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  302347 כיצד לחפש אחר קבצים מוסתרים או קבצי מערכת ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Atapi.sys בתיקייה %systemroot%\System32\Drivers ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 5. ראה את גירסת הקובץ בכרטיסייה גירסה.
אם גירסת הקובץ Atapi.sys אינה 5.1.2600.1135 (או גירסה 5.1.2600.1152 עבור Windows XP 64-Bit Edition), קבל והתקן את התיקון החם המתואר במאמר מספר 331958 במאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

לקבלת מידע נוסף על תיקון חם זה, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
331958 הדיסק הקשיח עלול להינזק בעת מעבר למצב המתנה או למצב שינה או בעת כתיבת עותק של הזיכרון (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
כברירת מחדל, לגירסת ההפצה המקורית של Windows XP Home Edition ושל Windows XP Professional אין תמיכה במיעון לוגי בבלוקים (LBA) של 48 סיביות. כדי להשתמש בתמיכה במיעון לוגי בבלוקים (LBA) של 48 סיביות עבור כוננים מסוג ATAPI, המחשב שלך חייב לעמוד בדרישות הבאות:
 • מערכת BIOS תואמת מיעון לוגי (LBA) בבלוקים של 48 סיביות.
 • דיסק קשיח בנפח 137 GB או יותר.
 • מערכת Windows XP SP1 מותקנת.
בגירסת ההפצה המקורית של Windows XP Home Edition או של Windows XP Professional, יש באפשרותך להפעיל את המיעון הלוגי בבלוקים (LBA) של 48 סיביות למטרות בדיקה. כדי לבצע זאת, קבע את ערך הרישום של EnableBigLba לערך 1 במפתח המשנה הבא של הרישום:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
אזהרה ייתכן פגם בנתונים אם מתקיים אחד התנאים הבאים:
 • אתה משתמש בערך זה של הרישום כדי להפעיל את התמיכה במיעון לוגי (LBA) בבלוקים של 48 סיביות בגירסת ההפצה המקורית של Windows XP Home Edition או של Windows XP Professional.
 • אתה מתקין גירסה מוקדמת יותר של Windows במחיצת דיסק שנוצרה קודם לכן על-ידי מערכת הפעלה תומכת 48 סיביות, כגון Windows XP SP1. ומחיצת דיסק זו שווה למגבלת המיעון הנוכחית של 137 GB או גדולה ממנה.
הערה החל ממערכת Windows XP SP1 ואילך, המערכת מתעלמת מהגדרת הרישום הקודמת. אם תנסה להפעיל את התמיכה במיעון לוגי בבלוקים (LBA) של 48 סיביות עבור כוננים מסוג ATAPI בגירסת ההפצה המקורית של Windows XP Home Edition או של Windows XP Professional באמצעות שינוי ערך הרישום הקודם, ולא עמדת בדרישות הסף, התופעות הבאות עלולות להתרחש:
 • ערך הרישום EnableBigLba יושבת. אם ברשותך מערכת BIOS תואמת 48 סיביות שבאפשרותה לתמוך בדיסק קשיח גדול מ-137 GB, רק 137 GB הראשונים של הדיסק הקשיח יהיו ניתנים למיעון. יתרת שטח הדיסק לא תנוצל.
 • ערך הרישום EnableBigLba יופעל אך אין ברשותך מערכת BIOS תואמת מיעון לוגי בבלוקים (LBA) של 48 סיביות ונפח הדיסק הקשיח אינו גדול מ-137 GB.

  אם תפעיל את התמיכה במיעון לוגי בבלוקים (LBA) של 48 סיביות עבור כוננים מסוג ATAPI באמצעות שינוי ערך הרישום, אך אין ברשותך מערכת BIOS תואמת LBA של 48 סיביות וגם לא דיסק קשיח בנפח גדול מ-137 GB, לא שינית את המערכת. הדיסק הקשיח ימשיך לפעול כדיסק קשיח רגיל.
 • ערך הרישום EnableBigLba מופעל ללא מערכת BIOS תואמת LBA של 48 סיביות, אך ברשותך דיסק קשיח בנפח גדול מ-137 GB.

  אם תפעיל תמיכה ב-ATAPI? 48 סיביות באמצעות הרישום וברשותך דיסק קשיח בנפח גדול מ-137 GB, אך אין ברשותך מערכת BIOS תואמת LBA 48 סיביות, רק 137 GB הראשונים של הדיסק הקשיח יהיו ניתנים למיעון. יתרת שטח הדיסק לא תנוצל.
כדי להפעיל תמיכה במיעון לוגי בבלוקים (LBA) של 48 סיביות באמצעות התקנה ללא השגחה ובעזרת כלי ההכנה Microsoft System Preparation (Sysprep), בצע את הפעולות הבאות:
 1. העתק את הטקסט הבא לתוך 'פנקס רשימות' ושמור את קובץ הטקסט בשם 48bitLba.inf:
  [version]
  signature="$CHICAGO$"
  SetupClass=BASE
  
  
  [DefaultInstall]
  AddReg=48bitlba.Add.Reg
  
  [48bitlba.Add.Reg]
  HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters","EnableBigLba",0x10001,1
 2. צור קובץ בשם Cmdlines.txt הכולל את השורות הבאות:

  [Commands]
  "rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 128 .\48BITLBA.INF"
 3. אתר את התיקייה Sysprep\I386 בתמונה של Sysprep ולאחר מכן צור בתוכה תיקיית משנה בשם $OEM$.
 4. העתק את הקובץ 48bitlba.inf ואת הקובץ Cmdlines.txt לתיקייה Sysprep\I386\$OEM$.
 5. בקובץ Sysprep.inf, הוסף מפתח בשם
  InstallFilesPath
  במקטע [Unattended]. למפתח זה חייב להיות הערך הבא: InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
כדי להוסיף את ההגדרות הקודמות לתיקיית התמונות שנוצרה קודם לכן באמצעות התוכנית Riprep.exe, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בשרת התקנה המרוחק, המכיל את התמונה של Riprep, צור תיקייה בשם Sysprep\I386\$OEM$ בתיקייה הבאה:
  RemoteInstall\Setup\Language\Images\Riprep_dir_name\I386\Mirror1\UserData
  הערה 'שפה' היא "עברית" עבור השפה העברית, והביטוי Riprep_dir_name הוא השם הייחודי שבחרת עבור התמונה של Riprep.
 2. העתק את הקובץ 48bitlba.inf ואת הקובץ Cmdlines.txt לתיקייה $OEM$.
 3. שנה את הקובץ Riprep.sif (וכל קובץ תבנית אחר עבור תמונה זו של Riprep שיצרת) בתיקייה הבאה:
  RemoteInstall\Setup\Language\Images\Riprep_dir_name\I386\Templates\Riprep.sif
  כדי לבצע זאת, הוסף את הערך OemPreinstall ואת הערך InstallFilesPath

  [Unattended]
  OemPreinstall = "Yes"
  InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
 4. סגור ולאחר מכן שמור את הקובץ.
יצרני ציוד מקורי (OEM) יכולים להפעיל תמיכה זו באמצעות ערכת ההכנה Microsoft Windows OEM Preinstallation Kit.

לקבלת מידע נוסף, עיין בערכה OEM Preinstallation Kit או בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://www.microsoft.com/oem/hebrew/default.mspx

מאפיינים

Article ID: 303013 - Last Review: יום שלישי 06 דצמבר 2005 - Revision: 6.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1
מילות מפתח 
kbhowto kbregistry kbappcompatibility kbenv kbwinxpsp1fix KB303013

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com